Sju myter om ­cannabis och legalisering
Cannabisplanta. Foto: iStock

Sju myter om ­cannabis och legalisering

Två delstater i USA har legaliserat marijuana och även i Sverige höjs röster för att cannabis bör bli lagligt. Accent har synat debatten och hittar en rad myter.
 • Fakta: Cannabis

  Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja. Det kommer från en hampväxt som heter Cannabis Sativa. Cannabis består av över 400 kemiska substanser, varav 60-80 är psykoaktiva och påverkar psyket. En av cannabinoiderna förkortas THC (delta-9 tetrahydrocannabinol). THC-halten används ofta som ett mått på styrkan i cannabis.

  De vanligaste formerna av cannabis i Sverige är hasch och marijuana. Hasch framställs av den kåda som utsöndras av hampan som pressas samman till kakor. Hasch säljs i småbitar och färgen varierar från ljust brunt till nästan svart. Marijuana är växtens torkade blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stammen.

  Vad är legalisering och ­avkriminalisering?

  De två begreppen blandas ibland ihop i debatten. När man talar om legalisering menar man att drogen ska få odlas, säljas och konsumeras lagligt. Inte sällan med vissa restriktioner kring tillgänglighet, åldersgränser och så vidare.

  De som förespråkar en avkriminalisering menar att själva bruket av narkotika inte ska vara straffbart – ofta med argumentet att narkotikamissbrukare behöver vård snarare än straff. I Sverige kriminaliserades bruket av narkotika 1988.

   De vill legalisera eller ­avkriminalisera:

  Mest omtalat just nu är legaliseringen av marijuana i USA:s delstater Washington och Colorado. I båda fallen är drogen legaliserad sedan början av 2013. Vilka regler, skatter och så vidare som ska gälla för försäljningen är dock inte klara än.

  I Latinamerika överväger ett antal stater en avkriminalisering för att stävja knarkkartellerna.

  I Sverige har Centerpartiets Ungdomsförbund ställt sig bakom ett krav på legalisering av cannabis och vill att drogen ska jämställas med alkohol och säljas på Systembolaget.

  Liberala Ungdomsförbundet är inne på en liknande linje. De vill att cannabis ska legaliseras och att bruket av all annan narkotika ska avkriminaliseras.

  Läs också:

  What latest top cannabis research tells us

Av: Pierre Andersson

Myt 1: ”Men cannabis och marijuana är ju inte så farligt”

Ett vanligt argument är att ”ingen har dött av en överdos av cannabis” – och det kan mycket väl stämma. Men det gör inte drogen ofarlig.

Forskning visar på tydliga samband mellan cannabis och kognitiva skador (minne, intelligens, förmågan att ta initiativ etc) när det gäller människor som börjat använda drogen i tonåren. I många fall verkar skadorna bli permanenta. Bland de som börjar använda cannabis som vuxna är evidensen för en koppling till kognitiva problem inte lika stark, men det finns studier som visar att ett långt cannabisbruk orsakar liknande skador även hos vuxna.

Det finns också ett flertal studier som tyder på ett samband mellan cannabis och schizofreni, bland annat en studie på svenska värnpliktiga som sedan följdes upp i 27-årsåldern. Forskare har också noterat att det finns en tydlig så kallad samsjuklighet mellan cannabismissbruk och en rad olika psykiska störningar: depression, manodepressiv sjukdom, panikångest, olika personlighetsstörningar etc.

Dessutom är även måttliga, enstaka doser förknippade med störningar av både kognitiv och motorisk förmåga. Det gör att risken för olyckor, inte minst i trafiken, ökar kraftigt. Statistik från Colorado i USA visar på en tydlig ökning av antalet cannabisrelaterade dödsfall i trafiken sedan man införde liberalare regler kring så kallad medicinsk marijuana. Allt talar för en fortsatt ökning efter den legalisering som infördes tidigare i år.

I studier med piloter har man kunnat se att de haft en tydligt sänkt förmåga att göra sitt jobb ända upp till 24 timmar efter intag av en måttlig dos cannabis.

