AccentOpinion – Accent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Fri, 20 Sep 2019 14:10:38 +0000 sv-SE hourly 1 Ett arbete att se fram emothttp://www.accentmagasin.se/opinion/ett-arbete-att-se-fram-emot/ http://www.accentmagasin.se/opinion/ett-arbete-att-se-fram-emot/#respond Mon, 02 Sep 2019 04:38:43 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1656121 Nu stundar det två års hårt arbete fram till nästa kongress som går av stapeln i Jönköping 2021. Ett arbete som jag ser fram emot mer än någonsin.]]>

Jag sitter på mitt hemmakontor i Halmstad och skriver denna krönika och i tanken återvänder jag till sommarens kongress i Örnsköldsvik. Jag fylls av en varm känsla då mina höga förväntningar på arrangemanget som helhet med råge infriades. För det blev en kongress med både party och politik, där det fanns guldkorn för alla och envar. Precis så som kongressbestyrelsen lovat.

Förbundsstyrelse och ombud tillbringade i vanlig ordning mycket tid i förhandlingslokalen, men det fanns också ett stort utbud av föreläsningar, utflykter och andra arrangemang för de deltagare som inte var ombud. Kongressens största fråga var naturligtvis slutet på den första etappen av Expedition 50, där indelningen av framtidens distrikt haft mycket fokus det senaste året. Beslutet blev enligt förbundsstyrelsens slutliga förslag, vilket innebär att vi kommer gå från 23 till 8 distrikt. En indelning som ska vara genomförd 2020. En förändring som i sig själv inte kommer göra några underverk, men som skapar mer jämlika förutsättningar och som kommer stärka oss som organisation. Utöver detta togs det många andra viktiga beslut som ni kan läsa om i Accent.

Nu är det den nyvalda förbundsstyrelsen och vår nytillträdda generalsekreterare Kim Reenaas ansvar att fortsätta arbetet. Vi kommer göra allt vi kan för att våra resurser används på ett klokt sätt och att vi i fortsättningen ska uppfattas som en organisation som är ännu mer viktig och relevant i vår samtid och framtid. Att vi fortfarande är en stor och viktig organisation får jag ideligen kvitto på när jag besöker våra verksamheter runt om i landet.

Våra medlemmar som dagligen lägger ner tusentals ideella timmar ute i våra föreningar och andra verksamheter gör stor skillnad både på individ- och samhällsnivå. Nu stundar det två års hårt arbete fram till nästa kongress som går av stapeln i Jönköping 2021. Ett arbete som jag ser fram emot mer än någonsin. Utmaningarna vi har framför oss är stora, men samtidigt är förutsättningarna vi har väldigt goda och med gemensamma krafter hjälps vi åt med att gå från vad vi är till vad vi vill bli.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/ett-arbete-att-se-fram-emot/feed/ 0
Dags för demokratifesthttp://www.accentmagasin.se/opinion/dags-for-demokratifest/ http://www.accentmagasin.se/opinion/dags-for-demokratifest/#respond Mon, 17 Jun 2019 11:36:04 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655427 Snart stundar en av våra största högtider – och det är inte midsommar jag tänker på. Nej, jag tänker på kongressen som är vår egen demokratiska högtid. ]]>

Snart stundar en av våra största högtider – och det är inte midsommar jag tänker på – även om jag, undantaget alkoholen, uppskattar allt den högtiden har att erbjuda. Nej, jag tänker på kongressen som är vår egen demokratiska högtid. Denna gång med IOGT-NTO Västernorrland som värd i vackra Örnsköldsvik. Fem dagar av demokratisk fest där många viktiga frågor kommer att avhandlas.

Om jag ska vara ärlig så är detta den viktigaste kongressen på väldigt många år. För det är nu som vi ska avsluta den första etappen och ta nästa steg på utvecklingsresan Expedition 50. En resa vars främsta mål är att öka medlemsengagemanget. För detta behöver vi en struktur som håller många år framöver. Ett arbete som genomförts i nära samarbete mellan förbundsstyrelsen och våra 23 distriktsstyrelser. Bland annat genom en omfattande utredning som kom fram till förslaget om åtta distrikt. Att enbart bli färre distrikt löser i sig varken de problem eller utmaningar som vi i en förändrad omvärld står inför. Men åtta mer jämnstora distrikt i form av antal medlemmar och befolkningsunderlag skapar mer rättvisa förutsättningar. Den stora skillnaden kommer dock när dessa åtta distrikt får betydligt mer ansvar
för organisationens utveckling.

En resursfördelning som kommer sänka trösklarna för deltagande och dessutom spara miljön.

I paketet med övriga förslag inom Expedition 50 ingår bland annat en tydligare ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund, och en finansieringsstrategi som har som mål att varje nivå i framtiden ska finansiera sin egen verksamhet. Dessutom en annan resursfördelning då till exempel utbildningar kommer att göras närmare våra medlemmar. Något som kommer sänka trösklarna för deltagande och dessutom spara miljön. Ett annat väldigt viktigt förslag är det vi kallar för ordförandeforum. Möten där distriktens ordförande regelbundet kommer träffa förbundets ordförande för överläggningar. Där kan vi tillsammans fånga upp framgångar, hantera problem och göra de nödvändiga prioriteringar som ibland behöver göras när ­förutsättningarna förändras. Vår främsta uppgift är att ta ett samlat ansvar för hela vårt IOGT-NTO, skapa de bästa förutsättningarna för vår framtid och det som är organisationens största tillgång:
våra medlemmar.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/dags-for-demokratifest/feed/ 0
Nu är vargen härhttp://www.accentmagasin.se/opinion/nu-ar-vargen-har/ http://www.accentmagasin.se/opinion/nu-ar-vargen-har/#respond Mon, 06 May 2019 09:26:47 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654937 Min förra krönika gjorde nedslag i den senaste medlemsundersökningen och kraften i det ideella arbetet. Genom undersökningen får vi ett kvitto på allt som är bra, men också svar på vad vi gemensamt behöver åtgärda. ]]>

Min förra krönika gjorde nedslag i den senaste medlemsundersökningen och kraften i det ideella arbetet. Genom undersökningen får vi ett kvitto på allt som är bra, men också svar på vad vi gemensamt behöver åtgärda. Något som sticker ut är att vi behöver arbeta mer med bemötande­frågor, hur vi möter och pratar med varandra i organisationen. Det kan handla om när vi ses och samarbetar i verkliga livet, eller hur och vad vi skriver i debatter eller samtal i sociala medier. Hur nya medlemmar och deras erfarenheter och idéer välkomnas och tas emot. Dessa frågor är viktiga och en nyckel till framtida utveckling. Dels för att ett gott bemötande ger kraft till oss alla i vårt fortsatta engagemang, men också för att nya medlemmar ska stanna kvar, oavsett engagemangsform.

Etapp två i vår förändringsresa Expedition 50 ska ha fokus på organisationskulturen och de tre huvudområdena bemötande, tillit och stolthet. Frågor som ska ge oss ännu mer kraft att arbeta vidare med de utmaningar och möjligheter vi har. Jag ska kort nämna en av ­vardera: Nationalekonomen David Sundén presenterade i mars en ESO-rapport om alkoholpolitik där han drar slutsatser som är helt väsensskilda från vad vi, andra experter och tillgänglig forskning säger. Sundén menar att monopolet, Systembolaget, kan skrotas. Problemet är inte bara Sundéns felaktiga slutsatser, utan att han genom sin utredning väckt alkoholliberala politiker, ledarskribenter och andra, som bortser från folkhälsa utan fokuserar på att inget ska försvåra för individen att själv få göra sina val.

En möjlighet för oss är däremot att hälso­trenden i samhället är stark och bidrar till att den alkoholfria dryckestrenden fortsätter att ta ny mark, samt att fler studier som belyser alkoholens negativa konsekvenser för hälsan görs. Under en längre tid har andra ansett att vi ropar på vargen vad gäller alkohol­politiken. Nu är det dock tydligt att vargen är här – om än inte i fårakläder utan i David Sundéns skepnad. Att vi med vår kunskap och vårt engagemang, i kombination med en allmän trend att i större utsträckning välja bort alkohol, vinner matchen är jag övertygad om.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/nu-ar-vargen-har/feed/ 0
Medlemmarna är vår största tillgånghttp://www.accentmagasin.se/opinion/medlemmarna-ar-var-storsta-tillgang/ http://www.accentmagasin.se/opinion/medlemmarna-ar-var-storsta-tillgang/#respond Thu, 14 Mar 2019 06:01:41 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1654253 I slutet av februari landade resultatet från vår senaste medlemsundersökning i min mejlkorg. Det är alltid lika spännande läsning att få ta del av synpunkter från nästan 1 000 medlemmar. ]]>

I slutet av februari landade resultatet från vår senaste medlemsundersökning i min mejlkorg. Det är alltid lika spännande läsning att få ta del av synpunkter från nästan 1 000 medlemmar. Efter genomläsning konstaterar jag att den i stort bekräftar det jag ser, hör och upplever. Vi är nog alla överens om att en folkrörelse är noll och intet utan sina medlemmar och deras engagemang. Och IOGT-NTO har många medlemmar som på alla nivåer ger oerhört mycket av både tid och kraft till organisationen. Andra medlemmar bidrar med punktinsatser för att det passar deras liv och leverne som det ser ut just där och då. I undersökningen uppger hälften av våra medlemmar att de har någon typ av engagemang i organisationen. Ett för IOGT-NTO ständigt pågående engagemang som våra medlemmar genomför varje dag, året runt.

