Kannibalen i USA påverkad av cannabis, inte badsalt

 • Relaterad läsning

Av: Eva Ekeroth

Den 31-årige man i Florida, som attackerade en annan man och tuggade i sig stora delar av hans ansikte, var inte påverkad av drogen badsalt utan av cannabis.

Det var i slutet av maj som händelsen inträffade. Polis kallades till platsen och tog mannen på bar gärning då han satt över offret och tuggade på hans ansikte. Då mannen endast reagerade på polisens tilltal med ett morrande sköt de honom till döds.

Offret överlevde, men skadades svårt. Eventuellt kommer hans syn inte gå att rädda.

I medierna har det påståtts att mannen varit påverkad av den syntetiska drogen badsalt, som Accent skrivit om tidigare. Nu visar det sig att den enda drog man hittat i mannens blod är cannabis.

Att man utgått från att mannen var påverkad av badsalt beror på att drogen i några fall tidigare kopplats ihop med bisarra attacker.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0
 • Vilka ”bisarra attacker” är det som MDPV och/eller Mefedron(det du kallar badsalt, det är f ö inte en drog som du skriver i ”faktarutan”) kopplas ihop med? Har du en lista på dem, eller varifrån kommer din uppgift?

 • I övrigt är din förklaring till varifrån namnet kommer skrattretande, men fakta är väl inte Accent/IOGT-NTO:s känntecken direkt.

 • ”Badsalt” uppges i flera medier, både i USA och Sverige, kopplat till med ”kannibalattacker” och i något fall en besinningslös knivattack. Den typen av attacker som utförs av människor i sinesförvirrat (psykotiskt) tillstånd.
  Sådana tillstånd kan framkallas av droger, men kan likaväl uppkomma av psykisk sjukdom. Därför är det inte vidare smart att utifrån en persons handlande bestämma om han/hon är drogad eller ej och framför allt inte vilken drog det handlar om.
  Det var det jag ville framhålla med artikeln.

 • ”Badsalt” uppges i flera medier, både i USA och Sverige, kopplat till med ”kannibalattacker” och i något fall en besinningslös knivattack. Den typen av attacker som utförs av människor i sinesförvirrat (psykotiskt) tillstånd.
  Sådana tillstånd kan framkallas av droger, men kan likaväl uppkomma av psykisk sjukdom. Därför är det inte vidare smart att utifrån en persons handlande bestämma om han/hon är drogad eller ej och framför allt inte vilken drog det handlar om.
  Det var det jag ville framhålla med artikeln.

 • @Magnus Callmyr: Jag hittade en tredje förklaring till varför det heter badsalt oxå. Om man sålde det som badsalt, med en etikett som sa att det var farligt att förtära så klarade man sig undan lagstiftningen. Jag har inte påstått att vare sig den ena eller andra är sann, bara att de förekommer. Finns säkert fler.

 • @Magnus Callmyr: Jag hittade en tredje förklaring till varför det heter badsalt oxå. Om man sålde det som badsalt, med en etikett som sa att det var farligt att förtära så klarade man sig undan lagstiftningen. Jag har inte påstått att vare sig den ena eller andra är sann, bara att de förekommer. Finns säkert fler.

 • @Eva Är det inte bättre att vi sprider vidare fakta än rykten? Jag kan förstå en repressiv organisations behov av att svartmåla droger i skrämselpropagandans anda, men varför är ni (m fl) så angelägna om att framstå som osakliga? Det är dessutom inte särskilt framgångsrik metod.

  Ang din tredje förklaring (varför skrev du inte den i faktarutan, och var hittade du den?) så handlar det om att säljarna trott att det förhållit sig på det sättet.

  Sedan är det trots allt märkligt att de två du sprider vidare som ”fakta” är så uppenbart felaktiga för dem med kunskap, men kunskap är ju inget som karaktäriserar de flesta aktörerna inom narkotikadebatten (det har ju bl a IOGT-NTO visat flera gånger tidigare, tyvärr).

