Undvik att köra på natten om du inte vill möta en rattfyllerist

Av: Eva Ekeroth

Andelen dödsolyckor med alkoholpåverkade förare är lika stor i staden som på landet. Risken är större på natten än på dagen. Nattetid är det de unga som står för olyckorna och på dagen de medelålders.

Det är resultat som framkommit i en ny studie från Vägtransportinstitutet, VTI.

På landsbygdsvägar är andeIen alkoholrelaterade dödsolyckor som störst på tvåfältsvägar utan mittdelare. Av dessa är de vägar som har en hastighetsgräns mellan 60 och 70 km/tim mest drabbade, mer än både dem med en gräns på 80 – 100 km/tim och dem med 30 – 50 km/tim.

Av studien framgår också att 52 procent av de alkoholrelaterade dödsolyckorna sker nattetid. På natten är 53 procent av olycksförarna under 25 år men endast 14 procent på förmiddagen och 10 procent på eftermiddagen. På dagtid var medelålders, 35 – 64 år, den största gruppen.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0