Vem som är ideellt engagerad eller inte, och i vilken omfattning, beror på flera faktorer. Det kan handla om studier, arbete eller familjesituation. Om ekonomi, hälsa eller vart hen bor. Men det kan också bero på om man som medlem blivit tillfrågad och erbjuden att delta. Sammanräknat innebär allt detta engagemang som våra medlemmar ger vårt IOGT-NTO att vi kommer upp i en summa av 580 050 ideella timmar per år, vilket är en imponerande mängd ideellt arbete. Detta motsvarar arbetet som vi annars skulle behövt avlöna 322 heltidsanställda för att utföra. Lägger vi dessutom till de timmar som våra anställda står för så utförs det årligen inom IOGT-NTO ett arbete motsvarande 440 heltidstjänster.

Men det räcker inte med bara engagemang. För att en folkrörelse ska överleva måste den ständigt vara i rörelse. På väg någonstans. För motsatsen är förvaltning. Med en omvärld i ständig förändring innebär förvaltning utan utveckling att man på sikt förvaltar sig till döds. Vi kommer lyckas med att ännu en gång utvecklas med samtiden för vi har medlemmarna, engagemanget och planen. Vi har modet att ännu en gång gå från vad vi är till vad vi vill bli. Det är med andra ord en pigg och aktiv organisation som 2019 fyller 140 år. Tack alla medlemmar för ert engagemang nu och i framtiden.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/medlemmarna-ar-var-storsta-tillgang/feed/ 0
Tredje gången gillthttp://www.accentmagasin.se/opinion/tredje-gangen-gillt/ http://www.accentmagasin.se/opinion/tredje-gangen-gillt/#respond Mon, 04 Feb 2019 10:33:17 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653608 Efter drygt fyra månader och ett antal sonderingar har vi till slut en regering på plats och en statsminister vald. För oss som organisation innebär det att vi har ett helt nytt politiskt landskap att navigera i. ]]>

Efter drygt fyra månader och ett antal sonderingar har vi till slut en regering på plats och en statsminister vald. För oss som organisation innebär det att vi har ett helt nytt politiskt landskap att navigera i. Något som sannolikt kan bli knepigt då ett antal partier i den överenskommelse som möjliggjort regeringsbildningen i många frågor har åsikter som står i bjärt kontrast till varandra. Inte minst vad gäller den svenska alkoholpolitiken.

Bland annat kring frågan om gårdsförsäljning. Enligt uppgift kommer det att bli en tredje utredning, trots att frågan redan utretts vid två tidigare tillfällen, av två olika utredare, och båda kom fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med det svenska detaljhandelsmonopolet. Vi hade önskat lägga vår tid på att verka för höjd alkoholskatt och förbud mot alkoholreklam. Nu får vi istället ännu en gång lägga tid och kraft på att möta politiker och beslutsfattare på olika nivåer för att delge dem våra kunskaper om vad alkoholmonopolet innebär.

Vi som varit med tidigare kan dra vårt strå till stacken genom att uppmuntra dem som aldrig deltagit att åka på denna demokratiska folkfest för nykterister.

2019 är för IOGT-NTO inte vilket år som helst, för i juni är det kongress. Denna gång är det Västernorrland och Örnsköldsvik som är värdar för IOGT-NTO-rörelsens kongresser. I sep­tember förra året fick vi som deltog i samlingen för distriktsordförande och kassörer en försmak av vad som komma skall. En försmak som bådar gott.

Västernorrlands ambition är att det ska bli en kongress för alla, och de som inte är valda ombud ska få ta del av ett digert program med seminarier, utflykter och gemenskap. Målet är att samla 1 200 deltagare, och vi som varit med tidigare kan dra vårt strå till stacken genom att uppmuntra dem som aldrig deltagit att åka på denna demokratiska folkfest för nykterister.

Själv ser jag fram emot att få tillbringa ännu en kongressvecka tillsammans med gamla och nya bekantskaper i en stad som jag tycker väldigt mycket om. Jag är dessutom övertygad om att vi som rörelse under dessa dagar på ett positivt sätt kommer höras, synas och göra avtryck i Örnsköldsvik. Det är i den nyktra gemenskapen vi hämtar kraften att enträget fortsätta vårt folk­rörelsearbete.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/tredje-gangen-gillt/feed/ 0
En god vit jul till er alla!http://www.accentmagasin.se/opinion/en-god-vit-jul-till-er-alla/ http://www.accentmagasin.se/opinion/en-god-vit-jul-till-er-alla/#respond Tue, 18 Dec 2018 06:07:13 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1653141 Julen är här – en högtid med stora förväntningar och krav. En helg som ingen kommer undan, oavsett om man firar den eller ej. ]]>

Julen är här – en högtid med stora förväntningar och krav. En helg som ingen kommer undan, oavsett om man firar den eller ej. Julen är också ett firande där varje familj har sina egna traditioner: Är exempelvis grönkål ett givet inslag till julbordet? Äts det lutfisk eller inte? Får barnen en julklapp på morgonen enligt amerikansk tradition, eller ska de vänta fram till kvällen innan paketen får öppnas? Kommer det en tomte, eller är det någon familjemedlem som delar ut klapparna?

Något som jag själv minns tydligt från min barndoms jular var att det alltid var mycket alkohol med i bilden. Även om julen var barnens högtid så var det mesta fram till julklappsutdelningen anpassat för vuxna. Till sillen och det kallskurna krävdes det snaps, och till Janssons frestelse, prinskorv, köttbullar och omelett, var julölen den givna drycken. Jag har också tydliga minnen av att min barndoms tomte ofta luktade alkohol och hade problem att läsa texten på julklapparnas etiketter.  Som barn är man ytterst anpassningsbar och tror att det är så det ska vara.

Så tänkte även jag. Det var först i vuxen ålder som jag började reflektera över att alkoholen inte har en given plats vid julfirandet. Men det var få andra som pratade om detta. Därför tycker jag att vi alla kan känna stolthet över att IOGT-NTO-rörelsen nu för tolfte året i rad driver kampanjen Vit jul. En kampanj som har som syfte att låta barnen uppleva julen utan närvaro av alkohol och berusade vuxna. Vit jul innebär också att skapa fritidsaktiviteter för barn och unga vid en tidpunkt på året då mycket sådan verksamhet ligger nere. Jag vågar påstå att Vit jul numera är en mycket uppskattad och väletablerad kampanj som många känner till.

Att fira julhelgen helt utan alkohol är bra för alla. Det bästa med Vit jul är att den – trots den starka alkoholnormen
i samhället – bidragit till att förändra vuxnas syn på att dricka alkohol i barns närvaro. Minnena från barndomens jular har bidragit till att jag lovat att varken mina egna barn, eller mina barnbarn, ska få uppleva något liknande när jag är närvarande.

Avslutningsvis vill jag önska alla våra medlemmar, samarbetspartners och sympatisörer en riktigt god glad Vit jul och ett Gott nytt år!

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/en-god-vit-jul-till-er-alla/feed/ 0
Nu sätts kulturen i fokushttp://www.accentmagasin.se/opinion/fran-struktur-till-kultur/ http://www.accentmagasin.se/opinion/fran-struktur-till-kultur/#respond Mon, 12 Nov 2018 14:22:11 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1652492 ”Att luta sig tillbaka mot vår historia är inte vägen framåt.”]]>

Expedition 50. Låter namnet bekant? Skämt åsido, men om det är något som har upptagit vår organisations fokus de senaste åren så är det denna utvecklingsresa.

Vi är nu på god väg att gå från vad vi är till vad vi vill bli. För tillfället upptar frågan om hur våra nya distrikt skall se ut vårt fulla fokus, och det förs samtal distrikten emellan utifrån det förslag till distriktsindelning som presenterats.

Fram till kongressen i Örnsköldsvik 2019 så är det strukturfrågorna som ligger högst upp på dagordningen. Parallellt med det förbereder vi nu etapp två i Expedition 50, som på olika sätt berör och involverar alla medlemmar.

 

Etapp två innebär att vi växlar fokus från struktur till kultur. Bland annat handlar det om bemötande, tillit och stolthet. Just bemötandefrågorna är återigen på agendan denna höst då det är ett år sedan #metoo briserade och skapade ett enormt engagemang. Hos oss lyfte #nykterfrizon kvinnor och icke binäras situation i vår folkrörelse, och bidrog till förändring.

Men bemötande handlar inte bara om sexism och sexuella trakasserier, utan också om hur vi behandlar varandra i vår rörelsevardag. Om hur vi välkomnar nya medlemmar och bedriver en inkluderande verksamhet. Att den som är ”ny” blir sedd och bekräftad och känner sig välkommen.

Att skuldbelägga främjar inte engagemang.

Jag har varit med om att komma på föreningsmöten där ingen säger: ”Vad roligt att du kunde komma”, utan ”Vad tråkigt att du inte varit här de senaste träffarna”. Den som säger så vill nog egentligen väl, men det blir så fel. Att skuldbelägga främjar inte engagemang.

Vad gäller tillit så handlar det mycket om att släppa in andra, i föreningen eller i verksamheter. Att lita på att de kan ta över, eller starta, nya verksamheter.

 

Riktig förändring kommer ofta hand i hand med nya ögon, men då krävs en tillåtande attityd, mandat att få fatta beslut, och mod att pröva något nytt.

