Delade meningar om alkohol på äldreboende

Av: Eva Ekeroth

Sedan den 1 juni är det tillåtet att servera alkohol på äldreboenden. Bra att de äldre får bestämma själva vad de vill dricka, tycker många. Tveksamt, anser andra.

På Kampementets vård- och omsorgsboende har de äldre kunnat dricka alkohol redan tidigare.

− Det är bara positivt. De som bor här är ju inte omyndigförklarade. Vi serverar ingen som inte ber om det och sjuksköterskorna gör en bedömning för varje person om det är lämpligt med hänsyn till deras medicinering, säger Christina von Segebaden, verksamhetschef på Kampementets vård- och omsorgsboende i Stockholm.

Andra äldreboenden Accent kontaktat har inte heller upplevt några problem med den nya lagen.

− Tvärtom, säger en enhetschef. Det är väl bra att man får ta sig ett glas även om man blivit äldre.

En biträdande verksamhetschef kan tycka att det kan vara problematiskt ur medicinsk synpunkt.

− Som vårdpersonal tänker man ju på medicineringen, säger hon.

Men i grunden är hon positiv till att de gamla får bestämma själva vad de ska äta och dricka.

− Dessutom kan de ju välja att gå till restaurangerna runt omkring om de inte blir serverade här, säger hon.

En vikarierande verksamhetschef säger att hon tycker det är självklart att de gamla har rätt att dricka alkohol om de vill.

− Om någon har alkoholproblem, eller en medicinering som gör att de inte bör dricka, får man ta en diskussion med dem. Det brukar gå bra, säger hon.

Undersköterskan Feline Flodin är dock mycket kritisk till att man börjar servera alkohol på äldreboenden.

− Man har ju de medboende att ta hänsyn till. De kan till exempel vara nyktra alkoholister eller ha medicinska orsaker till att hålla sig nyktra. Det känns oetiskt att låta dem titta på när andra dricker, säger hon.

Allra viktigaste skälet till att det inte borde vara tillåtet anser hon dock är medicinskt.

− Vi har inga hem för friska äldre idag. De som bor där är sjuka och kraftigt medicinerade. Lägger man till alkohol kan det hända oförutsedda saker, säger Feline Flodin. Att tvingas servera alkohol anser Feline Flodin vara oförenligt med sin yrkesroll.

− Jag är där för att vårda patienterna, inte för att serva dem med alkohol, säger hon. Gränsdragningen blir också svår. Vad säger man om någon vill ha mer än ett glas? Vem ska bestämma hur mycket de får dricka?

Hon anser att debatten är reducerad till en moralisk fråga; att de äldre måste ha rätt att själva bestämma om de ska dricka alkohol. Hon dricker själv alkohol och förstår resonemanget, men tycker att man allt för lite tar hänsyn till de medicinska skälen.

− När jag arbetade natt på ett boende där man serverade alkohol blev arbetssituationen påverkad. Många äldre blev aggressiva eller oroliga och fick ångest på natten efter att de druckit, säger hon.

Hon undrar också vems ansvar det är om något händer.

− Balanssinnet påverkas fortare på äldre. Om de ramlar och bryter sig efter att ha blivit serverade på hemmet undrar jag vems ansvar det är. Äldrevården har inte resurser för extra belastning, säger hon.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0