Finland begränsar alkoholreklamen ytterligare
Foto: iStock

Finland begränsar alkoholreklamen ytterligare

Alkoholreklam på offentliga platser är snart ett minne blott i Finland. Presidenten har stadfäst ett regeringsförslag som från första januari 2015 gör sådan reklam olaglig.
Av: Sören Viktorsson, Helsingfors

Redan idag är det förbjudet att i Finland göra reklam för starka alkoholdrycker på offentliga platser. Nu ska även reklam för svaga alkoholdrycker förbjudas på exempelvis reklamtavlor, busshållplatser och offentliga kommunikationsmedel.

Det är främst omsorgen om de yngre som ligger bakom den här lagändringen. Undersökningar visar, enligt social- och hälsovårdsministeriet, att alkoholreklam för med sig tidigare alkoholdebut.

Just med tanke på den yngre publiken höjs också gränsen för när alkoholreklam för göras i tv och radio, från idag tidigast klockan 21 på kvällen till klockan 22.

Det blir från årsskiftet heller inte tillåtet att i reklamsyfte använda t ex bilder, videoklipp och artiklar som konsumenterna själva producerat och sprider exempelvis via sociala media.

Något heltäckande förbud för alkoholreklam på offentlig plats handlar det dock inte om. Undantag görs för tillställningar som konserter och idrottsevenemang.

Reklam tillåts även efter årsskiftet också på fartyg i utrikestrafik samt på serverings- och försäljningsställen för alkoholdrycker.

Dela artikeln:
0