Sedan har vi det här med stoltheten – som är så viktig. Frågan om stolthet är inte helt enkel för en anrik organisation som IOGT-NTO, som har så mycket historiskt som vi kan vara stolta över.

Men att luta sig tillbaka mot vår historia är inte vägen framåt. Den är härlig att ha med sig i ryggsäcken, men vi måste göra oss ännu mer relevanta och viktiga nu och i fram­tiden. Det om något kommer bygga stolthet för vårt IOGT-NTO.

Jag lovar att göra vad jag kan och litar på att ni medlemmar bidrar med det ni kan.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/fran-struktur-till-kultur/feed/ 0
Nu börjar eftervals-rörelsenhttp://www.accentmagasin.se/opinion/nu-borjar-eftervalsrorelsen/ http://www.accentmagasin.se/opinion/nu-borjar-eftervalsrorelsen/#respond Mon, 15 Oct 2018 13:54:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1651773 Valet 2018 kommer att gå till historien som det val som bevisade för oss alla att påståendet om att din röst är viktig är sann.  För så jämnt blev det att förhandlingar och köpslående över blockgränserna för att våra politiker ska hitta stabilitet för en regering som ska kunna ta ansvar för Sverige fortfarande pågår.]]>

Valet 2018 kommer att gå till historien som det val som bevisade för oss alla att påståendet om att din röst är viktig är sann.  För så jämnt blev det att förhandlingar och köpslående över blockgränserna för att våra politiker ska hitta stabilitet för en regering som ska kunna ta ansvar för Sverige fortfarande pågår.

Jag känner mig bekymrad över vad som ska hända i många frågor – inte minst hur det blir med alkoholpolitiken. I första hand för gårdsförsäljning av vin och öl, en fråga som två tidigare statliga utredningar bedömt vara oförenlig med ett bevarat detaljhandelsmonopol. Enligt den senaste utredningen handlar det de facto inte om införande av gårdsförsäljning, utan mer korrekt om fabriksförsäljning. Bilden som målas upp av små röda vingårdar med vita knutar och enstaka mikrobryggerier beskriver inte verkligheten.

 

Sanningen är att det idag enligt svenska vinodlares förening och LRF finns 4o permanent etablerade vingårdar med tydliga kommersiella produkter. När det gäller bryggerier fanns det för 10 år sedan 3o aktiva bryggerier. Idag är siffran 34o bryggerier med professionell tillverkning, nästan uteslutande mikrobryggerier.

En annan viktig fråga är alkohol­reklamen. Vi vill stoppa den helt, eller kraftigt begränsa den, då vi vet att reklamen driver konsumtion, påverkar unga, och är en bidragande orsak till att alkoholnormen upprätthålls. Risken finns att alkoholpolitiken, istället för att vara ett verktyg som används för bättre folkhälsa, blir något som det kan köpslås med.

 

Jag ser att vi nu går in i en fyraårsperiod där vi som organisation får spänna musklerna ännu mer. Och där vi medlemmar behöver ta ett ännu större ansvar för att beskriva vikten av en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Vi kommer få in många nya politiker på alla nivåer som behöver kunskap inom det alkoholpolitiska fältet.

Låt oss tillsammans andas djupt, kavla upp ärmarna och gå ut och ta de samtal som behövs – med politiker, vänner, bekanta och arbetskamrater. Allt för att öka insikten om att alkoholen är ett stort problem, men ett problem som det trots allt går att göra något åt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/nu-borjar-eftervalsrorelsen/feed/ 0
”Världskongress ger kraft”http://www.accentmagasin.se/opinion/varldskongress-ger-kraft/ http://www.accentmagasin.se/opinion/varldskongress-ger-kraft/#respond Wed, 29 Aug 2018 13:44:07 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650951 På världskongressen träffades representanter för IOGT Internationals medlemsorganisationer. Johnny Mostacero skriver om hur det var.]]>

Min förra krönika skrev jag på den grekiska ön Zakynthos. Denna skriver jag sittande i ett luftigt och härligt uterum tillhörande Sigtunastiftelsen. Mitt emot mig sitter IOGT Norges ordförande och arbetar vid sin dator. Anledningen till att vi befinner oss just här just nu är att vi båda är delegater på IOGT Internationals 69:e världskongress, som genomförs i vackra Sigtuna. Under fem dagar träffas representanter för IOGT Internationals medlemsorganisationer för att ta ut riktningen för vårt gemensamma arbete under de kommande fyra åren.

Att träffas på detta sätt innebär mesta­dels glädje och ger oss alla ny energi att fortsätta vårt viktiga arbete. Ändå infinner sig samtidigt en känsla av sorg. Mest för att en av de frågor som dominerar våra samtal är alkohol, och alla konsekvenser vi tillsammans ser följer i dess spår. Det finns inget land som är fredat från alkoholens skadeverkningar – och för en aggressiv alkoholindustri så är lågkonsumtionsländer inte ett problem, utan en enorm möjlighet. Dessa länder och kontinenter är en ny potentiell marknad med många presumtiva kunder, som bara måste bearbetas så att de upptäcker sitt behov av produkter de aldrig saknat. Och med ökad konsumtion kommer problem i form av mänskligt lidande och ökade sociala kostnader.

Det som då stärker oss i vårt arbete är gemenskapen och känslan av att vi är många organisationer som delar problembilden. Att vi dessutom är engagerade och kunniga stärker oss ytterligare. Med oss i arbetet har vi medlemmar och andra allierade, alla villiga att arbeta för en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Behovet av nykterhets­organisationer och andra som kan, vill och vågar driva ett sådant arbete är stort. Att vi nu fått möjligheten att mötas under en världskongress bidrar inte bara till att vi enas om gemensamma mål och får tid till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. De fina dagarna i Sigtuna fyller oss med ny energi och ger kraft att jobba ännu mer och ännu hårdare. Vi åker hem från världskongressen stärkta i tron att vi tillsammans kan förändra världen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/varldskongress-ger-kraft/feed/ 0
Låt inte destruktiva normer styrahttp://www.accentmagasin.se/opinion/lat-inte-destruktiva-normer-styra/ http://www.accentmagasin.se/opinion/lat-inte-destruktiva-normer-styra/#respond Tue, 26 Jun 2018 05:37:22 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1650346 Ännu en sommar ligger framför oss fylld av förväntningar. Sommaren medför av tradition också normer som vi alla på ett eller annat sätt måste förhålla oss till.]]>

Ännu en sommar ligger framför oss fylld av förväntningar. Sommaren medför av tradition också normer som vi alla på ett eller annat sätt måste förhålla oss till. Jag tänker belysa tre av dessa: väder, fotboll och alkohol.

Vad gäller väder så är sol, klarblå himmel och minst 25 plusgrader normen för en bra sommar. Bönder undantagna, då de enligt fördomen oftast anser sommaren vara antingen för varm, för kall eller för regnig. För trots att vi gillar olika utgår tidningars rubriker och nyheternas väderrapporter från att vi alla gillar sol och värme. Till er som gillar svalare väder är trösten att sommaren är lång och att även ni kommer få det väder ni uppskattar.

Den andra normen vi har att förhålla oss till i sommar är fotbollsnormen. Hur starkt genomslag normen får är beroende av vilka framgångar vårt landslag har i VM-turneringen i Ryssland. Går Sverige vidare kommer vibbarna från sommaren 1994 göra sig påminda. Särskilt för oss som var med då. Turneringen slutade med att landslaget åkte hem med en bronsmedalj efter den bästa prestationen sedan VM 1958.

Ibland är personerna som deltar med på bilden, men påfallande ofta avbildas endast drycken. Som om alkoholen är det primära, och vilka man umgås med sekundärt.

Den tredje och mest destruktiva normen gäller alkohol. Den finns omkring oss nästan överallt, men är mer frekvent förekommande under sommaren. Semester, grillning och inte minst fotbolls-VM är företeelser som driver på alkohol­normen. Som om inget blir riktigt full­ändat om inte alkohol finns med i bilden.

Jag blir alltid lika förundrad över vänner som via sociala medier förmedlar vilken trevlig middag, semester, återförening med gamla vänner de haft, och gör det genom en bild på ett glas öl, vin eller en drink. Ibland är personerna som deltar med på bilden, men påfallande ofta avbildas endast drycken. Som om alkoholen är det primära, och vilka man umgås med sekundärt.

Vad jag dock vet, är att en solig och varm sommar och ett landslag som går långt i VM-spelet kommer att driva på alkoholkonsum­tionen. Mer drickande ökar risken för våld, fler barn som far illa och fler som går in i hösten med ett riskbruk eller missbruk i bagaget. En insikt som gör mig ledsen, men som också ger mig kraft att jobba vidare. Till alla er som är med mig i detta arbete önskar jag en sommar som blir som du vill ha den – och inte vad eventuella normer säger är det rätta!

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/lat-inte-destruktiva-normer-styra/feed/ 0
Johnny Mostacero: Var lika källkritisk som på 1 aprilhttp://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-var-lika-kallkritisk-som-pa-1-april/ http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-var-lika-kallkritisk-som-pa-1-april/#respond Mon, 07 May 2018 10:51:54 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1649567 "Min farhåga är att de traditionellt viktiga frågorna om vård, skola och omsorg kommer att drunkna i det fenomen vi kallar fake news."]]>

År 2018 är inte vilket år som helst, utan ett år då vår svenska demokrati står i centrum. Dels för att vi medborgare nyttjar demokratin genom att rösta fram våra förtroendevalda i riksdag, landsting och kommunalval. Dels för att vi firar att Sveriges riksdag – efter lång kamp och stort motstånd – för 100 år sedan tog beslut om lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor.

