Unga reagerar över att de förväntas dricka

Av: Eva Ekeroth

En ny engelsk rapport visar att unga uppfattar att de förväntas dricka via den information de får. Den visar också att omedelbara effekter av alkohol, som till exempel baksmälla, bekymrar unga som dricker mer än risken för skador på sikt.

Rapporten som kommer från Joseph Rowntree Foundation i Storbritanien redovisar en studie av ungdomar, mellan 16 och 25 år, som valt att inte dricka alls eller som dricker lite.

De viktigaste resultaten från studien var att

• Bli full är inte en rit som alla unga måste genomgå
• Unga som dricker lite eller inte alls föredrar aktiviteter där alkohol inte har någon betydelse.
• De omedelbara effekterna av alkohol, som baksmälla, bekymrar unga mer än risken att drabbas av skadeverkningar längre fram.
• Unga anser att den alkoholinformation de får förutsätter att alla unga dricker. De önskar att nykterhet presenteras som ett lika självklart val.

En del ungdomar i studien hade inget problem med att stå upp för sitt beslut att inte dricka, medan andra försökte hitta olika strategier att inte utmärka sig som nykterister.

Mariana Bayley, en av författarna till rapporten betonar att klyftan mellan det faktum att många unga inte dricker och medias rapportering, som får oss att tro att alla ungdomar är storkonsumenter, är ett problem. Särskilt allvarligt anser hon det vara eftersom Joseph Rowntree Foundation förra året genomförde en studie som visade att unga oftast överskattar hur mycket andra ungdomar dricker och att en av de viktigaste faktorerna för hur mycket de själva drack var hur de uppfattade sina vänners attityd till alkohol.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0