Vaksamma föräldrar kan hindra missbruk hos tonåringar med ADHD

Av: Eva Ekeroth

Barn med ADHD löper större risk att hamna i missbruk. Det hindras bäst av vaksamma föräldrar som håller koll på vad barnen har för sig.

En ny studie av Brooke S. G. Molina, vid psykiatriska instituionen på University of Pittsburgh, visar att föräldrar som är medvetna om riskerna, och håller koll på vad barnen har för sig, har barn som använder mindre droger, oavsett diagnos på barnet.

Barn med ADHD får ofta negativ uppmärksamhet på grund av sin impulsivitet och hyperaktivitet. De har också ofta problem med kompisar och söker sig därför gärna till andra impulsiva och risktagande personer. Det gör dem sårbara för missbruk. Forskning bekräftar också att de oftare än andra tonåringar använder alkohol och andra droger.

Inga tidigare studier har dock visat vad som kan göras för att förebygga drogmissbruk. Brooke Molina fann emellertid att föräldrar som visste vad deras barn hade för sig, vart de tog vägen och vilka deras vänner var, hade tonåringar som använde mindre alkohol, oavsett hur allvarlig ADHD-diagnos deras barn hade.

− Alltså kan vaksamma föräldrar motverka det grupptryck som oftast omger tonåringars alkoholdrickande, säger Brooke Molina.

Resultaten visar att det är värt att satsa på att medvetandegöra föräldrar till tonåringar med ADHD och understryka vikten av aktivt och positivt föräldraskap.

Studien är publicerad i Journal of Abnormal Psychology.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0
 • det spelade ingen roll hur mycket jag än försökte att bry mig om min son och försöka att ta reda med vem han umgicks, ändå förlorade jag honom i drogmissbruk..varför? för att jag fick inte riktigt stöd från socialförvaltningen …

  • Misery Loves Co

   Förlorade? Är din son död ? Eller ser du som många andra, din son som död & förlorad för att du tror han knarkar. Då ser han förmodligen också dig som död & förlorad.
   Är din son död, beklagar jag att du inte ens kan säga att han är död.
   Förlorad, som om han vore en syndare.

 • Misery Loves Co

  Minns ingen här hur det var att vara ung ? Jag minns det mycket väl. Med odiagnostiserad ADHD var jag inte bra på någonting alls, inte ens att få vänner & de jag hade skrämde mina föräldrar bort genom sitt eviga tjat om dåliga vänner & knark. Deras ängslighet & fientlighet mot mina få vänner, fick mig helt övertygad om att även om jag inte var en knarkare då, skulle jag helt klar bli en.
  De där andra tokiga föräldrarna i ”Föräldraföreningen mot narkotika” var den direkta orsaken till att jag började röka & den direkta orsaken till att jag försökte bli en knarkare, för så där tokig ville jag aldrig bli, som om de vore frälsta, med ett absurt språkbruk & paranoida blickar, de var & är fortfarande oerhört skrämmande för mig.
  Jag lyckades aldrig hitta min drog, men jag känner mig fortfarande som en knarkare & jag föraktar er föräldrar som fortfarande uppför er som mina föräldrar gjorde då. Jag förmodar att ni inte heller vill att era barn ska få någon självkänsla, för vad är de ni tjatar om, att många barn med ADHD ligger i riskzonen, det vet väl alla ?
  Men alla de andra ADHD-barnen, som inte ligger i riskzonen,,det skiter ni i & tjatar dem in i en knarkaridentitet, om de inte har turen att ha en annan vuxen, en sån som jag, som kan ge dem perspektiv & självkänsla, det gör jag så gärna, medan ni sitter & läser Accent.