Att 2018 är ett valår märks bland annat genom att opinionsundersökningarna duggar tätt. Min farhåga är att de traditionellt viktiga frågorna om vård, skola och omsorg kommer att drunkna i det fenomen vi kallar ”fake news”. Det vill säga falska, eller missledande vinklade, nyheter, som används som vapen för att misskreditera meningsmotståndare. Vi har redan sett debatten gå hög efter att någon publicerat fragment ur ett tal som vår statsminister höll. En mening som lyft ur sitt sammanhang låter helt orimlig, men som omedelbart fick stort genomslag. Först via sociala medier, därefter i övriga medier. Andra företeelser som kickar igång vår reptilhjärna är kvällstidningarnas webbsajter och rubriksättningar vars enda syfte är att skapa klick.

 

Politiker och journalister verkar i branscher beroende av förtroende och trovärdighet. Tappar vi tilltron till dem finns risken att vi även tappar tron på demokratin. Och vad händer om vi tappar tron på dem som ska verkställa vår demokrati, samtidigt som vi tappar förtroendet för media, som brukar benämnas vår tredje statsmakt? Journalisterna är de som ska granska och hålla koll på att våra folkvalda sköter sig och utför sitt uppdrag oklanderligt.

Desinformation och fake news har funnits i alla tider. Dilemmat idag är att internet och sociala medier gör att de sprids med blixtens hastighet och hinner orsaka stor skada innan en dementi eventuellt hinner ifatt. I syfte att högtidlighålla demokratin och motverka desinformation har jag inför valet tre konkreta tips:

  1. Använd din rösträtt, en rättighet som många i världen är beredda att dö för.
  2. Skilj på åsikter och fakta. Åsikter kan vara diametralt motsatta, men fakta är fakta.
  3. Var lika källkritisk varje dag, som du är den 1 april.
]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-var-lika-kallkritisk-som-pa-1-april/feed/ 0
Goda grannar är guldhttp://www.accentmagasin.se/opinion/goda-grannar-ar-guld/ http://www.accentmagasin.se/opinion/goda-grannar-ar-guld/#respond Mon, 26 Mar 2018 11:22:02 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1648999 En viktig del av ordförandeskapet är att främja goda relationer med organisationer i våra grannländer. Att skapa en känsla av att vi är många som arbetar för att skapa en bättre värld.]]>

Uppdraget som förbundsordförande är minst sagt mångfacetterat, bland annat omfattar det att vara ordförande för Nordiska godtemplarrådet. NGR är en samarbetsorganisation för nykterhetsrörelser i Norden, och ska främja samverkan, verka för en restriktiv alkohol och narkotikapolitik, samt vara ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter. I början av februari genomfördes NGR:s representantskapsmöte i Reykjavik på Island. Då kunde vi summera två års arbete – som varit väldigt framgångsrikt. Inte minst i förhållande till de knappa resurser som vi har till vårt förfogande.

En viktig del i arbetet är att bygga relationer mellan våra respektive organisationers medlemmar. Att skapa en känsla av att vi är många som arbetar för att skapa en bättre värld, och att vi hjälper varandra. Inte minst alkoholpolitiskt, där vi nu ser att hoten mot vår nordiska alkoholpolitiska modell är många och kommer från olika håll. På Island är det ett amerikanskt livsmedelsföretag som driver på ett avskaffande av alkoholmonopolet. I Finland är det en ny och mer liberal alkohollagstiftning som oundvikligen kommer innebära ökad alkohol­konsumtion och därmed ökade skador. I Norge har man öppnat upp regelverket för gårdsförsäljning av alkohol.

Att hjälpa varandra med omvärldsbevakning och konkreta insatser kan göra stor skillnad.

Vissa politiker och debattörer använder det som händer i våra grannländer som argument för att vi borde göra likadant. Detta trots att förutsättningarna är olika. Norge till exempel, har valt att stå utanför EU och kan därför hantera sitt alkoholmonopol friare. En del politiker som driver på en liberalisering av vår svenska alkoholpolitik vet naturligtvis om det och plockar bara fram de argument som gynnar deras sak och undviker andra viktiga fakta. Det gör vår nordiska samverkan ännu viktigare. Att hjälpa varandra med omvärldsbevakning och konkreta insatser kan göra stor skillnad. För det räcker inte med att vi vet att vår nordiska alkoholpolitiska modell är både framgångsrik och effektiv. Vi måste också få våra beslutsfattare att inte bara inse detta, utan också vara beredda att driva en politik för ett nyktrare samhälle

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/goda-grannar-ar-guld/feed/ 0
”Vi män behöver skaffa oss mod att säga ifrån”http://www.accentmagasin.se/opinion/vi-man-behover-skaffa-oss-mod-att-saga-ifran/ http://www.accentmagasin.se/opinion/vi-man-behover-skaffa-oss-mod-att-saga-ifran/#respond Tue, 09 Jan 2018 05:08:37 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1647837 När jag skrev min förra krönika var #metoo kampanjen fortfarande i sin linda. Det som sedan hänt är en omvälvande revolution av sällan skådat slag. Kvinnor och icke-män världen över, och inte minst i vårt eget land, har kraftfullt markerat att det är nog. ]]>

När jag skrev min förra krönika var #metoo kampanjen fortfarande i sin linda. Det som sedan hänt är en omvälvande revolution av sällan skådat slag. Kvinnor och icke-män världen över, och inte minst i vårt eget land, har kraftfullt markerat att det är nog. Nog med att företrädesvis kvinnor bemöts med härskartekniker, kränkningar och sexism. Nog med att kvinnors kompetens nagelfars och ifrågasätts på ett sätt som mäns sällan gör. Nog med att kvinnor hålls tillbaka av en struktur som skapats av män och som upprätthålls av män. Men också nog med den tystnadskultur som gör att missförhållanden sällan kommit fram. I bransch efter bransch, i organisationer i företag, och i många andra sammanslutningar har tusentals och åter tusentals kvinnor vittnat om hur de behandlats nedsättande på en skala som rör sig från ”lilla-gumman”-attityder till sexuellt våld. I de flesta vittnesmålen är det män som i negativa ordalag beskrivs som dem som upprätthåller denna negativa struktur.

Den stora mängden vittnesmål är det som skakat om oss mest. Att mer eller mindre alla kvinnor har inte bara en, utan flera historier att berätta, ger en enorm kraft i kampanjen. Eftersom nykterhetsrörelsen är en spegelbild av vårt samhälle finns det missförhållanden även hos oss. Missförhållanden som vi måste hantera. Vår vana att agera har inneburit bildandet av Facebookgruppen #nykterfrizon, där våra kvinnliga och icke-manliga medlemmar kan berätta om sina upplevelser och få stöd av varandra. Berättelser som belyser att även vi måste agera.

Det har också startats en grupp under namnet #inteiminfolkrörelse som är till för män och ickebinära inom IOGT-NTO-rörelsen som vill skapa en rörelse fri från sexuella trakasserier, övergrepp och sexism. Gruppen är ett forum för samtal och erfarenhetsutbyte med målet att påverka den rådande strukturen. Jag vågar påstå att de flesta män är goda, vill göra gott och behandlar sina medmänniskor oaktat könstillhörighet på ett bra sätt. Men då vi tillhör den normsättande halvan av befolkningen så ser vi inte alltid vad som händer. Vi män behöver skaffa oss förmågan att se vad som sker men också ta fram modet att våga säga ifrån och aktivt verka för att ta bort det som upprätthåller denna struktur.

#metoo har med den virala kraft som internet innebär en gång för alla öppnat fördämningarna och våra ögon. Att backa tillbaka till det som en gång varit är uteslutet. Nu finns det bara en väg att gå och det är framåt. Just nu pågår samtalen i separatistiska grupper. Men när tiden är mogen kommer det behövas många samtal mellan män, kvinnor och icke binära inom rörelsen. Samtal om hur en modern traditionell folkrörelse ska se ut för att vi en gång för alla ska bli en på riktigt jämställd och jämlik organisation. En organisation där alla behandlas lika och får samma förutsättningar att utvecklas, hitta sitt engagemang och finna sin plats i vårt IOGT-NTO.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/vi-man-behover-skaffa-oss-mod-att-saga-ifran/feed/ 0
”Män måste våga prata med varandra”http://www.accentmagasin.se/opinion/man-maste-vaga-prata-med-varandra/ http://www.accentmagasin.se/opinion/man-maste-vaga-prata-med-varandra/#respond Thu, 16 Nov 2017 11:30:49 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1646926 När jag tillträdde som förbundsordförande var jag beredd på att jag skulle få ta mycket skit i sociala medier, i kommentarsfält kring debattartiklar, eller när jag står upp för vår syn på alkoholpolitik och vår solidaritet med människor på flykt. ]]>

När jag tillträdde som förbundsordförande var jag beredd på att jag skulle få ta mycket skit i sociala medier, i kommentarsfält kring debattartiklar, eller när jag står upp för vår syn på alkoholpolitik och vår solidaritet med människor på flykt. Mitt efternamn och mitt osvenska utseende kan med dagens snabba kommunikationsflöden vara en grund för att bli överöst med nedsättande kommentarer. Min beredskap berodde bland annat på att jag visste att min företrädare fick ta mycket skit när hon gjorde liknande uttalanden.

