Podcast

Avsnitt 25 – Rasismen Foto: Skiftet/Flickr-CC by 2.0

Avsnitt 25 – Rasismen

antirasism

Under valåret har frågan om IOGT-NTO:s förhållningssätt till Sverigedemokraterna och andra rasistiska rörelser aktualiserats vid flera tillfällen. Under Verksamhetsforum 2018 arrangerades ett panelsamtal om hur IOGT-NTO ska förhålla sig till den här typen av frågor och varför man antagit den nuvarande policyn.»

11
0
0
Avsnitt 22 – Historien del 2: folkomröstning, motbok och sammanslagning Foto: Eva Ekeroth.

Avsnitt 22 – Historien del 2: folkomröstning, motbok och sammanslagning

historia

I andra avsnittet om den svenska nykterhetsrörelsens historia tittar vi på folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922, motbokens vara eller icke vara och rörelsens utveckling under 1900-talet. Till vår hjälp har vi återigen Johan Persson från Nykterhetshistoriska sällskapet.»

75
0
0
Avsnitt 21 – Historien del 1: Demokrati Möte i Norges Godtemplar Ungdomsforbund, 1913. Foto: Nasjonalbiblioteket-Cc by 2.0. Infälld: Johan Persson. Foto: Lina Mattebo.

Avsnitt 21 – Historien del 1: Demokrati

IOGT-historia

Vi dyker ner i den svenska nykterhetsrörelsens historia tillsammans med Johan Persson från Nykterhetshistoriska sällskapet. I första avsnittet av två pratar vi om hur nykterhetsrörelsen kom till Sverige och vad demokrati hade för betydelse för den tidiga nykterhetsrörelsen. Dessutom en historia om att spränga sprit i luften.»

51
0
0
Avsnitt 20 – Medberoendet Ida Högström. Foto: Jens Wingren.

Avsnitt 20 – Medberoendet

Accentpodden

Vi träffar Ida Högström från Medberoendepodden och Anders Hammarberg från Riddargatan 1. Båda engagerade i anhörigas välbefinnande när någon återhämtar sig från ett beroende, men med två olika synvinklar på frågan. Lyssna på Medberoendepodden här eller där du vanligen lyssnar på podcasts.»

38
0
0
Avsnitt 19 – Frizonen Foto: Privat, Jens Wingren.

Avsnitt 19 – Frizonen

#Metoo

Vi summerar #nykterfrizon och tittar på vilka olika initiativ som kommit igång för att bemöta sexism, trakasserier och övergrepp inom IOGT-NTO-rörelsen.   Hit kan du vända dig för att berätta om sexuella trakasserier eller övergrepp i IOGT-NTO-rörelsen: IOGT-NTO UNF NSF Junis»

94
0
0
Avsnitt 16 – Fentanylen Foto: Paxson Woelber/Flick CC-by 2.0

Avsnitt 16 – Fentanylen

acetylfentanyl

80 svenskar dog 2016 med nätdrogen fentanyl i kroppen. Fentanyl är en syntetisk opioid vars varianter säljs öppet på nätet och som orsakat många dödsfall. I det här avsnittet pratar vi med Robert Kronstrand, forskningsstrateg på rättsmedicinalverket om den relativt nya drogen som står för en allt större delen av narkotikadödligheten.»

45
0
0
Avsnitt 13 – Journalisterna (del 2) Till vänster: Bengt Johansson. Till höger: Susanna Lundell

Avsnitt 13 – Journalisterna (del 2)

journalister

Journalister som yrkesgrupp dricker mer än medelsvensson. Och även om medvetenheten ökat och mycket blivit bättre, är inte kombinationen journalister och alkohol oproblematisk. Accentpodden fortsätter titta på mediabranschens relation till alkohol. Vad skulle du vilja höra i Accentpodden i framtiden? Hör av dig till accent@iogt.se med tips!»

Avsnitt 12 – Journalisterna (del 1) Foto: Julia Lundin

Avsnitt 12 – Journalisterna (del 1)

alkoholberoende

Robert Laul var en framträdande sportjournalist på Aftonbladet men alkoholen gäckade honom och den fasad av stabilitet han byggt upp gick inte att hålla uppe hur länge som helst. I det här avsnittet av Accentpodden pratar vi med Robert Laul om hans alkoholberoende och journalistyrkets relation till alkohol. Ett längre reportage på det här temat […]»

9
0
0