Ny tankesmedja för den ideella sektorn

Av: Pierre Andersson

Sverige behöver mer av den kraft som finns i den ideella sektorn, anser Alice Bah Kuhnke, verksamhetsledare för nystartade tankesmedjan Sektor3.

I ett minimalt kontorsrum i Gamla stan, ett stenkast från Stockholms slott, sitter Alice Bah Kuhnke som spindeln i nätet för Sektor3, en nystartad tankesmedja för den ideella sektorn. Den brukar också kallas det civila samhället – eller den tredje sektorn, därav namnet. Sektor3 vill synliggöra det civila samhället och väcka debatt om hur det påverkar människors vardag.

Tankesmedjan startades officiellt i november av 19 organisationer, varav IOGT-NTO var en. Sedan dess har ytterligare tio organisationer anslutit sig, och fler är på gång. Ingen brist på intresse alltså, men varför behövs en tankesmedja för den ideella sektorn?

– Det behövs mer diskussion och debatt om det civila samhället och dess organisationer, säger Alice. Varje organisation har sin egen agenda, men de täcker inte in allt som kan påverka deras framtid som organisationer. Det finns många viktiga frågor som organisationerna inte äger men som påverkar dem.

– Det är mycket som är bra i organisationerna – men också mycket som inte är bra, tillägger hon. Därför behövs debatt och kritisk granskning.

Man brukar dela in samhället i fyra sektorer – familjen, det civila samhället, den privata sektorn (näringslivet) och den offentliga sektorn (staten, landstingen och kommunerna).

– I förhållande till antalet människor och antalet aktiva finns mycket litet forskning om det civila samhället, säger Alice.

Men det vill den nya tankesmedjan ändra på. Sektor 3 ska finansiera nya studier om sektorns roll, om medlemskap och organisationsstruktur.

– Den första studien är redan igång och blir klar i juni, berättar Alice. Den ska presenteras under politikerveckan i Almedalen.

Studien handlar om avdragsrätt för gåvor till organisationer, en fråga som diskuterats länge, och som intresserar många – både givare och mottagare. Nu pågår en statlig utredning om avdragsrätt, men den ska bara se över konsekvenserna för statskassan.

– Men det väcker en rad andra frågor också, inte minst om makt och demokrati, säger Alice.

Därför görs en jämförande studie mellan Sverige, USA och ytterligare några länder, för att ta reda på hur det civila samhället, och samhället i stort, påverkas om man inför avdragsrätt för gåvor.

alice-pressbild-017_350pxFörutom att finansiera ny forskning ska Sektor3 också popularisera och föra ut resultaten av den forskning som redan bedrivs, till exempel vid Handelshögskolan i Stockholm, Ersta Sköndals högskola och Örebro universitet.

– Alltför mycket stannar idag inom universiteten, säger Alice. Vår uppgift är att göra forskningen tillgänglig för fler.
Tankesmedjan ska också ägna sig åt kommunikation och debatt, i första hand utifrån vad forskningen visar.

– Vi ska skriva debattartiklar, ordna seminarier och så vidare, och vi ska sätta våra frågor på kartan hos makthavare, förklarar Alice. Men styrelsen har sagt att det är medlemsorganisationerna som ska tycka och ha åsikter, inte Sektor3. Vår roll är att informera och skapa debatt utifrån studierna.

Hundra utvalda makthavare kommer med säkerhet att bli varse att det finns en ideell sektor som vill synas, höras och ta plats. Bland de hundra finns politiker, tjänstemän, organisationsföreträdare och bloggare.

– Vi ska uppvakta dem, äta lunch med dem, se till att de får rapporter och att de får veta vad våra medlemsorganisationer tycker, säger Alice. Vi ska bombardera dem med information, men inte trakassera dem.

– Hundra är vad vi mäktar med. Man ska ha höga mål, men de ska vara möjliga att nå.

Om Sektor3 når sina mål eller inte återstår att se.

– Vi måste fylla en funktion, säger Alice. Under en kritisk period på två-tre år måste Sektor3 visa att den behövs. Det är ju en kostnad för medlemsorganisationerna. Om vi inte levererar det de förväntar sig, hoppas jag att de reagerar och lägger ner tankesmedjan.

– Jag måste leva som jag lär. Jag brukar ju vara den som säger ”lägg ner”.

Men det säger hon definitivt inte idag. När jag frågar vad som lockar henne i jobbet på Sektor3, blir hon ett enda stort leende.

– Allt, säger hon. Jag har haft många intressanta jobb, men jag har aldrig fått använda så mycket av min samlade kunskap och erfarenhet som här. Det är en kick!

– På TV lärde jag mig kommunicera, på Skandia jobbade jag med CSR-frågor (företagens sociala ansvar), hos Rättvisemärkt lärde jag mig leda en organisation. Här får jag använda allt det och lite till.

Hur ser hon då på möjligheterna att utveckla den ideella sektorn?

– Jag ser inga gränser när det gäller att ta vara på den ideella kraften, säger hon. Vi lever i ett samhällssystem som inte har förändrats särskilt mycket, men nu är vi på väg in i en ny tid.

– Människor vill, kan och måste hitta nya sätt att lösa gemensamma uppgifter.

IOGT-NTO är en av de organisationer som varit mest aktiv i bildandet av Sektor3, och förbundets vice ordförande Anna Carlstedt är med i styrelsen.

– Tankesmedjor har tidigare funnits antingen i det privata näringslivet eller i partipolitiken, säger Anna. Sektor3 är hela den idéburna sektorns tankesmedja. Den är ett sätt att visa upp den sektorn och öka kunskapen om den.

– Det är spännande att få debattera och synliggöra det ideella arbetet. Och det är viktigt att få lyfta blicken och diskutera med andra vilka vi är, varför vi finns och vad vi gör.

Alice Bah Kuhnke är tacksam för stödet och öser beröm över IOGT-NTO.

– IOGT-NTO har kraft och kompetens, arbetar strategiskt och har massor av erfarenhet, säger hon. Det är en organisation som inte tar sitt existensberättigande för givet utan är beredd att revidera sin verksamhet utifrån nya utmaningar. Den visar vad etablerade organisationer kan betyda för att se till att det växer fram nya idéer.

Text: Eva Åhlström | Illustration: Emma Hanquist

Fotnot: I sommar flyttar Sektor3 från Gamla stan till ett hus nära Klara kyrka, granne med IOGT-NTO-distriktet i Stockholm.

Dela artikeln:
0