Så hur blev det då? Ingenting är mitt svar – och det förvånar mig. Den enda anledning jag kan finna till denna skillnad mellan oss är lika enkel som beklämmande: jag är man och min företrädare var kvinna.

 

Det faktum att jag är man gör att jag går fri.

 

Det faktum att jag är man gör att jag går fri. Jag har aldrig blivit benämnd som synonym med mitt kön. Ingen meningsmotståndare ifrågasätter min kompetens eller kunskap i de frågor jag och vi som organisation lyfter. Den mest nedsättande kommentar jag fått rörde ett alkoholpolitiskt uttalande. Då kommenterade en man (naturligtvis) att jag inte skulle uttala mig i dessa frågor, då jag ”har lika mycket erfarenhet av alkohol som en oskuld har av sex.”

Denna skillnad i bemötande gör mig uppriktigt ledsen då det uteslutande handlar om könstillhörighet, och att män tillåter sig att behandla det motsatta könet på ett sätt som de inte törs behandla andra män på. Min slutsats är att det handlar om något grundläggande skevt i vår syn på varandra. Att vi bemöter varandra helt olika beroende på köns-identitet känns verkligen inte som 2017. I ett modernt samhälle bör fokus ligga på innehåll snarare än yta. Hur en individ identifierar sig eller vem den väljer att bli kär i är individuellt och något vi alla bör försvara, oavsett om vi identifierar oss som kvinnor, män eller icke binära.

 

#metoo har startats av kvinnor, men ansvaret att komma tillrätta med problemen ligger hos oss som identifierar oss som män.

 

Vi vet att vårt samhälle inte är jämställt. När jag sitter och skriver detta har precis #metoo kampanjen rullat igång världen över. Kampanjen har dragits igång av kvinnor för att belysa problem och missförhållanden i form av kränkande behandling och övergrepp. Med tanke på alla kommentarer från kvinnor som blivit utsatta så är det en kampanj som verkligen behövs. #metoo har startats av kvinnor, men ansvaret att komma tillrätta med problemen ligger hos oss som identifierar oss som män. Nu har vi möjlighet ta tag i dessa livsviktiga frågor som i grunden handlar om vilken framtid vi vill bygga. Ett första steg är att vi män vågar prata med varandra om detta. Vi behöver stärka varandra och ifrågasätta den skeva kvinnosyn som leder till att kvinnor kränks. Vi män behöver fundera över hur vi bidrar till att upprätthålla dessa strukturer. För oss själva och för kommande generationer behöver vi en gång för alla ta itu med grundorsakerna och inte bara lindra vissa symptom.

 

Läs också Accents chefredaktör Ulrica Ambjörns blogg Låt #Metoo bli #Nomore även i nykterhetsrörelsen, och reportern Eva Ekeroths blogg Den farliga tystnaden.

 

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»
]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/man-maste-vaga-prata-med-varandra/feed/ 0
”Stolt över att jämställdheten får plats i IOGT-NTO”http://www.accentmagasin.se/opinion/stolt-att-jamstalldheten-far-plats-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/opinion/stolt-att-jamstalldheten-far-plats-iogt-nto/#respond Mon, 02 Oct 2017 12:06:43 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1646115 För någon månad sedan kom det en inbjudan till riksmötets öppnande.]]>

För någon månad sedan kom det en inbjudan till mig i egenskap av förbundsordförande. Det var inte till vilket mingel som helst, utan till riksmötets öppnande. Det visade sig vara första gången, i alla fall i modern tid, som IOGT-NTO:s ordförande bjudits in.

Med tanke på att antalet platser är ytterst begränsade och det ideella Sverige är enormt stort undrade jag vad som förskaffat IOGT-NTO denna ära? När väl tanken landat så blir svaret rätt självklart. I riksdagen vårdar vi det finaste och mest värdefulla vi har – vår demokrati. Det styrelseskick som människor genom världshistorien kämpat för att uppnå. I den kampen har många varit beredda att offra mycket, och i vissa fall inte ens väjt för den allra yttersta konsekvensen. Det egna livet.

När jag satt på läktaren och blickade ut över de 349 ledamöter som bär folkets röst, gick det en rysning av välbehag genom mig. Jag kände en enorm stolthet över att vi som folkrörelse varit med och skapat förutsättningar för den välfärd vi har i Sverige i dag. Nykterhetsrörelsen är en skola i demokrati, och devisen var redan från början ”en medlem, en röst,” oaktat kön. Detta redan 40 år innan vi fick allmän rösträtt i Sverige. Därför fanns det ända in på 1950-talet en majoritet av organiserade nykterister i riksdagen. Och att vi bjöds in till riksmötets öppnande i år är för att IOGT-NTO fortfarande är en relevant och viktig organisation. Våra grundsatser demokrati, solidaritet och nykterhet i allra högsta grad aktuella.

Under minglet fick jag möjlighet att träffa och föra samtal med både nuvarande och tidigare riksdagsledamöter och ministrar. Även Anna Kinberg-Batra deltog; glad, positiv och leende. Jag tänkte på hur hon blivit behandlad av sitt eget parti, ivrigt påhejat av media.  Jag försvarar inte på något sätt hennes handlingar och politiska vägval, men det som gör mig beklämd är att jag är övertygad om att hon blivit annorlunda behandlad för att hon är kvinna. En man hade ruskat på sig och traskat vidare i den politiska karriären. Ivrigt påhejad av andra män som slutit upp, försvarat och skyddat.

Trots att vi skriver 2017 och snart har haft allmän och kvinnlig rösträtt i 100 år så är vi fortfarande inte jämställda. Som pappa till två döttrar, och morfar och farfar till två härliga tjejer, gör det mig rent ut sagt förbannad att villkoren för framgång i livet och karriären ska sitta i kön och könsidentitet. Jag är stolt över att jämställdheten också får plats i vårt IOGT-NTO. För även fast vi aktivt arbetar för att förändra och förskjuta alkoholnormen så jobbar vi även på att förändra andra normer. Förresten! Sa jag att vi är relevanta och viktiga?

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/stolt-att-jamstalldheten-far-plats-iogt-nto/feed/ 0
Johnny Mostacero: ”Tragedi som drabbar oskyldiga” http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-tragedi-som-drabbar-oskyldiga/ http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-tragedi-som-drabbar-oskyldiga/#respond Thu, 31 Aug 2017 11:51:43 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1645579 Få har väl missat vår före detta finansministers fylla på en skärgårdsfest, som fått enormt massmedialt genomslag.]]>

Även om sensommaren i bästa fall har mycket kvar att ge så ligger ännu en sommarledighet bakom de flesta av oss. En sommar som många av oss sett fram emot och som vi ofta har högt ställda förväntningar inför. Kanske på att vädret skall bli så där sydeuropeiskt varmt och soligt. Eller att sommaren ska innebära avkoppling och umgänge med nära och kära, vänner och bekanta och ge oss härliga minnen att plocka fram när höst, vinter och mörker åter kopplar greppet om vår tillvaro.

 

Även om vädret har lämnat en del övrigt att önska vad gäller sol och värme, så har förhoppningarna infriats för många, men inte för alla. För sommar innebär också att alkoholkonsumtionen ökar, och i dess fotspår kommer också konsekvenserna. Sommar innebär högsäsong för alkoholnormen, vilket blir mer än uppenbart för oss som finns på facebook och instagram och där möts av bilder som påfallande ofta manifesterar fest och gemenskap med fyllda öl och vinglas. För en del innebär sommaren att ett alkoholberoende etablerats som kommer att hålla hen i ett fast grepp framöver. För andra att förväntningarna på gemenskap och umgänge grusats genom händelser som drivits fram under berusning och som på olika sätt kan ge enorma konsekvenser.

 

Det är dags att en gång för alla plocka ner alkoholen från piedestalen.

 

Få har väl missat vår före detta finansministers fylla på en skärgårdsfest, som fått enormt massmedialt genomslag. Exakt vad som hände råder det delade meningar om, men att det var alkoholen som ännu en gång var den utlösande faktorn inser nog även de mest alkoholliberala. Det märkliga i det hela blir debatten efteråt, där många tar hans parti genom uttalanden som att ”det där har väl hänt oss alla”. Alkoholnormen är så stark att den ska försvaras till varje pris.
 Det som inträffade är inget annat än en självförvållad personlig tragedi. Och den involverar hans barn, övrig familj, vänner och arbetskamrater. Individer som helt oförskyllt drabbas av vad alkoholen utlöst. Det tragiska är att det skett oräkneliga liknande händelser denna sommar, med konsekvenser som är svåra, och i vissa fall omöjliga, att reparera.

 

Det är dags att en gång för alla plocka ner alkoholen från piedestalen, och jag ser fram mot att fortsätta arbetet med att synliggöra den starka alkoholnormen – och att få våra politiker att våga använda våra alkoholpolitiska verktyg för att sänka konsumtionen av alkohol.
 Efter sommarens kongress i Karlstad vill jag också uttrycka min stolthet över det mod som ombuden visade när vi tog ännu ett steg på den resa vi kallar Expedition 50, och vars syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att göra IOGT-NTO ännu större och starkare. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vi behövs och vi gör skillnad!

