IOGT-NTO överklagar dom mot Miljonlotteriet
Foto: Nathalie C Andersson, Joe Gratz/Flickr/CC BY 2.0

IOGT-NTO överklagar dom mot Miljonlotteriet

Patent- och marknadsdomstolen hotar Miljonlotteriet med ett vite på flera miljoner kronor. IOGT-NTO överklagar nu interimsdomen.
Av: Ulrica Ambjörn

Accent har i tidigare artiklar under hösten och vintern rapporterat om turerna kring IOGT-NTO:s lotteri i den process som drivs av Konsumentombudsmannen, KO. Tidigare i januari beslutade Patent- och marknadsdomstolen om en uppsättning tillfälliga förbud, så kallade interimsförbud, gällande Miljonlotteriets marknadsföring via telefon. De är förknippade med viten på 3 miljoner kronor per punkt. Det tillfälliga beslutet ska gälla tills domstolen tar slutgiltig ställning i målet.

 

IOGT-NTO, som äger Miljonlotteriet, har dock beslutat att överklaga interimsbeslutet.

– IOGT-NTO har valt att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom då vår uppfattning är att beslutet inte står i proportion till det som inträffat. Detta med hänsyn till att det är så få fall av alla samtal som ringts som detta handlar om, säger Linda Fröström, IOGT-NTO:s förbundsjurist.

 

Linda Fröström hänvisar också till branschpraxis:

– Miljonlotteriets marknadsföring har noga utformats efter branschorganisationen Swedmas riktlinjer. Eftersom domstolen bortsett från den branschpraxisen så finns det ett värde i att överrätten får ge sin syn på saken, säger hon.

 

 

 

När IOGT-NTO lämnat in överklagan, vilket måste ske senast den 23 januari, kommer KO få möjlighet att yttra sig. Väljer KO att kommentera bereds IOGT-NTO tillfälle att yttra sig över KO:s kommentar, och de får i sin tur tillfälle att yttra sig över detta. Därpå fattar domstolen sitt beslut.

Dela artikeln:
0