Nytt förslag vill tillåta provköp

Av: Eva Ekeroth

Det ska bli tillåtet att använda ungdomar för provköp av alkohol, tobak och läkemedel för att myndigheterna ska kunna kontrollera om åldersgränserna efterlevs.

Det föreslår en arbetsgrupp som utrett frågan på Socialdepartementets uppdrag. Den 3 april överlämnade gruppen departementsskrivelsen ”Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel” till Maria Larsson, barn- och äldreminister.

− Det här är efterlängtat och välbehövligt. Har man en lag med sanktioner måste man också ha verktyg att kontrollera att lagen efterlevs, vilket vi vet att den inte gör, säger Linda Engström, ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund.

Kontrollköpen innebär att myndigheterna genomför ett dolt köp för att kontrollera att handlaren förvissar sig om att kunden har åldern inne. Köpen kommer att göras hos detaljhandlare som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel, dock inte på apotek. Handlaren ska underrättas snarast efter köpet.

Syftet med lagförslagen är att ge myndigheterna möjlighet att kunna bedriva effektiv tillsyn på annars svårkontrollerade områden. Vid kontrollköpen kommer endast personer som fyllt 18 år att användas. Det är alltså inte fråga om någon brottsprovokation.

Statens folkhälsoinstitut respektive Läkemedelsverket föreslås få ansvar att ta fram föreskrifter om genomförande av kontrollköp.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0