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-tragedi-som-drabbar-oskyldiga/feed/ 0
”Framtiden kräver mod att förändra”http://www.accentmagasin.se/opinion/framtiden-kraver-mod-att-forandra/ http://www.accentmagasin.se/opinion/framtiden-kraver-mod-att-forandra/#respond Wed, 21 Jun 2017 07:27:21 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1644332 För att möta framtiden som en stark folkrörelse behöver vi använda det som definierar en folkrörelse. Det vill säga viljan att förändra, skriver Johnny Mostacero i sin krönika.]]>

Folkrörelser kallas stora föreningar eller organisationer som bildats av människor med vilja att förändra. Så beskriver Nationalencyklopedin en folkrörelse.

Nykterhetsrörelsen är tillsammans med väckelserörelsen och arbetarrörelsen en av de tre stora folkrörelser som med sitt arbete var med och skapade förutsättningar för den välfärd vi medborgare i Sverige fortfarande åtnjuter. Dessa tre finns fortfarande kvar och vi kan med stolthet säga att vårt IOGT-NTO och de frågor vi driver gör oss lika relevanta nu som när vi en gång startade: Vårt alkoholpolitiska arbete. Utmanandet av en stark alkoholnorm. Vårt internationella arbete och inte minst vår nyktra gemenskap är ett axplock av allt bra som vi gör. Kort sagt är vår vilja att förändra det vi identifierar som problem fortfarande lika stark.

Under min tid som förbundsordförande har jag lagt mycket tid på att besöka våra distrikt för att få en övergripande bild. Jag har mött styrelser men också besökt föreningar och verksamheter. På plats har jag sett allt bra som vi gör och hur vi på ett klokt sätt förvaltar våra resurser. Min upplevelse är att vi spelar en viktig roll, ofta genom samverkan med andra föreningar och organisationer. Men jag har också sett, tagit del av, och diskuterat de problem och de utmaningar som vi har inom organisationen. För att möta framtiden som en stark folkrörelse behöver vi nu även internt använda det som definierar en folkrörelse. Det vill säga viljan att förändra.

 

Att inte förändra kan initialt kännas tryggt, men är i längden förödande. Vi i IOGT-NTO är också vanemänniskor och ryggmärgsreflexen är att vilja behålla det invanda, enligt devisen man vet vad man har men inte vad man får. Men att förändra och anpassa sig för framtiden är nödvändigt för överlevnad, och en process som många andra organisationer redan påbörjat. Att vi funnits i 138 år och fortfarande är en stark folkrörelse är bevis på att vi genom åren haft denna förmåga till förändring.

Under de två år som förflutit sedan förra kongressen har vi i förbundsstyrelsen – tillsammans med distrikt och anställda – jobbat med uppdraget att ta reda på hur IOGT-NTO mår. Detta har resulterat i förslaget till den förändringsresa vi valt att kalla Expedition 50. Många sneglar på oss i denna process och det vi väljer att göra kommer med all säkerhet att inspirera andra.

År 2020 fyller vi femtio år (räknat från sammanslagningen 1970). Då ska vår förändringsresa vara avslutad och vårt IOGT-NTO vara redo att möta de kommande femtio åren. Som en första mellanlandning på denna resa ser jag fram emot sommarens kongress i Karlstad. Min förhoppning är att vi trycker undan ryggmärgsreflexen och tar fram modet och viljan att våga förändra. För IOGT-NTO behövs. Såväl i dag som om femtio år.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/framtiden-kraver-mod-att-forandra/feed/ 0
”Folkhälsomyndigheten har tappat greppet”http://www.accentmagasin.se/opinion/folkhalsomyndigheten-har-tappat-greppet/ http://www.accentmagasin.se/opinion/folkhalsomyndigheten-har-tappat-greppet/#respond Wed, 17 May 2017 06:47:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1643756 Vår svenska alkoholpolitik med detaljhandelsmonopol där alkoholskatten används för att styra alkoholkonsumtionen, är väl utvärderad av forskarna. Alkoholmonopolet har också starkt stöd hos svenska folket. Trots det så ser vi i dag många hot mot monopolet. ]]>

Vår svenska alkoholpolitik med detaljhandelsmonopol där alkoholskatten används för att styra alkoholkonsumtionen, är väl utvärderad av forskarna. Alkoholmonopolet har också starkt stöd hos svenska folket. Trots det så ser vi i dag många hot mot monopolet – inte bara i Sverige, utan också i flera av våra nordiska grannländer. En allt mer aggressiv alkoholindustri utmanar monopolet på olika sätt. Samtidigt undviker våra folkvalda politiker att ta ansvar och agera. De som hörs och syns mest är de liberala politiker som vill avskaffa monopolet. Ofta utmärker de sig genom att avstå från att agera – en strategi som tyvärr är mer effektiv än man kanske tror.

För att tala i fotbollstermer: Motståndarlaget sitter kvar i omklädningsrummet och lämnar spelplanen fri åt en cynisk alkoholindustri vars övergripande mål är att maximera sin försäljning. Domaren, folkhälsominister Wikström, kan naturligtvis reglerna, men har svagt stöd av sina linjedomare, och verkar dessutom ha glömt visselpipan hemma. Förutsättningarna för en match med en lycklig utgång, alltså vinst för oss som slåss för folkhälsan, ser just nu dyster ut. Inte minst för att supporterföreningen, Folkhälsomyndigheten, som tidigare haft ett tydligt förebyggande och kunskapsspridande uppdrag inom alkohol, narkotika, doping och tobak, har tappat greppet. En titt på deras hemsida visar att det är smittskyddsfrågor som prioriteras.

Men vi ger oss inte. Vilja slår klass brukar man säga, och vilja har vi. Vi ser fram mot att folkhälsominister Gabriel Wikström gästar oss på kongressen i Karlstad i juni. Min förhoppning är att hans anförande får oss att känna att alkoholpolitiken ligger stabilt i hans händer, och att han har lösningar på de hot som vi ser.*

Årets kongress är den 26:e i ordningen sedan IOGT och NTO slogs samman 1970. Som brukligt är så höll vi senaste september en samling för ordförande och kassörer på distriktsnivå på den kommande kongressorten. Arrangemanget, lokaliteter och Karlstad som stad lovade gott. Bara det faktum att 1 200–1 500 rörelsemedlemmar samlas för att ta ut riktningen för kommande års folkrörelsearbete är anledning nog att ta sig till Karlstad, om så bara över dagen. För även om huvudfokus ligger på den beslutsfattande nivån så kommer det att ges tillfällen till såväl mingel som möten och kulturaktiviteter. Jag hoppas att jag kommer få möjlighet att träffa många av er där.

Väl mött i Karlstad.

*Sedan denna krönika skrevs har Gabriel Wikström sjukskrivits på obestämd tid. Läs mer här.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/folkhalsomyndigheten-har-tappat-greppet/feed/ 0
”Det vi framför måste ha bäring på forskning och fakta.”http://www.accentmagasin.se/opinion/det-vi-framfor-maste-ha-baring-pa-forskning-och-fakta/ http://www.accentmagasin.se/opinion/det-vi-framfor-maste-ha-baring-pa-forskning-och-fakta/#respond Tue, 21 Mar 2017 05:35:37 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1642860 När jag gick i åttonde klass så läste vi om imperialism och de två världskrigen. Det paradoxala är att jag då kände att andra världskriget som avslutats 35 år tidigare kändes väldigt avlägset – men nu, när det förflutit ytterligare lika många år, känns det närmare än någonsin.]]>

När jag gick i åttonde klass så läste vi om imperialism och de två världskrigen. Det paradoxala är att jag då kände att andra världskriget som avslutats 35 år tidigare kändes väldigt avlägset – men nu, när det förflutit ytterligare lika många år, känns det närmare än någonsin. Vi läste om Hitlers övertagande av makten i Tyskland och hur han, bland annat genom att tysta kritiker och media, avskaffande all form av demokrati. Om hur han kort efter maktövertagandet 1933 öppnade det första koncentrationslägret och 1938 genom Kristallnatten på allvar satt igång den etniska rensning av allt och alla som inte passade in i hans skruvade bild av det perfekta rike han såg framför sig. Det jag och mina klasskamrater då var rörande överens om, var att detta aldrig någonsin mer kommer att hända igen. Så fel vi hade. Ett drygt decennium senare bryter kriget på Balkan ut, där vi ännu en gång fick uppleva etnisk rensning och koncentrationsläger. Det osannolika hade alltså hänt igen, men denna gång i vår egen samtid.

Det som gör mig mest orolig är att det osannolika inte längre är osannolikt, utan i vissa fall 100 procent sannolikt. Precis som Tage Danielsson sa i sin monolog om kärnkraftsolyckan i Harrisburg 1979. Vem kunde förutse att Sverigedemokraterna med sina rötter i nynazistiska partier till slut skulle kamma sig, ta på sig kostym och slips och år 2010 komma in i Sveriges riksdag? Och 2014 få stöd från nästan 13 procent av väljarkåren. Vem kunde förutse att Storbritannien skulle göra (br)exit ut ur EU, eller att Donald Trump skulle bli president för ett av världens mest tongivande länder vad gäller politik och ekonomi. Ett land som styr mycket av de trender och den kultur som kommer till oss.