 

Myt 2: ”Cannabis är inte beroendeframkallande”

Enligt NIH, USA:s nationella hälsoinstitut, blir en av sex som börjar använda marijuana tidigt beroende. Siffran var något lägre förr, men i takt med att drogen har blivit starkare genom växtförädling (i genomsnitt är den marijuana som säljs i USA omkring 5-6 gånger starkare än den som fanns på 1960- och 1970-talen) har också de beroendeskapande egenskaperna förändrats. En liknande utveckling kan ses för den cannabis som säljs i Europa.

En stor del av de existerande vetenskapliga rapporterna om cannabis gjordes i USA under 1960- och 1970-talen då de som använde cannabis ofta rökte marijuana med en THC-halt på 0,5-3 procent. Idag är plantorna betydligt starkare (upp till 25 procent). Tidiga studier har därför ett begränsat värde.

Se också Marijuana Dependence and Its Treatment 

Myt 3: ”Men hallå, cannabis och marijuana är ju medicin”

Det råder ingen tvekan om att cannabisplantan innehåller substanser som kan lindra smärta eller hjälpa människor med olika sjukdomstillstånd. Men det samma gäller en hel rad narkotiska preparat – och det är inget argument för legalisering. Det går utmärkt att utvinna preparaten och göra mediciner av dem, vilket i sig inte kräver någon lättnad av lagstiftningen kring cannabis alls.

(Redan idag finns ett antal sådana mediciner som kommer från cannabis, men som lindrar och behandlar utan berusande effekter.)

 

 Myt 4: ”Att det är förbjudet att röka på gör att en massa människor hamnar i fängelse. Kolla bara på USA!”

USA har världens största antal fångar som i relation till befolkningsmängden, och många har narkotikarelaterade straff. Detta framförs inte sällan som ett argument för avkriminalisering eller legalisering.

I själva verket är det dock bara 0,3 procent av fångarna i USA sitter inne enbart för marijuanainnehav som förstagångsförbrytare. Räknar man samtliga som sitter i fängelse dömda enbart för marijuanainnehav ökar siffran till 1,6 procent.

 

Myt 5: ”Cannabis är inte värre än alkohol – och borde därför legaliseras”

Det är svårt att jämföra två droger, men låt oss säga att det första ledet i påståendet är sant. Är det ett bra argument för legalisering?

Bara om man inte vet hur mycket skador den enda legala drogen vi har – alkoholen – orsakar i samhället varje år. Att lägga till ytterligare en laglig och socialt accepterad drog skulle bara göra att problemen ökade. Fler berusade som måste tas om hand, fler bilolyckor, fler barn som måste växa upp med föräldrar som röker på.

Sambanden mellan tillgänglighet, konsumtion och skadenivå är väl kända för alkohol – och inget talar för att mekanismerna är annorlunda för cannabis. Och det finns få saker som innebär en så stor ökning av tillgängligheten som att legalisera.

 

Myt 6: ”Men titta på Portugal, de har ju legaliserat och problemen minskar!”

För det första handlar det inte om någon legalisering, narkotika är fortfarande förbjudet i Portugal.

År 2001 avkriminaliserade dock Portugal bruk och innehav av mindre mängder narkotika. Exemplet lyfts ofta fram i debatten som en ny typ av narkotikapolitik som fungerar bättre – inte minst efter en utvärdering av politiken som togs fram av drogliberala Cato Institute i USA 2009.

I själva verket är resultaten minst sagt tvetydiga. I samband med avkriminaliseringen tredubblade landet budgeten för vård, behandling och utbildning inom narkotikaområdet – något som kan förklara en stor del av de positiva effekter man sett.

João Goulão, nationell narkotikasamordnare i Portugal och mannen bakom reformen, var inne på samma linje när Accent intervjuade honom 2011.

– De goda resultaten beror på hela paketet med utökad vård och prevention. Det finns inget orsakssamband mellan avkriminalisering och minskade problem.

Det är också viktigt att påpeka att avkriminaliseringen inte är villkorslös. Den som påträffas med små mängder narkotika ställs inom 72 timmar inför en ”beroendekommission”, bestående av läkare, socialarbetare och polis. Målet här är att personen ska få den hjälp denne behöver, men den som åker fast flera gånger kan komma att straffas på olika sätt.

Det finns statistik som ger anledning till oro. Den narkotikarelaterade dödligheten i Portugal mer än halverades mellan 1999 och 2003 (från 369 fall till 152), men var 2007 uppe i 314 fall igen.

