Svenska vinodlare tänker trotsa lagen

Svenska vinodlare tänker trotsa lagen

Av: Eva Ekeroth

Enligt Sydsvenskan har vinodlare i södra Sverige tröttnat på att vänta på besked om gårdsförsäljning och därför tar saken i egna händer.

– För att få ett prejudikat i EU-domstolen, kalla det gärna civil olydnad, säger Ronny Persson, ansvarig för frågor om gårdsförsäljning i Föreningen Svenska Vinodlare, till Sydsvenskan.

Frågan om gårdsförsäljning har utretts två gånger. Den första utredningen, ledd av Anita Werner, kom fram till att gårdsförsäljning var oförenligt med EUs regler och därför inte kunde tillåtas.

Även den andra utredaren, Lotty Nordling, har kommit fram till att gårdsförsäljning är omöjligt att införa och har därför lagt ett alternativt förslag som går ut på att de svenska alkoholproducenterna ska få sälja även andras produkter. Dessutom föreslås att producenter från andra EU-länder ska få samma rätt att sälja egna och andras produkter. Därför tas kravet på att försäljningen ska ske i anslutning till produktionsplatsen bort.

För att undvika att försäljningsställena ska uppfattas som konkurrenter till Systembolaget har utredaren föreslagit att mängden man får köpa per tillfälle ska begränsas och att inköpen ska vara kopplade till en upplevelse.

De flesta remissinstanser tvivlar ändå på att förslaget kan genomföras utan att Sverige anses ha slopat Systembolagets försäljningsmonopol.

Bland regeringspartierna går åsikterna isär och diskussioner pågår fortfarande.

Ronny Persson och hans kollegor kommer att gå vidare med sina planer.

– Vi skall nu grundligt i samråd med jurister gå igenom vilken straffpåföljd ett lagtrots kan ge. Harry Franzéns straff var knappt kännbart, säger han till Sydsvenskan.

Aktionen kommer inte att starta förrän framåt nästa sommar då årets druvor kan bli färdigt vin.

Dela artikeln:
0