Berusade förare kör fortare

Av: Eva Ekeroth

Tysk forskning visar att berusade förare kör fortare än nyktra när de råkar ut för en olycka. Konsekvenserna av de olyckorna blir också värre, med fler döda, och allvarligare skador.

Att alkohol är en av de vanligaste orsakerna bakom allvarliga olyckor är allmänt känt. EU-kommissionen uppskattar att 25 procent av alla dödsfall i trafiken orsakas av alkoholpåverkade.

Ny forskning från Hannover Medical School i Tyskland visar att berusade förare också kör fortare vid olyckstillfället. Den visar också att de som skadas får allvarligare skador och att de som dör oftare dör på olycksplatsen, innan de hinner komma under vård. Forskarna fann inga skillnader mellan olika promillenivåer. Det som spelade roll var om föraren var påverkad eller ej.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0