Att historien upprepar sig är en gammal klyscha. Den får gärna vara sann när det gäller att värna humanism, demokrati, solidaritet och allt annat som verkar för något gott. Men när det gäller motsatsen så måste vi göra allt vi kan för att stå emot. Vårt IOGT-NTO som demokratisk och solidarisk organisation har här ett tydligt uppdrag: Att i alla lägen stå upp för demokrati och alla människors lika rätt och värde. Och att det vi framför har bäring på forskning och fakta. Inte minst viktigt i en tid där Amerikas president knappt hunnit påbörja sitt uppdrag innan han ifrågasätter etablerad medias uppgift att granska makten och spegla vår omvärld. Att han kallar sina egna lögner alternativa fakta gör mig djupt oroad. När vi förlorar den gemensamma kompassen för vad som är grundläggande fakta finns det all anledning att känna oro. Att tycka olika är naturligt och en förutsättning för utveckling. Men om uppenbara lögner tillåts ersätta sanningar är vi illa ute. Att vi i IOGT-NTO låter källkritiken vara vår ledstjärna är ett sätt att stå upp för sanningen

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/det-vi-framfor-maste-ha-baring-pa-forskning-och-fakta/feed/ 0
”Ta vara på möjligheter, planera och hoppas. ”http://www.accentmagasin.se/opinion/ta-vara-pa-alla-mojligheter-livet-erbjuder-planera-och-hoppas/ http://www.accentmagasin.se/opinion/ta-vara-pa-alla-mojligheter-livet-erbjuder-planera-och-hoppas/#respond Thu, 09 Feb 2017 12:42:54 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1642233 Återigen ligger ett nytt år framför oss som en bok med oskrivna blad. Min känsla är densamma varje år. Till största delen en positiv förväntan inför vad detta år ska ge för avtryck. För mig personligen, för min familj, för mina vänner och självklart för vårt IOGT-NTO.]]>

Återigen ligger ett nytt år framför oss som en bok med oskrivna blad. Min känsla är densamma varje år. Till största delen en positiv förväntan inför vad detta år ska ge för avtryck i de tolv kapitel som kommer att utgöra boken med titeln 2017. För mig personligen, för min familj, för mina vänner och självklart för vårt IOGT-NTO. Ett år som för oss alla kommer att innebära såväl framgångar som motgångar, glädje och sorg – samt allt däremellan. Kanske har ni, precis som jag, snitslat ut den tänkta vägen med ett antal mål och delmål. Det kommer förhoppningsvis att göra resan rakare och öka sannolikheten att det blir som vi tänkt. Men ibland kommer livet emellan. Saker sker som på ett ögonblick vänder upp och ner på tillvaron.

Många drömmer om den fantastiska vinsten som i ett slag förändrar tillvaron. Att aldrig mer behöva fundera över lån och amorteringar. Kunna resa vart man vill och när man vill. Sluta jobba eller skaffa sig det där jobbet man alltid drömt om, men aldrig förverkligat. För en del händer detta. Men det kan också vara döden som kommer emellan. Jag har själv klivit över det magiska femtioårsstrecket och påminns allt oftare om att livet inte är oändligt. Pappan till min yngsta dotters kompis gick bort i cancer, 42 år ung. En man som älskade livet och njöt av det fullt ut. Jag minns när han en solig sommardag tog ut mig på en åktur i sin nya bil. Hans sprudlande glädje när han berättade om racingkursen i Italien. Ett knappt år senare finns han inte med oss längre.

I mitt uppdrag som IOGT-NTO:s förbundsordförande har jag inlett året med att närvara vid en begravning och en minnesceremoni för två av våra medlemmar. Medlemmar som jag kände väl och tyckte mycket om. Detta gör ont i mig – men det slår inte ner mig. Tvärtom tänker jag att min skyldighet är att leva livet fullt ut. Ta vara på alla möjligheter livet erbjuder, fortsätta planera, drömma och hoppas. Men mest av allt att vara tacksam. Tacksam över att få vara här och nu och leva livet omgiven av många vänner. Att få företräda vårt IOGT-NTO, där det finns så många medlemmar som jobbar för att göra inte bara vårt samhälle utan hela vår värld till en bättre plats att leva på. Vårt IOGT-NTO som dessutom står upp för alla människors lika värde i en tid då krig orsakar stora folkomflyttningar, och terror skapar rädsla som i sin värsta form får människor att vända sig emot varandra.

I tider som dessa behöver vi se varandra, berömma och stötta varandra. I med och motgång. Mitt främsta löfte till mig själv är att arbeta med att tänka goda tankar. Om mig själv och om de jag har runt mig. Men också att vara den där hjälpande handen när någon i min omgivning har det svårt. Inte för att jag tror att jag förändrar världen med det. Men det är mitt lilla bidrag till något som i en större helhet kan göra skillnad.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:


»
]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/ta-vara-pa-alla-mojligheter-livet-erbjuder-planera-och-hoppas/feed/ 0
”Du behöver inte vänta till nästa liv Göran!”http://www.accentmagasin.se/opinion/du-behover-inte-vanta-till-nasta-liv-goran/ http://www.accentmagasin.se/opinion/du-behover-inte-vanta-till-nasta-liv-goran/#respond Wed, 21 Dec 2016 11:10:56 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1641568 Jag har i tidigare krönikor beskrivit min målsättning om att vi i vårt land ska kunna samtala öppet och ärligt om alkohol utan att någon ska behöva hamna i försvarsställning. Vårt arbete med att utmana alkoholnormen är ett första steg för att öppna upp ett sådant samtal.]]>

Jag har i tidigare krönikor beskrivit min målsättning om att vi i vårt land ska kunna samtala öppet och ärligt om alkohol utan att någon ska behöva hamna i försvarsställning. Vårt arbete med att utmana alkoholnormen är ett första steg för att öppna upp ett sådant samtal. Därför gläder det mig att ett flertal så kallade kändisar den senaste tiden haft modet att offentligt prata ut om sitt tidigare förhållande till alkohol. Något som det ofta är svårt att prata om både för den som det berör och för de som finns i omgivningen.  Christer Sjögren talade ut i Skavlan, och Tommy Nilsson gjorde det i samband med sin medverkan i Så mycket bättre. Tidigare har My Skarsgård berättat om sitt alkoholmissbruk som tog fart när hon insjuknade i cancer. På ett personligt och naket sätt har de satt ord på hur drickandet påverkat dem negativt, och vilken befrielse de upplevt när de valt att skippa alkoholen till förmån för ett liv i nykterhet. Det är modigt och viktigt. Inte minst för alla de som vill, men ännu inte vågat be om hjälp.

I skrivande stund har jag precis lyssnat på vår tidigare, statsminister Göran Persson som talar ut om alkohol i IQ:s Fyllepodden. Han säger många kloka saker om egna erfarenheter, om sina vänners alkoholbruk, och han är tydlig med att han står bakom vår svenska alkoholpolitik. När han kommer in på de människor i hans omgivning som haft alkoholproblem så säger han: ”Ibland har jag sagt, att om jag fick leva om mitt liv, då skulle jag aktivt avstå alkoholen. Som ren solidaritetsyttring.”

Du behöver inte vänta till nästa liv Göran, du är välkommen att tillsammans med oss utmana alkoholnormen. Varför inte börja med att delta i vår framgångsrika kampanj Vit Jul som vi i år genomför för tionde gången? Att skriva under ställningstagandet att avstå alkohol under julafton, juldagen och annandagen är en bra början. Många av våra medlemmar är engagerade i Vit jul, som förutom ställningstagandet, även erbjuder barn och ungdomar alkoholfria jullovsaktiviteter. Vill du som inte är medlem delta i kampanjen och tillsammans med oss fira en nykter jul kan du gå in på vitjul.se och lämna ditt personliga ställningstagande. Den som vill kan här bidra till IOGT-NTO-rörelsens viktiga arbete genom att ge en gåva.

Jag vill också önska alla medlemmar i rörelsen, samt alla övriga läsare, en God jul och ett riktigt Gott nytt år!

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/du-behover-inte-vanta-till-nasta-liv-goran/feed/ 0
”Vi behöver ta på oss norm-glasögonen”http://www.accentmagasin.se/opinion/vi-behover-ta-pa-oss-normglasogonen/ http://www.accentmagasin.se/opinion/vi-behover-ta-pa-oss-normglasogonen/#respond Thu, 17 Nov 2016 15:04:41 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1640987 När jag skriver denna krönika så har det förflutit fyra dygn sedan Svenska akademiens sekreterare Sara Danius tillkännagav att 2016 års Nobelpristagare i litteratur är Bob Dylan.]]>

När jag skriver denna krönika så har det förflutit exakt fyra dygn sedan Svenska akademiens ständiga sekreterare Sara Danius glatt tillkännagav att 2016 års Nobelpristagare i litteratur är Bob Dylan. Bob själv har under de 96 timmar som förflutit sedan dess inte yttrat ett enda ord om priset. Jag skulle därmed kunna förära honom ytterligare ett pris. Priset som årets normbrytare. För så här gör man minsann inte! Ett så prestigefyllt pris tackar man för – och man tackar inte bara Svenska akademien utan alla som någonsin betytt något för ens karriär. Men så jobbar inte Bob. Han skiter i normen och kör på ändå. Under hans långa karriär har han genomfört flera spelningar vänd med ryggen mot publiken. Det är musiken som är viktig, inte jag, är journalisternas tolkning. Men vem vet? Själv säger han sällan något mer än det nödvändigaste.

Att bryta mot normer kan därför göras mer fritt och oftast med enda konsekvens att vi riskerar att uppfattas som endera dryga, udda eller konstiga

Normer räknas inte lika starkt som en regel eller den ännu starkare formen lag. Att bryta mot normer kan därför göras mer fritt och oftast med enda konsekvens att vi riskerar att uppfattas som endera dryga, udda eller konstiga. Många normer förenklar vår samvaro. Det känns tryggt att veta vad som förväntas av oss i en given situation. Vi tar till exempel oftast av oss skorna innan vi stiger in i någons hem. Är vi festklädda så frågar vi om det är okej att gå in med finskorna. Vi hälsar artigt när vi möter någon vi känner genom att ta i hand. Känner vi varandra väl så kanske vi hälsar med en kram.

