Regeringen vill utreda sambandet mellan psykisk ohälsa och beroende
Foto: Helen Harrop/Flickr-CC By 2.0.

Regeringen vill utreda sambandet mellan psykisk ohälsa och beroende

Regeringen vill att Socialstyrelsen ska titta närmare på hur vården fungerar för personer med både missbruksproblem och psykisk ohälsa.
Av: Jens Wingren

Uppskattningsvis en tredjedel av de som söker hjälp för missbruk bedöms även lida av ångest. Ännu fler uppvisar symtom på depression. Personer med psykisk ohälsa hamnar också i beroende i större utsträckning än den övriga befolkningen. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 

Därför ges nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga sambandet mellan psykisk ohälsa och beroende. Man ska även titta närmare på hur samarbetet mellan olika instanser fungerar och hur vården för gruppen kan förbättras.

– Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas. Regeringen vill att samarbetet kring och stödet till dessa personer blir bättre, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

1,5 miljoner kronor avsätts för arbetet, som ska ske i samarbete med Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter och berörda intresseorganisationer. Uppdraget ska redovisas i slutet av november 2019.

Dela artikeln:
0