De första åren kunde man se att färre unga provade narkotika, en trend som dock vänt tillbaka till en ökning sedan 2010. Statistiken visar också att en allt större del av den totala befolkningen någon gång använt narkotika.

Myt 7: ”Se på förbudstiden i USA – det funkade inte för alkohol”

Förbudstiden i USA är vida omskriven och dramatiserad. Många ser åren av totalförbud som ett stort misslyckande. Spriten flödade trots förbuden och den enda konkreta effekten blev framväxten av maffian och den organiserade brottsligheten.

Verkligheten såg dock lite annorlunda ut. Sant är att hela systemet kring förbudet, och kontrollerna av det, präglades av korruption. Man avsatte inte särskilt stora resurser för att bekämpa den illegala handeln och den speciella poliskår som infördes för ändamålet var i allmänhet dåligt utbildad och rustad.

Trots detta fick förbudet mycket tydliga effekter på alkoholkonsumtionen och på folkhälsan. Konsumtionen sjönk kraftigt till omkring 3,7 liter ren alkohol per person och år och faktum är att det dröjde ända till 1970-talet innan man i USA var tillbaka på samma konsumtionsnivå som innan förbudstiden.

Läs mer:

Nej, unga ersätter inte alkohol med cannabis

Colorado: Ökande problem med marijuana oroar inför legalisering

”Ingen har dött av cannabisöverdos” – Nähä?

 

 

Dela artikeln:
0
 • Gunilla

  Alla ”myter” är sanning. Gå ut på internet och läs själva! Cannabis bör göras lagligt,

  • Zeurenn

   Ett påstående blir inte sant bara för att du säger så. Internet är mig obekant som vetenskaplig text.

   • Du vet att du skriver det här under en artikel du hittat på Internet?

    • pierreandersson

     Med hyfsat mycket källhänvisningar, om man orkar klicka lite på länkarna…

  • pierreandersson

   Eh. Alltså, de här punkterna stämmer ju. Sen kan man välj att bortse från dem. eller kanske dra andra slutsater. Men man kan inte säga att de är sanning.

 • Viktor Takuma Andersson

  http://www.democraticunderground.com/117036
  Finns ingen direkt länk mellan cannabis och schizofreni
  Du måste ”ha det” latent för att det ska kunna utlösas av cannabis

  • pierreandersson

   Det är ganska stor skillnad på schizofreni som är ”utlöst” och en som inte är det.

 • Emil Nilsson

  Angående frågan där folk ”sitter inne” för marijuanainnehav, det är just därför flera delstater i USA börjar att legalisera ”dödsdrogen”. Det är samhället som förstör alla människors tankar, de som verkligen är emot Cannabis har nog inte fått rätt fakta om cannabis, någon borde starta en cannabis debatt där rätt fakta kommer ut, och inte felaktig. Det skulle nog underlätta för de flesta, och jag finner heller inte vart det stör samhället att bruka cannabis? Låt den personen sitta i frid och fröjd, röka sin joint om hen nu vill det utan att behöva oroa sig om när nästa urinprov ska genomföras.

  • Daemon

   I lugn och ro? Hur definierar du det? Och hur definierar du fakta? Du menar att allt positivt som sägs om Cannabis är sant och allt negativt som sägs är falskt? För så tycker jag det oftast brukar låta från anhängare till drogen.
   Det här med lugn och ro stör mig lite. Särskilt efter att en vän som rökte på (ingen dålig produkt heller för den delen) försökte hugga ner mig med en kniv för att han fick för sig att det var för allas säkerhet.

   Det är även något jag har sett ett flertal gånger hända hos Cannabis-användare, både erfarna och oerfarna. Just det här med att försöka och sorgligt nog ibland lyckas hugga ner någon pga av de får för sig något under ruset.

   Sen när blev det lugn och ro när man springer och viftar med en kniv?

   • SMHI

    Åh herre Jesus vilket skitsnack. Jag har ju hört talas om att mytomaner tror på sina egna lögner, men det har tog priset.

    Hur vet du att inte var en ”dålig produkt” (redan här märker alla som någonsin brukat en drog att du är en gammal propagandamaskin utan erfarenhet eller kunskap)? Har du testat ”produkten” själv?
    ”Sett ett antal flertal gånger”? Är du en erfaren cannabisbrukare? Kan du ens se skillnad på opium och cannabis (till och med en nybörjarbrukare kan göra det)?

