Äldre mammor dricker mer

Av: Eva Ekeroth

En ny studie visar att 5,5 procent av mammorna i Sverige dricker när de väntar barn. Svårast att avstå har de som är äldre och de som druckit ofta innan de blev gravida.

Av dem som drack före graviditeten fortsatte 6,5 procent att dricka även sedan de fått kännedom om att de väntade barn. De flesta drack dock mycket måttligt; max ett glas per tillfälle. I 72 procent av fallen rörde det sig om ett eller två tillfällen under hela graviditeten.

− De som fortsatte att dricka, trots att de visste att de var gravida, var äldre och drack oftare före graviditeten, än de andra, säger Janna Skagerström, doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa, Samhällsmedicin, Linköpings Universitet.

En hypotes är att äldre kan ha svårare att bryta sina vanor eftersom de är starkare etablerade.

Risken att kvinnor som var 35-39 år skulle dricka under graviditeten var tre gånger större än att de som var 24 år eller yngre skulle göra det. För kvinnor över 40 var risken fem gånger högre.

De som drack 2-4 gånger i månaden innan de blev gravida hade 2.74 gånger högre risk att dricka under graviditeten än de som drack en gång i månaden eller mer sällan. De som drack oftare än 4 gånger i månaden hade ännu högre risk.

− Flera har motiverat att de drack med att de behövde koppla av. De vill ha ett glas vin efter arbetsveckan. Andra har motiverat med att de tagit ett glas för att fira något, säger hon.

Janna Skagerström, har tittat på 1 594 gravidas alkoholvanor. Kvinnorna har varit inskrivna i mödravården från Skåne i söder till Medelpad i norr.

Undersökningen visar att 14 procent av kvinnorna haft en riskabel alkoholkonsumtion innan de blev gravida. Med riskabel konsumtion menas att de dricker mer än nio glas per vecka eller att de dricker mer än fyra glas vid ett och samma tillfälle en gång per månad eller oftare. Måttlighetskonsumenter slutar i högre grad än riskkonsumenter att dricka redan innan de vet om att de är gravida. Bland riskkonsumenterna fortsatte 80 procent att dricka tills de fått besked, medan 65 procent av måttlighetskonsumenterna gjorde det.

Många som fortsätter att dricka även efter graviditetsbeskedet har läst eller hört att en mindre mängd inte skadar fostret berättar Janna Skagerström.

− Media har stort genomslag. Det har skrivits en del om att man inte hittat skador av små mängder alkohol under graviditeten, liksom att man kan dricka små mängder när man ammar. Det har många läst. De har därför dragit slutsatsen att det inte är någon fara att dricka lite grand, säger Janna Skagerström.

Eva Ekeroth

 

Dela artikeln:
0