Berusade vet vad de gör

Av: Eva Ekeroth

En ny studie i Columbia, USA, visar att människor som gör bort sig när de är berusade är väl medvetna om vad de gör, men de bryr sig inte om det.

− Det går alltså inte att skylla på att man inte visste vad man gjorde, säger Bruce Bartholow, docent i psykologi vid Missouri-Columbia universitetet.

Tester på de 67 försökspersonerna visade att alkohol påverkar den mekanism i hjärnan som säger åt individen att dra i bromsen när den är på väg att göra något olämpligt.

− När mekanismen fungerar stannar personen upp och försöker undvika att göra samma misstag igen, säger Bruce Bartholow. Tillförs alkohol ökar sannolikheten för att individerna ska ignorera den stoppsignalen, trots att de är medvetna om vad de gör.

Studien gjordes på personer i åldrarna 21 till 35. En tredjedel fick placebodrinkar utan alkohol, utan att veta vad de innehöll, en tredjedel fick alkohol utan att veta om det och en tredjedel visste att de fick alkohol. Alla som drack alkohol fick en mängd som förväntades ge dem en blodalkoholhalt strax under 0,8 promille. Därefter fick gruppen utföra ett antal uppgifter där man lätt kunde göra misstag.

Forskarna mätte förändringar i humöret, hur korrekt de löste uppgifterna samt hur de uppfattade att de lyckats med uppgifterna. De som inte fått någon alkohol hade normal aktivitet i de delar av hjärnan som känner igen misstag. De som fått alkohol hade mindre aktivitet där. De som inte fått någon alkohol försökte korrigera sina misstag. De som fått alkohol  gjorde endast mindre ansträngningar att rätta till misstagen eller struntade  helt enkelt i dem och fortsatte, även om de var medvetna om att de gjort fel.

Forskarna intervjuade försökspersonerna efter försöket vilket bekräftade det de själva sett under testet.

Studien kommer att publiceras i Journal of Abnormal Psychology.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0