Podcast

Avsnitt 25 – Rasismen Foto: Skiftet/Flickr-CC by 2.0

Avsnitt 25 – Rasismen

antirasism

Under valåret har frågan om IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelser aktualiserats vid flera tillfällen. Under Verksamhetsforum 2018 arrangerades ett panelsamtal om hur IOGT-NTO ska förhålla sig till den här typen av frågor och varför man antagit den nuvarande policyn.»

11
0
0
Avsnitt 22 – Historien del 2: folkomröstning, motbok och sammanslagning Foto: Eva Ekeroth.

Avsnitt 22 – Historien del 2: folkomröstning, motbok och sammanslagning

historia

I andra avsnittet om den svenska nykterhetsrörelsens historia tittar vi på folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922, motbokens vara eller icke vara och rörelsens utveckling under 1900-talet. Till vår hjälp har vi återigen Johan Persson från Nykterhetshistoriska sällskapet.»

75
0
0
Avsnitt 21 – Historien del 1: Demokrati Möte i Norges Godtemplar Ungdomsforbund, 1913. Foto: Nasjonalbiblioteket-Cc by 2.0. Infälld: Johan Persson. Foto: Lina Mattebo.

Avsnitt 21 – Historien del 1: Demokrati

IOGT-historia

Vi dyker ner i den svenska nykterhetsrörelsens historia tillsammans med Johan Persson från Nykterhetshistoriska sällskapet. I första avsnittet av två pratar vi om hur nykterhetsrörelsen kom till Sverige och vad demokrati hade för betydelse för den tidiga nykterhetsrörelsen. Dessutom en historia om att spränga sprit i luften.»

51
0
0
Avsnitt 20 – Medberoendet Ida Högström. Foto: Jens Wingren.

Avsnitt 20 – Medberoendet

Accentpodden

Vi träffar Ida Högström från Medberoendepodden och Anders Hammarberg från Riddargatan 1. Båda engagerade i anhörigas välbefinnande när någon återhämtar sig från ett beroende, men med två olika synvinklar på frågan. Lyssna på Medberoendepodden här eller där du vanligen lyssnar på podcasts.»

38
0
0
Avsnitt 19 – Frizonen Foto: Privat, Jens Wingren.

Avsnitt 19 – Frizonen

#Metoo

Vi summerar #nykterfrizon och tittar på vilka olika initiativ som kommit igång för att bemöta sexism, trakasserier och övergrepp inom IOGT-NTO-rörelsen.   Hit kan du vända dig för att berätta om sexuella trakasserier eller övergrepp i IOGT-NTO-rörelsen: IOGT-NTO UNF NSF Junis»

94
0
0