    Cannabis är ingen gudsgåva, men du blir inte en mördarmaskin av att röka på. Den som påstår något sådant kan aldrig haft kontakt med drogen eller drogbrukarna i fråga.

    Religion är opium för folket, sade en man en gång, men din Gud är lögnen och din Bibel måste vara dina egna ord.

   • Kim Grundström

    Allvarligt? Det påståendet förtjänar inte ens ett svar.. Herregud

   • Zemtex

    DU där finns INGET bevis på att folk som brukar Cannabis har något relaterat till våldsamt beteende. De personer som gör sådana saker som att hugga ner folk GÖR DE REDAN FÖR DET ÄR NÅGOT I DERAS HUVUD OCH INTE DROGEN!

    Men att dra någon sådan slutsats kanske behöver mer tankekraft än vad du kan få fram.

    Det är som den myten att om alla började röka så hade samhället stannat för alla hade blivit soffpotatisar på heltid.

    De personer som blir soffpotatisar på heltid kommer bli det i vilket fall som helst även om de inte brukar cannabis!

 • Mikael Norstedt

  alltså..
  Jag blir så in i bängen trött på denna idiotiska skrämselpropaganda.
  Läs på med ett öppet sinne så förstår ni bättre.
  Ingenting i hela världen är helt ofarligt, en legalisering handlar först och främst inte om att värna människors hälsa, lika lite som man kan förespråka en kriminalisering av exempelvis fallskärmshoppning, fotboll eller vilken aktivitet som helst där en skaderisk föreligger.

  Legaliseringens främsta syfte är att kontrollera marknaden på ett så säkert sätt som möjligt, att exempelvis låta försälja högkvalitativ cannabis i licensierade butiker till personer över 20 år fyllda.
  I dagens läge måste cannabisbrukare ge sig i lag med yrkeskriminella personer för att få tag i drogen, detta medför exponering för andra droger samt utgör en mycket stor del av de kriminella nätverkens levebröd, man är idag indirekt en sponsor av människohandel, prostitution och vapenhandel som cannabisbrukare, och så får det ju inte vara!

  Missbruk kan vara lite allt möjligt, droger, shopping, träning, mat, socker, alkohol, tv-spel.
  Vi bör erbjuda hjälp istället för stigmatisering, straff och jävelskap för de förhållandevis få som fastnar i ett missbruk, av alla som någon gång prövat en drog är det faktiskt inte många som blir missbrukare.

  Missbruk är till en början alltid grundat i psykiska besvär, vare sig det gäller saltlakrits eller heroin, det är inte drogen i sig som gör att folk blir missbrukare.

  Det kostar ofantliga mängder pengar att jaga brukare, sätta dom i fängelse för ett offerlöst brott och följa upp med urin- och blodprover..
  Många som ‘åker dit’ blir av med sina arbeten på grund av en dum, moralisk syn på problemet, i vissa fall hamnar de efter med räkningar, förlorar sitt boende m.m
  Straffen är med andra ord farligare än droger.

  Det är också mycket snack om ungdomsanvändningen av cannabis.
  Ja, det är i övre tonåren det börjar bli spännande att berusa sig.
  Barn och ungdomar ska självklart inte syssla med droger, det kan vi allihopa vara överens om.
  Men att ljuga om skadeverkningar från polisen och skolans håll?!
  Är det rätt väg att gå verkligen?

  Ponera att man skulle legalisera cannabis, det första många motståndare uttrycker är just rädslan för en generation sönderrökta tonåringar.
  Idag finns ingen kontrollerad handel, därmed inget som kräver att man visar legitimation vid inköp, snarare vill langarna sälja av sitt förråd så fort som möjligt och då spelar moral ingen roll.

  Man skulle kunna sälja cannabis i butik, låta bli att bestraffa brukare och hemmaodlare men i samband med detta höja straffen avsevärt på lagning till folk under 20 år?

  Kom igen nu, det behövs fler kreativa lösningar på detta!

  Och slutligen, droger finns och har funnits i hela världen sedan urminnes tider, det går inte att lagstifta bort, gör det istället säkert för de som vill bruka andra rusmedel än nervgiftet alkohol.

