Riskfylld konsumtion ökar bland äldre

Av: Eva Ekeroth

Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar, särskilt bland kvinnor. Det är en ny trend som beroendevården har svårt att möta eftersom behandlingsprogram för gruppen saknas.

Trots att den totala alkoholkonsumtionen har gått ned de senaste åren finns det grupper som ökat sin konsumtion. Dit hör de äldre som går i pension nu. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport som publiceras idag. De som var födda på 20- och 30-talet drack mindre än de som var yngre. Nu går 40-talisterna i pension och de har en betydligt högre alkoholkonsumtion. Särskilt märks skillnaden bland kvinnor, som ofta var helnyktra förr. De nya pensionärerna tar sina alkoholvanor med sig in i pensionsåldern.

− Man ändrar inte sina alkoholvanor över en natt, säger Eva Wallin, enhetschef på Socialstyrelsen.

En sannolik konsekvens blir att andelen riskkonsumenter ökar och med dem antalet alkoholrelaterade skador. För äldre kan alkohol också innebära en extra hälsorisk eftersom de ofta medicinerar mot olika åkommor.

− Vi vet inte om det här är en tillfällig puckel, men det verkar som om det kommer några generationer pensionärer som dricker mer än tidigare. Om deras konsumtionsnivå håller i sig vet vi inte heller, men vi vill ändå lyfta problemet. Det är bra att ha en handlingsberedskap, säger Eva Wallin

Socialstyrelsen har redan noterat signaler från äldrevården som tyder på att detta är ett växande problem. Äldreomsorgen är också det område som socialtjänstens missbruks- och beroendevård uppger sig ha minst internt samarbete med.

I rapporten har Socialstyrelsen tittat närmare på personer mellan 60 och 79 år som vårdas i sluten vård för en alkoholrelaterad sjukdom. Gruppen ökade med cirka 45 procent, för både män och kvinnor, mellan 2000 – 2010. Även dödligheten i alkoholrelaterade diagnoser ökar för äldre. Mest dramatiskt ökar den för män i åldersgruppen 60 – 69 år, men den relativa ökningen är störst för kvinnor i åldersgruppen 70 – 79 år, även när hänsyn tas till demografiska förändringar. Det är dock från ett mycket lågt utgångsläge.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0