Hjärtinfarktpatienter lever längre om de dricker alkohol

Av: Eva Ekeroth

Att börja dricka alkohol kan bidra till att män som fått hjärtinfarkt lever längre. Två drinkar per dag under en längre tid gjorde att risken för att dö i hjärtsjukdom blev 42 procent mindre än för helnyktra hjärtinfarktpatienter.

Det visar en ny amerikansk studie enligt den amerikanska tidningen The Telegraph. Risken att dö av vilken orsak som helst minskade med 14 procent. Fördelarna försvann snabbt om konsumtionen ökade.

Amerikanska forskare har undersökt 1 818 män som fått sin första hjärtinfarkt mellan 1986 och 2006. De tillfrågades vart fjärde år om sina mat- och alkoholvanor. De som gjorde hälsovinster konsumerade mellan 10 och 29,9 g alkohol per dag, vilket motsvarar två glas vin om vardera 125 ml, två flaskor öl eller en snaps.

− Våra resultat visar tydligt att en moderat alkoholkonsumtion kan skydda män som överlevt en hjärtinfarkt från att dö av en ny, säger Doktor Jennifer Pai, från Brigham and Womens hospital och Harvard Medical School i Boston, som lett studien.

Slutsatsen av studien är att det förefaller vara de som har drabbats mindre av försämrad hjärtfunktion efter infarkten som har mest att vinna på moderat alkoholkonsumtion, men att ytterligare studier krävs för att kunna dra några säkra slutsatser.

− Eftersom alkohol i större mängder är skadligt rekommenderar vi alla patienter att diskutera sin alkoholkonsumtion med sin läkare så att en individuell riskbedömning kan göras och ställas mot eventuella hälsovinster, säger Jennifer Pai.

Hon betonar också att studien bara omfattat män och att resultaten inte nödvändigtvis är överförbara på kvinnor.

Studien har publicerats i webbversionen av European Heart Journal.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0