  • Mikael

   Själv nyttjar jag inga rusmedel förutom kaffe, te och en cola någon gång ibland men jag håller med dig i ditt resonemang. En månad sent men ändå.

  • Vilbert

   ”Och slutligen, droger finns och har funnits i hela världen sedan
   urminnes tider, det går inte att lagstifta bort…”

   Gruppvåldtäkter och bankrån har funnits länge och kommer finnas lång tid framöver. Ska vi legalisera det? Det handlar hela tiden om att bekämpa kriminalitet så långt det är möjligt.

   • anon

    Brott som brott eller? Hur resonerar du nu? Är alla brott lika brottsliga ifrån ett moraliskt perspektiv? Finns det en enda frisk människa på jorden som helhjärtat kan argumentera för en legalisering av våldtäkt och bankrån?
    Löjlig attityd. ”Bekämpa kriminalitet” – varför, hur, till vilket syfte? Bekämpa elakt agerande. Låt vuxna, laglydiga människor få göra vad de vill.

   • Zemtex

    Då kan du göra alkohol olagligt för folk blir våldsamma eller göra alla knivar olagliga för de kan användas som vapen.

    Alltså ditt resonemang håller inte. Om vi ska kriminalisera alla hela tiden så går det inte framåt! Problemet är att folk ser allting som samma hela tiden!

    Det är olika. Drogmissburkare behöver inte skada andra bara för de brukar droger. De kan göra det men behöver inte. Samma med Alkohol.

    Men det finns olika sätt att bekämpa kriminalitet. Om du legaliserar droger nu som exempel så kommer de kriminella som säljer droger att förlora sin makt för då kan de inte sälja drogerna till samma pris längre eftersom då kan alla få tag på det och inte bara de som är brottslingar. Därför förlorar de sin makt och kommer inte vilja sälja droger för de kommer inte tjäna pengar på det.

    Men att vara så trångsynt är inget nytt i Sverige utan en vardag som förstör vårt land helt.

    • pierreandersson

     Du menar alltså att det inte finns någon som tjänar pengar på illegal alkohol – eftersom det ju är legaliserat?

     Visst skulle det slå undan en del av marknaden med en legalisering, men förutsatt att du har någon slags reglering (åldersgränser, begränsad tillgänglighet etc) så har du också en illegal marknad i någon mån.

     Men det är inte poängen. Större tillgänglighet (ex genom legalisering) ger större bruk (fråga vilken ekonom som helst, en marknad funkar så) – och större bruk kommer att ge större skadeverkningar. Nivåerna kan man bråka om möjligen, men att det kommer att ske är det knappast någon tvekan om.

     • MikeL

      Den i sammanhanget försvinnande mängd alkohol som säljs illegalt av enskilda personer går knappast att jämföra med de organiserade brottssyndikat som nu har monopol på drogmarknaden, vilken löjlig jämförelse.
      Det är nog du som behöver konsultera en ekonom, denne skulle förklara för dig att det är tillgången som följer efterfrågan och inte tvärtom som du verkar tro. Det är ju därför det öht finns brottssyndikat spm ägnar sig åt försäljning!

     • pierreandersson

      Du har helt rätt i att det inte går att jämföra en illegal marknad med en legal. Min poäng var bara att den illegala inte kommer att försvinna helt ens om vi börjar sälja cannabis på Systembolaget.

      Men: Sambandet mellan tillgång (ekonomisk, fysisk etc) och konsumtion är GLASKLAR när det gäller exempelvis alkohol. Galet väl beforskad.

      Jag säger inte att det är det enda som spelar roll, men att fler skulle röka på om vi legaliserar? Självklart är det så.

 • Tomtar på loftet..

  Det kan inte bli bättre.

  – Internet-spice säljs öppet.

  – Hash är inte så farligt ‘egentligen’.
  – ”Det går utmärkt att utvinna preparaten och göra mediciner av dem”.

  Men. Helt vanligt gräs.
  Det är olagligt. (Det får man psykoser av.)

 • ano

  Det är dags att vi tar tag i problemen som narkotikalagstiftningen medför, när t.o.m riksdagsmän dör av överdoser efter att förgäves försökt få hjälp för sitt missbruk borde vi vakna upp och inse att nollvisionen skadar mer än den hjälper. Skriv på det europeiska medborgarinitiativet för att få EU att ta upp frågan: http://weedliketotalk.wix.com/wltt din röst behövs!
  Legalisera, Reglera, Beskatta!

