Alkoholsponsrade idrottare dricker mer än andra

Idrottare som sponsras av alkoholindustrin dricker mer än andra idrottare. Det visar en ny brittisk undersökning.
Av: Eva Ekeroth

Idrottare som sponsras av alkoholindustrin tenderar att dricka mer alkohol än andra idrottare. Det gäller oavsett om det är individen, laget eller föreningen som sponsras.

Samma resultat visar tidigare forskning från andra länder, bland annat Australien.

Forskarna påpekar dock att alkoholkonsumtionen bland idrottare i Storbritannien, oavsett om de sponsras av alkoholindustrin eller inte, är anmärkningsvärt mycket högre än i andra länder som studerats.

Undersökningen visar också att det inte är någon skillnad om initiativet till sponsringen kommer från industrin eller idrottarna. Forskarna misstänkte att idrottare som aktivt sökte upp alkoholindustrin för att få sponsorpengar drack mer alkohol än andra. Analys av resultatet visar dock att de alkoholsponsrade idrottarna dricker mer oavsett vem som tagit första kontakten.

Som sponsring räknas både pengar och gratis eller subventionerade resor och idrottsmateriel.

Forskarnas slutsats är att alkoholsponsring av idrott bör förbjudas eller begränsas.

Undersökningen publiceras i julinumret av tidskriften Addiction.

Dela artikeln:
0