Barn drabbas av vuxnas drickande

Av: Eva Ekeroth

Var femte tillfrågad australiensare rapporterar att deras barn någon gång under det senaste året drabbats av andras drickande. Tre procent rapporterar att barnen tagit allvarlig skada.

Det visar en ny undersökning som publicerats i senaste numret av Addiction Journal.

Totalt intervjuades 1 142 vuxna vårdnadshavare. De tillfrågades om barnen någon gång påverkats negativt, blivit lämnade utan tillsyn eller i en risksituation, om de blivit verbalt eller fysikskt misshandlade på grund av andras drickande.

Tjugotvå procent rapporterade att barnen påverkats av andras drickande under det senaste året. Tre procent rapporterade att skadan varigt alvarlig. Verbal misshandel var det vanligaste barnen råkade ut för. Det hade drabbat nio procent av barnen. Studiens resultat tyder på att barn som lever med vårdnadshavare som dricker varje vecka löper storre risk att drabbas än de vars vårdnadshavare inte dricker. Barn som lever med en förälder verkar också vara mer utsatta.

Professor Anne-Marie Laslett, huvudförfattare till studien som hon gjort tillsammans med Jason Ferris, Paul Dietze och Robin Room, säger till den australiensiska webbtidningen Maribyrnong weekly  att det är vanligt att barn utsätts för berusade föräldrar eller andra vuxna i sociala situationer. Hon säger också att unga föräldrar med  små barn tenderar att dricka store mängder och oftare tillsammans med barnen än de som blir föräldrar senare i livet.

− Vi fokuserar gärna på barn som lever med föräldrar som missbrukar och stigmatiserar dem. Om vi tittar mer på våra egna liv kanske vi upptäcker att våra egna dryckesvanor inte nödvändigtvis är hälsosamma för barnen vi har omkring oss, säger hon. Jag tycker att vi måste forska mer på hur barn påverkas av vuxnas drickande även på lång sikt. Kanske det kan påverka lagstiftningen eftersom det finns starka bevis för att höjda priser minskar mängden vi dricker.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0