  • pierreandersson

   Märklig argumentation. Jag tycker också att det är ett enormt problem att de som behöver hjälp inte får den – men det har ju INGENTING med legalisering att göra.

   • ano

    Klart det har att göra med att vissa droger är olagliga. För missbrukarna blir sedda som mindre värda bara för att de är kriminella (beroende på att det är olagligt att använda narkotika). Dessa untermensch förtjänar inte, i samhällets ögon, någon hjälp.

    Söker du hjälp idag så riskerar du inte bara att bli utan vård, utan du riskerar att få repressalier som påverkar dina möjligheter till körkort, arbete, lån etc. Du blir med andra ord ännu mer utslagen och marginaliserad.

    När vi avkriminaliserar bruket av droger så stoppar vi kriget mot missbrukarna.
    När vi legaliserar tar vi kontroll över försäljningen.

    • pierreandersson

     Jag har aldrig träffat en socialarbetare eller någon annan som är engagerad i de här frågorna som ser missbrukare som mindre värda. Aldrig.

     INGEN riskerar straff när den söker hjälp. Det där är en märklig myt. Vårdpersonal har i alla lägen tystnadsplikt – även om de ville skulle de inte få skicka polisen på någon som söker hjälp för sitt missbruk. Själva tanken är ju bisarr.

     • Kim Grundström

      Oj. Då har du inte mött tanterna här uppe.. Dom tror man har grova problem om man rökt en gås. Deras bild av verkligheten är så jävla vriden. De pekar gärna med moralkompassen och gör folk rädda för att öppna upp sig om de väl får problem. Så mycket moral i Cb debatten att det är galet

     • pierreandersson

      Frågan här var ju främst om man i och med kriminaliseringen riskerar straff för att man söker vård – och så är det ju helt enkelt inte.

   • Robert Engström

    Varför i helvete ska NÅGON säga till mej vad jag ska stoppa i mig om jag har lust.Det har ingen med att göra,period.

    • pierreandersson

     Ja du, har man den synen på samhället biter nog inga argument. (Men svaret är förstås att alkohol och andra droger ofta påverkar andra än den som använder dem.)

     http://www.accentmagasin.se/forskning/manga-drabbas-av-andras-drickande/

     • MikeL

      Ja, om din syn på samhället är att du och/eller en grupp av människor ska bestämma vad vi andra gör med och mot våra egna kroppar så nej, den synen delar vi inte. Absolut inte.
      Då återstår bara min fråga till dig: Vilken av de två passande ideologierna är det du vill ska styra Sverige? Är det
      a) kommunism
      eller
      b) fascism
      ?

     • pierreandersson

      Ehh? Vi har ju som bekant ganska många lagar i det här landet som bestämmer vad man får och inte får göra. Det är så demokratier brukar funka.

