Föräldrar viktiga för att få ungdomar att dricka mindre

Av: Joanna Wågström

Föräldrarna är den enskilt viktigaste faktorn för att minska fylla bland ungdomar. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Framgångsreceptet lyder; bjud inte barnen på alkohol, prata mycket med dem och håll koll på vad de gör på fritiden.

– Även om ungdomarna hade många andra riskfaktorer runt sig; kompisar som dricker, mycket pengar att röra sig med och att man själv röker minskade ändå risken för intensivkonsumtion av alkohol om man hade en nära relation till sina föräldrar. Genom att föräldrarna har en bra inblick i sina barns liv uppväger det de andra riskfaktorerna, säger Anna-Karin Danielsson som är doktor i socialmedicin och har genomfört studien.

Föräldrarna var den viktigaste skyddsfaktorn när det gäller barnens alkoholkonsumtion. Att trivas i skolan, ha en nära relation till sina vänner och vad man gjorde på fritiden påverkade däremot inte hur mycket alkohol ungdomarna drack.

Anna-Karin Danielsson. Foto: Markus Marcetic

– För flickor var det särkilt viktigt med en nära relation till föräldrarna och att de kunde prata om känslor med varandra. För pojkarna var det viktigare att föräldrarna hade koll på vad man gör på fritiden och vilka man umgås med.

Totalt har 1200 skolungdomar deltagit i studien som pågått från 2001 till 2006. Anna-Karin Danielsson har följt ungdomarna från 13 till 19-årsålder. Fyra gånger har deltagarna svarat på en enkät med frågor om bland annat alkoholkonsumtion, skolan, fritiden och relationen till föräldrarna.

De faktorer som höjde risken för att barnen skulle intensivkonsumera alkohol, det vill säga dricka mer än en flaska vin, fyra starköl eller en halv flaska sprit vid ett tillfälle, var att ha många kompisar som dricker alkohol. Rökning höjde risken för tjejer, medan skolk var en risk för killar.

– En annan viktig riskfaktor var att föräldrarna bjöd på alkohol hemma. Vår studie visar väldigt tydligt att de ungdomar som blir bjudna hemma i större utsträckning intensivkonsumerar alkohol.

Enligt studien rapporter de ungdomar som dricker mycket alkohol också i större utsträckning problem relaterade till alkoholen. De hamnar exempelvis oftare i slagsmål, har oskyddat sex och bråkar med lärare i skolan.

– Men problemen blir ändå fler i den stora massan än vad det blir i gruppen som intensivkonsumerar. Därför är det motiverat att jobba förebyggande med alla ungdomar och inte bara fokusera på gruppen med intensivkonsumtion.

Joanna Wågström

Studien: Adolescent alcohol use: Implications for prevention. Läs mer.

Dela artikeln:
0