Bör tonåringar bjudas på alkohol hemma?

Av: Jenny Stadigs

FÖR OCH EMOT. Efter att drottning Silvia avslöjat att hon bjöd sina barn på vin hemma när de var tonåringar tog debatten fart runt om i landet. Det finns argument både för och emot att bjuda tonåringar på alkohol hemma.

FÖR

Mattias Svensson, redaktör på det liberala magasinet Neo. Har skrivit boken ”Glädjedödarna – en bok om förmynderi”, som bland annat tar upp alkohol och lagar.

”Folk börjar oftast dricka alkohol i 15–16-årsåldern, och det är väl ganska lagom. Vi har ju betydligt högre åldersgränser för alkohol i samhället, men de åldersgränserna tycker jag att föräldrar kan och bör strunta i – det är ju deras barn. 
Jag vet att det finns statistiska samband mellan att bjuda sina tonårsbarn på alkohol hemma och ökat berusningsdrickande, men man övertolkar gärna statistiska samband och använder dem för att slå varandra i huvudet med i debatten.
Jag tror att föräldrar överför både bra och dåliga alkoholvanor till sina barn – och i den mån de kan ska de ju låta bli att överföra de dåliga.”

EMOT

Sven Bremberg, läkare och ansvarig för hälsofrågor som rör barn och ungdom vid Statens folkhälsoinstitut. Har gjort en översikt av studier av att bjuda på alkohol hemma.

”Teoretiskt sätt skulle man ju kunna spekulera i att ett glas vin hemma lär tonåringarna att dricka med måtta, men sedan gäller det ju att gå ut och ta reda på hur det verkligen förhåller sig.
Vår översikt av studierna inom det här området visar att det bara finns två studier som uppfyller rimliga vetenskapliga krav, och båda de studierna pekar på att risken för att tonåringar ska dricka mycket med sina kompisar ökar om föräldrarna bjuder på alkohol hemma.
Det finns alltså ett gott vetenskapligt stöd för att föräldrar inte bör bjuda tonåringar på alkohol hemma.”

Jenny Stadigs

Dela artikeln:
0