Röntgen kan förutspå ungas alkoholkonsumtion

Av: Eva Ekeroth

Ny studie bekräftar att hög alkoholkonsumtion kan påverka hjärnan hos unga. Nu visar det sig också att unga med låg aktivitet i vissa delar av hjärnan löper större risk att börja dricka mycket.

Enligt Medical News today har forskare i en ny studie använt magnetröntgen för att studera hjärnaktiviteten hos 40 barn mellan 12 och 16 år som ännu inte börjat dricka alkohol. Efter tre år gjordes en ny röntgen. Då hade hälften av ungdomarna börjat dricka ganska mycket.

Forskarna fann att de som från början hade låg hjärnaktivitet i frontal- och hjässloberna löpte större risk att bli storkonsumenter av alkohol än de andra. Sambandet var större än för tidigare kända prediktorer för framtida alkoholkonsumtion.

Undersökningen visade också att när ungdomarna väl börjat dricka så ändrades hjärnans aktivitet vid problemlösning jämfört med tidigare. Aktiviteten var högre när de ställdes inför ett minnestest än innan de började dricka.

− Det är tvärtemot vad man skulle förvänta sig, eftersom deras hjärnor borde bli mer effektiva när de blev äldre, säger Lindsay M. Squeglia, Ph.D., of the University of California i San Diego, som lett studien.

Resultaten visar att berusningsdrickande sannolikt har konsekvenser för hjärnans utveckling, men också att det verkar finnas en sårbarhet som gör att vissa börjar dricka mer än andra.

Att påverka hjärnans utveckling negativt i en period då man som bäst har nytta av den är allvarligt.

− Du ska studera och lära dig köra bil. Det är en viktig period i livet då du behöver din kognitiva förmåga som bäst, säger Lindsay M. Squeglia.

Hon påpekar också att alla deltagarna i studien var friska och välfungerande ungdomar. Det är möjligt att de som har någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning, till exempel depression eller ADHD kan drabbas hårdare.

Studien är publicerad i septembernumret av Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0