 • Retromod

  Om myt 1: Alkohol är en mycket farligare drog än Cannabis för de flesta.Myten är att det orsakar mer psykossjukdom.Titta på statistiken: ingen ökning där Cannabis brukas mer.Fler har dött i Cannabisrelaterade trafikolyckor i USA där det blivit reglerat men totalt dör nu färre i drogrelaterade dödsolyckor pga av att, som man tror, färre kör alkoholberusade.Det kan vara så att en del har bytt drog.
  Om myt 2: Artikeln gör gällande att ju starkare Cannabis desto mer vanebildande utan att påstå det rakt ut.Det var nyheter för mig men det kanske stämmer?Regleras däremot försäljningen kan man välja vilka sorter som ska få säljas, precis som man gör med Alkohol på Systembolaget.Sen är inte Cannabis fysiskt beroendeframkallande som Nikotin och Alkohol t.ex men en del kan ha svårt att sluta självmant ändå.
  Om myt 3: Ja det är dags att göra som i många andra Europeiska länder (Finland bl.a) och låta läkare skriva ut medicinsk Cannabis.
  Om myt 4: I Sverige gör polis regelbundet husrannsakan hos personer som misstänks för ringa narkotikabrott dvs en polis tycker att någon ser narkotikapåverkad ut = husrannsakan.Någon som kan föreställa sig hur integriteskränkande det är?Personer som misstänks/döms för eget bruk får finna sig i att bli visiterade, husrannsakade, lämna kiss- eller blod-prov, får dagsböter och hamnar i belastningsregistret.
  Om myt 5: ”Cannabis är inte värre än alkohol – och borde därför legaliseras”.Spot on.Och totalkonsumtionsmodellen är inte helt trovärdig.
  Dom har sålt Cannabis i Coffeeshops i 40 år i Nederländerna och landet står kvar än i dag.Landet har något fler som använder Cannabis än i Sverige men dom har också mycket lägre narkotikarelaterade dödsfall.Vad kan det bero på?
  Om myt 6: Portugal har en helt annan approach än vad vi har i Sverige.Där ser man narkotikamissbruk som en hälsofråga och behandlar sina invånare som ertappas med deras hälsa som första prioritet.Slutar man lägga xxx miljoner på att jaga brukare kan man man göra så och erbjuda fler vård.
  Om myt 7: Förbudstiden var ingen hit för USA.Sant är att alkoholkonsumtionen minskade i början men många började med andra droger för att ersätta alkoholen.Den oreglerade alkoholen var ofta farligare att dricka och genom att den var illegal fick samhället inte in någon skatt på försäljningen.Det kostade stora summor för rättsväsendet att försöka upprätthålla förbudet.Någon som kan komma på en modern parralell?

 • Forsberg

  Fyfan när ska folk i Sverige sluta med all jävla propaganda! En sak som är extremt intressant när det gäller frågor kring legalisering om droger är att INGEN bryr sig om männskliga rättigheter eller de människor som brukar droger och som fungerar som vanliga människor. De människor finns överallt men DEM pratar man ALDRIG med eller frågar utifrån deras perspectiv! Allt kommer bara från ett håll och det är folk som blivit hjärntvättade!

  En människa ska kunna göra vad de vill med sin egen kropp bara de inte skadar andra! Om jag vill sälja eller skada min kropp så ska jag få göra det utan att någon kommer och leker ”förälder” som påstår de vet bättre om min egen hälsa än vad jag gör.

  Sök på Google: The Union Business Behind Getting High, Thrivemovement.com

  En annan anledning till varför fler unga brukar droger är för att man kan googla mer sanning om droger än vad Sveriges regering propagerar ut! Dem som säger att man inte kan tro de på internet tänker inte utanför lådan. De som sitter och ger er information från andra hållet kontrollerar MER om vad som ska visas för det är bara en del personer som styr det medium som sprutar ut informationen!

  På internet kan alla dela information FRITT och därför finns där mer trovärdighet på de man kan hitta i ”cyberspace”. Men självklart ska man granska och vara kritiskt men det är upp till alla att göra det själv!

  Vakna upp och sluta vara som barn!

  • pierreandersson

   Exakt vad är det i den här texten som är propaganda menar du?

   • Robert Engström

    Precis allt.Om du skulle forska lite i vem som betalar alla dessa studier så hoppas jag att du skall se sambandet.

    • pierreandersson

     Jag tycker inte att det där är seriöst Robert. Vi snackar ju om oberoende, peer-reviewed forskning här. Peka på exakt vad ni menar är felaktigt istället.

     • arnifax

      Anledningen är nog att ca 50% av de forsknings resultat du faktiskt länkar till här är av anit-drog organisationer och hemsidor. Vilket ofta ger en lite annan bild av sanningen. Jag säger inte att det är fel eller bluff och båg, men en vinklad version.

      Det är lite tunt med källor på detta också, när man läser det så framstår det mer som dina åsikter och inte faktiskt något som har vetenskapligt underlag. Något att tänka på till framtida ”artiklar”

     • pierreandersson

      Jag är ledsen, men du har fel.

      Jag länkar till British Medical Journal, Center for Medicinal Cannabis Research (UCSD), Scientific American, National Institute of health, Addiction, EMCDDA…

      EN länk går till en kampanjorganisation, men uppgiften jag hämtar där har sitt ursprung i officiell amerikansk kriminalvårdsstatistik.