 • Per-Åke Andersson

  Jag tycker att Eva Ekeroth skriver balanserat om den här händelsen och de spekulationer som fanns kring den.
  Hur beteckningen ‘badsalt’ uppkommit anger hon tydligt osäkerheten kring. Det i sig är ju fakta så det verkar som MC skriver mer av vrede än av sunt resonerande.
  Ska man hata nåt ska man hata med förnuft, annars går sakligheten lätt förlorad, Magnus. Och vore det så att de absoluta sanningarna fanns vore ju vidare forskning överflödig.
  Det viktiga är ju trots allt att vi bygger våra argument på den evidens som i stunden gäller och problemet för såväl alkoholindustrin som för drogliberalerna är att IOGT-NTO är noga med evidensen, måste vara noga med den.

 • Per-Åke Andersson

  Magnus C förstår nog inte skillnaden mellan repressiv och restriktiv.
  För att kunna vara en repressiv kraft i ett öppet samhälle förutsätts att det finns en struktur, en lagstiftning och ett myndighetsuppdrag att utföra repressionen. Ett sådant uppdrag har inte inte en frivillig folkrörelse som IOGT-NTO-rörelsen. Däremot ett tjänande uppdrag.
  Restriktiviteten handlar om alkohol- och narkotikapolitik där det finns god evidens för att restriktivitet begränsar skadenivån. Därför förespråkar IOGT-NTO-rörelsen den. Den uppfattningen överensstämmer med Sveriges riksdags uppfattning och med WHOs och UNODCs uppfattningar.

 • Eva Ekeroth

  @Magnus Callmyr. Självklart är det bättre att sprida fakta än myter. Vad gäller ”badsalt” är det tex en myt att man blir kannibal av att ta den. Därför kändes det viktigt att visa att den här personen inte var påverkad av badsalt. Beträffande namnets härkomst kunde jag förstås ha låtit bli att ta med det, men en drog med ett udda namn undrar man varifrån det kommer. Vet man att det finns flera förklaringar förstår man att de inte är sanna allihop.

 • @Per-Åke, intressant att du tar exkluderar att opinionsbildande krafter har inverkan på politiken, rätt förolämpande mot de IOGT-ister som agerar politiskt för olika repressiva åtgärder. Sedan vad det gäller sakligheten/evidensen så rekommenderar jag dig att använda andra källor än IOGT-medlemstidning för att avgöra hur väl IOGT ligger till där.

  @Eva, nu har du inte svarat på min fråga hur du fick insikt om det tredje alternativet som du inte tog med i ”fakta-rutan”. Jag gissar att du varit på ett bibliotek och lånat min bok i ämnet. Eller så läste du den bloggpost som jag skrivit om ovanstående. Strunt samma, det är bra att vi igen kunnat konstatera att IOGT saknar en hel del kunskap om narkotikaområdet.

 • Per-Åke Andersson

  Magnus, IOGT-NTO är i högsta grad en opinionsbildande kraft men däremot inte repressiv eftersom en folkrörelse inte har möjlighet att utöva repression. Att IOGT-NTO förordar en restriktiv alkoholpolitik är något helt annat.
  Jag har svårt att förstå hur du läser men det är säkert en brist hos mig.
  Evidens för min argumentation hämtar jag från alkoholforskning runt om i världen från forskare som Babor, Rehm, Casswell, Parry, Obot och en lång rad andra etablerade forskare.
  Om jag har svårt att förstå hur du läser har jag ännu svårare att förstå hur du resonerar men det är säkert en brist även det hos mig.

 • @Magnus Att jag inte svarat på var jag hittade de olika versionerna om ursprunget till namnet, beror på att jag inte minns. Sannolikt amerikansk dagspress. När jag skrev artikeln läste jag allt jag hittade på nätet. När det gäller ”nya” droger finns oftast inte så mycket skrivet i vetenskapliga tidskrifter eller böcker. Därför blir det mest nättidskrifter, webbsidor och dagspress . I det här fallet främst amerikanska. Jag kände inte till att du hade en blogg, så den tror jag mig inte ha läst.