Långt äktenskap ökar kvinnors drickande

Av: Eva Ekeroth

Ny forskning tyder på att män minskar sin alkoholkonsumtion när de lever i långvariga äktenskap, medan kvinnor ökar sin konsumtion.

Resultatet visar att gifta män har den lägsta alkoholkonsumtionen av alla män. Lägre än ensamstående, frånskilda och änklingar. Kvinnor däremot dricker som mest när de är gifta.  I alla grupper drack män mer än kvinnor och rapporterade oftare att de hade alkoholproblem.

Studien, som genomförts av forskare vid fyra amerikanska universitet, presenterades i går, i Denver, vid det 107:e årliga mötet i American Sociological Association.

Av redogörelserna för studien, som presenteras i flera medier, framgår inget om samkönade äktenskap. Då en av orsakerna till de gifta männens lägre konsumtion uppges vara en anpassning till kvinnors lägre konsution, och omvänt, kan man dock utgå från att resultaten gäller heterosexuella par.

− Efter en skilsmässa eller den ena partens död är män också mer benägna att öka sin konsumtion, säger forskarna i ett uttallande.

Underlaget är omfattande. Forskarna har analyserat data från en longitudinell studie i Wisconsin på 10 317 kvinnor och män som gick ut gymnasiet 1957. Dessutom har de analyserat data från två djupintervjuunderökningar som genomförts under 2003 – 2010.

Eva Ekeroth

 

 

Dela artikeln:
0