     • arnifax

      Intressant att du säger så när du har källor som

      “druguse.nu” – som även dom mestadels länkar inom sin egen sida

      “accentmagasin” – se ovan

      “drugabuse.gov” – vars artikel för övrigt är borttagen.

      “HealthyDrugFreeColorado.org” – Som skriver om de negativa effekterna det skulle ha på Colorado

      “Emcdda” – Som är inriktade på drug-abuse och Addiction. dvs inte opartiska.

      Det du har som är “opartiska” är studier som många motsätter sig, böcker där du inte skriver vilken sida som informationen är tagen ifrån och CNN som är relativt opartiska.

      Och de studier som du skriver om är från början på 2000-talet.

      Nyare forskning om Cannabis och Schizofreni från Harvard:

      http://psychcentral.com/news/2013/12/10/harvard-marijuana-doesnt-cause-schizophrenia/63148.html

      Om Minnes problem:

      http://medireview.com/2014/03/study-marijuana-use-doesnt-affect-working-memory/#.UzBMsK1dVnI

      Så ditt “Ledsen med du har fel” är lite väl taget ur luften.

     • pierreandersson

      Men jisses. Jag antar att du menar Drugnews – den artikel refererar i sig till en studie publicerad i British Medical Journal. Och drugabuse.gov är ju en myndighet i USA, knappast någon kampanjsida.

      Harwardstudien du länkar till bekräftar ju att cannabis kan utlösa schizofreni – det vill säga ett samband. Märk väl att jag inte skriver i artikeln ovan att cannabis orsakar schizofreni. (Sådant är mycket svårt att visa i studier för övrigt.)

      Den holländska studien som refereras hos medireview.com är omöjlig att säga något om utan att ha läst den. Det forskaren säger på slutet är väl nyckeln: ”Mina studier visar att regelbundet cannabisbruk inte nödvändigtvis minskar hjärnans funktion”. Och det har jag aldrig påstått. Han säger dock också att cannabis KAN orsaka skador. ”The extent to which cognitive functioning probably is affected by personal factors like the onset of cannabis use, the amount of cannabis use, psychological problems, genetics, etc.”

      Det finns som du vet också övertygande studier som visar att cannabisdebut i tonåren kan ge problem med kognitiva funktioner senare.

 • Adam

  Hahahahahahahahahahahahaha! Alla vi som faktiskt har brukat en längre tid vet att dessa ”myter” är sanning, som t.ex. ”Cannabis är inte beroendeframkallande”

  . Cannabis är absolut inte beroendeframkallande, och detta är något jag och förmodligen miljoner andra kan konstatera, har nämligen ofta behövt sluta bruka stup i kvarten för att klara ett piss-prov för att sedan även behöva vara ren i 6mån… Detta har aldrig varit något svårt, ibland kan man få tanken att i just detta läge skulle det vara så jävla mycket skönare att vara hög men det är inte samma känsla som att ha suget efter en cigg när du inte har rökt på hela dagen.

  • pierreandersson

   Klassiskt misstag att utgår från egna erfarenheter Adam. Forskningen visar ju att runt 8-10 procent av användarna blir beroende. Ungefär samma siffra som med alkohol med andra ord.

   • MikeL

    Det är en jäkligt stor skillnad på att vara fysiskt beroendeframkallande som alkohol och nikotin är och att enbart vara psykologiskt beroendeframkallande som cannabis är.

    • pierreandersson

     Beroende är beroende. En jäkla soppa att hamna i – både för en själv och för dem som finns i ens närhet.

     • MikeL

      Jag hoppas du skämtar när du resonerar så, beroenden kan självklart vara mer eller mindre allvarliga eller skadliga och att bli av med ett fysiskt beroende är betydligt jobbigare än ett psykologiskt.

 • pierreandersson

  Ett påskyndande ÄR ju defakto ett tydligt samband.

 • pierreandersson

  Att människor i någon större utsträckning skulle välja att byta drog vet jag inte om det finns något forskningsstöd för. Talade senast i slutet av förra året med en holländsk forskare som menade att det vanliga där är att man använder både alkohol och cannabis – under samma kväll.

  • lars

   och vad skulle problemet med detta vara ? man brukar ofta kunna känna själv och hitta sina egna gränser hur mycket man klarar, gör man inte det så somnar man. bara för att man kan göra det så är man inte så dum så att man gör samma misstag om och om igen