Energidryck och alkohol – en riskabel kombination

Av: Eva Ekeroth

Energidryck blandat med alkohol gör att unga utsätter sig själva och andra för risker. Koffeinets fel säger amerikanska och australiensiska forskare. Bara delvis sant, anser Mia Ericson, forskare vid Göteborgs universitet.

Den senaste tiden har larmrapporter kommit från både USA och Australien om att ungdomar som blandar energidryck med alkohol, till exempel Red Bull och vodka, utsätter både sig själva och andra för större risker än om de bara druckit alkohol. De har oftare oskyddat sex, skadar sig oftare så de behöver läkarvård, utsätter oftare andra för sexuella övergrepp och blir oftare utsatta själva. De sätter sig oftare bakom ratten, men åker också oftare med någon annan berusad förare.

Förklaringen uppges vara koffeinet i energidrycken som gör att man upplever sig som nyktrare än man är. Den svenska forskaren Mia Ericson vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet, instämmer i att koffeinet gör att man känner sig nyktrare än man är.

− Det kan förklara varför man sätter sig bakom ratten fast man druckit, säger hon.

Däremot håller hon inte med om att det skulle vara hela förklaringen.

− Det har länge varit vanligt att blanda koffein och alkohol, kaffekask och irish coffe till exempel. Då har man inte uppmärksammat några sådana här effekter på omdömet, säger hon.

Hennes teori är att det istället är taurinet i energidrycken som är orsaken.

− Att man känner sig nyktrare förklarar inte varför man åker med andra som är berusade. Det verkar faktiskt som om omdömet är ännu mer försämrat än om man bara druckit alkohol, säger hon.

En annan risk hon ser är att det kan bidra till högre konsumtion och större risk för beroende.

− Taurin verkar som alkohol i hjärnans belöningssystem. Man kan därför misstänka att barn och ungdomar som dricker mycket energidryck, utvecklar en beredskap för alkohol som skulle kunna göra så att de dricker mer än sina kamrater om och när de börjar dricka alkohol, säger hon.

Eva Ekeroth

 

Dela artikeln:
0