Nittio procent av sommarens omkomna alkoholpåverkade förare är män

Av: Maria Zaitzewsky Rundgren

Under sommarmånaderna sker en fördubbling av antalet rattfylleribrott. Det är också dubbelt så många alkoholpåverkade förare som dör i trafikolyckor per månad under sommaren. Av dessa är över 90 procent män, visar Trafikverkets statistik.

I Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor för åren 2005 – 2010 redovisas 292 omkomna förare med minst 0,2 promille alkohol i blodet. 93 procent var män. Närmare hälften av de omkomna var i åldern 18 – 34 år.

Flest omkomna återfinns i de tre storlänen, Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Högst andel omkomna i alkoholrelaterade trafikolyckor, i relation till antalet totalt omkomna, finns däremot i Gotland, Jämtland, Dalarna och Gävleborg.

– En viktig faktor vid rattfylleri är, förutom rattfylleristen själv, personerna i omgivningen runt den som ska köra. Alla som ser och vet om att den som har bilen med sig och dricker alkohol har också ett ansvar och bör reagera och helst även agera, säger kommissarie Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Dela artikeln:
0