Irländskt förslag om förbud mot hemleverans av alkohol

Av: Eva Ekeroth

Reklambegränsningar, förbud mot hemleverans av alkohol, minimipriser och förbud mot att importera cannabisfrön. Det är några av förslagen i en irländsk regeringsrapport.

I ett pressmeddelande presenterade den irländska regeringen i går rapporten ” The misuse of alcohol and other drugs” som innehåller en rad förslag för att komma åt de växande alkoholproblemen i landet.

Rapporten föreslår förbud mot reklam för rabatter på alkohol, förbud för alkoholreklam i TV före 21.00 och förbud för alkoholreklam på webbplatser för sociala nätverk. Likaså föreslår rapporten ett förbud mot hemleverans av alkohol och att staten inte ska betala tillbaka moms för alkohol som säljs till underpris.

I rapporten föreslås också att minimipriser införs.

Andra rekommendationer som framfördes var

  • Att regeringen inför ett nytt förebyggande utbildningsprogram
  • Att en reglering av hur butiker får exponera alkoholhaltiga drycker införs
  • Att regeringen bör överväga att på sikt förbjuda försäljning av alkohol i vissa typer av butiker.
  • Att striktare kontroll införs på import och förskrivning av bensodiazepiner.

Rapporten har tagits fram av den irländska regeringens kommitté för barn och hälsa.

− Det övergripande syftet med den här rapporten är att fokusera på förekomsten av alkohol och andra droger i samhället och missbruk av alkohol i synnerhet eftersom det är den vanligaste drogen. Några har kallat den vår nationaldrog, säger kommitténs ordförande Jerry Buttimer.

Enligt kommittén kommer inte en åtgärd ensamt att kunna lösa alkoholproblemet. Snarare är det ett paket av åtgärder som måste till för att ändra folks attityd och beteende. Men kommitténs förhoppning är att rapporten ska bidra till en attitydförändring till alkohol genom att påvisa de enorma kostnader som orsakas, både i pengar och lidande, genom riskabelt drickande.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0