Lägre straff för fylleri på sjön

Av: Eva Ekeroth

Det är inte lika farligt att segla berusad som att köra bil lika berusad. Det anser Högsta Domstolen som anser att domstolarna måste ta hänsyn till omständigheterna runt brottet.

Det fall som ligger till grund för domslutet är en segeltur som en 58-årig man gjorde längs Blekingekusten för två år sedan. Det rapporterar Dagens Nyheter idag. Mannen seglade på öppet vatten där det inte var många andra båtar. Segelturen gick bra, men ett utandningsprov visade att mannen hade 0,66 promille i blodet.

Tingsrätten dömde mannen till 80 dagsböter. Det straffet sänktes av hovrätten till 50 dagsböter, vilket nu fastställts av Högsta Domstolen. Högsta Domstolen skriver i domen att man inte automatiskt kan utdöma samma straff som vid rattfylleri eftersom riskerna på sjön är mindre. De påpekar också att mannen i det aktuella fallet har framfört farkosten båten utan anmärkning och att området inte var högtrafikerat.

Riksåklagaren anser att domen är problematisk för åklagarna som nu inte kan gå enbart på promillenivåer utan måste ta hänsyn till omständigheterna.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0