Var femte tycker att knark är ett problem på krogen

Av: Eva Ekeroth

En ny undersökning visar att tretton procent av svenskarna har observerat narkotika i krogmiljö. Ännu fler, 22 procent, tycker att narkotika är ett problem på krogen.

Det är organisationen Krogar mot knark som låtit Novus Opinion genomföra en enkätundersökning bland 1 000 slumpvis utvalda svenskar. Syftet har varit att ge en fingervisning om förekomsten av narkotika i krogmiljö.

Undersökningen visar stora regionala skillnader. Narkotika observeras oftast i storstäderna.

En av krögarna som gått med i nätverket Krogar mot knark är, enligt Sveriges Radio Ekot, Sara Shalabi som äger krogen Undici på Stureplan i Stockholm.

– Jag har gått två vidareutbildningar i hur man kan se tecken på hur folk beter sig och ser ut när de säljer droger. De springer ut och in på krogen, och säger ”Jag ska bara ut på hörnet”. Det får man inte göra här, säger hon till Ekot.

Den grupp som oftast kommer i kontakt med narkotika är studenter. I den gruppen uppger 19 procent att de på något sätt observerat narkotika i krogmiljö. Den gruppen är också minst bekymrad över förekomsten av narkotika. Över hälften, 54 procent anser narkotikabruket vara oproblematiskt.

Det finns också en tydlig könsskillnad. Bland män anser 42 procent att narkotika i krogmiljö är mer eller mindre oproblematiskt. Motsvarande siffra bland kvinnor är 33 procent.

Samtliga är överens om att det är viktigt att krogarnas arbete mot narkotika är viktigt. Hela 91 procent av kvinnorna och 84 procent av männen anser att det är viktigt i någon utsträckning.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0