Ny drog föreslås bli narkotikaklassad

Statens folkhälsoinstitut föreslår att drogen etylfenidat ska klassificeras som narkotika. Drogen är centralstimulerande och säljs via internet som ett alternativ till kokain.
  • Relaterad läsning

Av: Eva Ekeroth

Etylfenidat har liknande effekter som det sedan tidigare klassade metylfenidat.

Enligt Statens folkhäloinstitut har användningen av etylfenidat ökat. Beslagen har ökat och sjukvården rapporterar att patienter använt drogen. Institutet bedömer därför att det kan få effekter på folkhälsan och ge sociala problem.

Symptomen som rapporterats till Giftinformationscentralen är muntorrhet, stora pupiller, hög puls, förhöjt blodtryck, förhöjd kroppstemperatur, myrkrypningar, rastlöshet, oro, plockighet, hallucinationer och kramper.

Dela artikeln:
0