Men vi har också de mer obekväma normerna. De som begränsar oss. Som alkoholnormen. Eller ”vara smal och äta sunt”- normen. Normer som vi ofta köper rakt av, mer eller mindre omedvetet, och som därmed är svåra att ifrågasätta. Min reflektion är att vi behöver ta på oss normglasögonen för att se normerna, och hur de fungerar, tydligare. Ju mer vi öppnar ögonen desto fler ser vi. Då kommer vi också upptäcka hur djupt de sitter.

Välkommen i klubben av normbrytare Bob

Bob Dylan har aldrig varit någon favorit för mig, även om jag uppskattar många av hans låtar och texter. Men nu har han blivit det. Inte för musiken eller texterna, utan för att han skiter i normen kring hur han ska bete sig som tacksam pristagare och artist. Jag kan inte för mitt liv se honom hålla ett långt och underhållande tacktal innan nobelpriset i litteratur tas emot ur konungens hand. Än mindre sitta och artighetskonversera med sina bordsgrannar samtidigt som SVT:s kamera zoomar in honom iklädd frack med handknuten fluga. Han vet förstås hur han förväntas bete sig. Men han vill inte. Men tänk om Bob kommer till prisceremonin som han är – i jeans, kavaj, hatt och solbrillor. Snacka om att bryta mot alla normer och all vett och etikett. Men oavsett så känn dig välkommen i klubben av normbrytare Bob. Vi har befunnit oss där sen 1879.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/vi-behover-ta-pa-oss-normglasogonen/feed/ 0
”Varje del är nödvändig för helheten”http://www.accentmagasin.se/opinion/varje-del-ar-nodvandig-helheten/ http://www.accentmagasin.se/opinion/varje-del-ar-nodvandig-helheten/#respond Wed, 12 Oct 2016 06:01:05 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1640438 Att vi 137 år efter bildandet lever vidare som en stark folkrörelse som gör skillnad på riktigt är imponerande. Anledningen tror jag är enkel, och samtidigt sorglig: Vi behövs, eftersom alkohol och andra droger fortfarande orsakar så mycket mänskligt lidande.]]>

Om en månad firar vårt IOGT-NTO sin ursprungliga födelsedag, som skrivs den 5 november 1879.  Att vi 137 år efter bildandet lever vidare som en stark folkrörelse som gör skillnad på riktigt är imponerande. Anledningen tror jag är enkel, och samtidigt sorglig: Vi behövs, eftersom alkohol och andra droger fortfarande orsakar så mycket mänskligt lidande.

Vi har fortfarande mycket kvar att göra

Men hur mycket gott vi än gjort historiskt, och hur stor roll vi än spelat för enskilda individer, så har vi fortfarande mycket kvar att göra. Till hjälp har vi en tydlig vision som pekar ut vad vi vill åstadkomma: Ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Varje gång jag presenterar vår vision för de som inte känner till oss så väl så får jag samma reaktion: Men vad bra! Så tycker jag/vi också.

När jag funderar på hur vi ska lyckas så går min tanke allra först till vilka resurser vi har – och den  stolthet jag känner över dessa. Vi har drygt 30 000 medlemmar över hela landet som genom sitt ställningstagande och engagemang för demokrati, solidaritet och nykterhet är med och gör skillnad. Vi har två folkhögskolor, Tollare och Wendelsberg, som bildar oss, och som genom sin externa verksamhet bygger intern stolthet. Vi har studieförbundet NBV, som genom folkbildning bygger vår kunskap. Vi har vårt eget behandlingshem Dagöholm, som nu ska bli en förebild vad gäller drogfri behandling. Vi har Våra Gårdar, som servar och hjälper de föreningar som äger egna lokaler med kompetens i fastighets– och förvaltningsfrågor. Dessutom har vi ett eget lotteri, Miljonlotteriet, som ger oss ekonomiska resurser. Resurser som innebär att vi inte är ensidigt beroende av andra bidragsgivare. Sist men inte minst har vi en egen tidning – Accent och webbtidningen accentmagasin.se.

Vi ska känna stolthet, men också våga se våra brister

En viktig förutsättning för att vi ska kunna nå vår vision är att vi tillsammans bygger vårt IOGT-NTO. Att vi fullt och fast tror på idén att helheten är större än summan av delarna, och att vi alla är beroende av varandra. I detta ingår både att berömma varandra och känna stolthet över vad som uppnås. Men också att våga se de fel och brister som finns utan att gå i försvar. För jag är övertygad om att såväl personlig utveckling som organisationsutveckling handlar om att se sina egna fel och brister och medge att de finns. Först då kan vi rätta till, göra om, göra rätt, och på riktigt utvecklas och nå vår fulla potential. Lyckas vi med det tror jag att vi i framtiden kommer att kunna säga att vi lever i ett samhälle där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/varje-del-ar-nodvandig-helheten/feed/ 0
”Laddad inför hösten”http://www.accentmagasin.se/opinion/laddad-infor-hosten/ http://www.accentmagasin.se/opinion/laddad-infor-hosten/#comments Mon, 29 Aug 2016 11:00:59 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1639674 Jag hoppas att även ni haft en fin sommar och att vi nu är laddade för att fortsätta arbetet med att utmana alkoholnormen, erbjuda en nykter gemenskap och driva en politik för ett nyktrare samhälle. ]]>

I skrivande stund sitter jag i en lägenhet i Kalmar, hyrd genom Airbnb, som är en onlinemarknadsplats för boende. Genom denna tjänst kan den som vill under valfri tidsperiod hyra ut sitt hus, sin lägenhet, sommarstuga eller båt till någon annan. Priset bestäms av uthyraren och är oftast betydligt lägre än för hotellrum. Det som krävs är tillit från både uthyrare och hyrestagare. Som hyrestagare bor du som gäst i någon annans hem, och uthyraren måste ha tillit nog för att släppa in någon främmande i sitt hem. Det jag kom att tänka på är att vi som organisation borde ha en egen, liknande, tjänst. För mig, som är tveksam till att hyra ut min egen lägenhet till någon okänd, skulle det kännas tryggare om den som hyrde av mig var medlem i IOGT-NTO-rörelsen. Kanske detta är något vi kan utveckla som också skulle ge ett mervärde av medlemskapet?

 

”Vår gissning är att det kanske är första gången som ett sådant möte med de tre senaste ordförandena genomförts.”

 

Sommarledigheten har gett mig möjlighet att koppla av tillsammans med familjen, men också tid att fundera över mitt första år som förbundsordförande. En möjlighet att summera mina intryck och ta ut riktningen för kommande år. Under ledigheten hade jag under ett intensivt dygn förmånen att ha mina två företrädare, Anna Carlstedt och Sven-Olov Carlsson, som gäster i min hemstad Halmstad. Under detta dygn hann vi prata om IOGT-NTO i såväl dåtid, som nutid och framtid. Vår gissning är att det kanske är första gången som ett sådant möte med de tre senaste ordförandena genomförts.

 

Anna är numera förbundsordförande för Röda Korset, och Sven-Olov sedan många år styrelseordförande för Sörmlands Sparbank, så förutom IOGT-NTO hade vi mycket annat intressant att prata om. Vi hann dessutom med lite kultur i form av deltagande på Hotel Tylösands after beach tillsammans med några tusen andra. Kvällen gav oss möjlighet att lite mer ingående studera alkoholnormen. För det konsumerades tyvärr en hel del alkohol under de dryga två timmar som after beach pågick.

 

”Bandet som spelade bekräftade hela tiden alkoholnormen genom att prata om alkohol i positiva ordalag, och vid upprepade tillfällen skåla med publiken och därigenom driva på konsumtionen.”

 

Bandet som spelade bekräftade hela tiden alkoholnormen genom att prata om alkohol i positiva ordalag, och vid upprepade tillfällen skåla med publiken och därigenom driva på konsumtionen. Jag tror att det förväntas av arrangören, och att det ingår i bandets image. Men också för att bandmedlemmarna antagligen aldrig funderat över hur de talar om alkohol och hur det uppfattas. Normer är starka och alkoholnormen är inget undantag. Men tillsammans ska vi medlemmar i samverkan med många andra jobba för att förändra och förskjuta denna begränsande norm.

 

”Att åka ut en runda på slingriga vägar i hyfsat väder är härlig avkoppling och ett fint komplement till andra aktiviteter.”

 

Ni som läst mina krönikor vet att ett av mina personliga mål för året var att ta körkort för tung motorcykel. I början av mars skrev jag in mig på körskolan och körlektioner och teori klämdes in tidiga morgnar och sena kvällar. körlektioner och teori klämdes in tidiga morgnar och sena kvällar. Inte helt optimalt och hade jag inte haft det som ett tydligt mål hade det med stor sannolik- het inte blivit av. Men den 21 juni körde jag upp och körkortet var mitt. Under juli hann jag testköra ett antal olika motorcyklar och gjorde mitt val. Att åka ut en runda på slingriga vägar i hyfsat väder är härlig avkoppling och ett fint komplement till andra aktiviteter.

 

Även om de varma soliga dagarna, enligt min mening, varit alldeles för få i sommar, har ledigheten inneburit avkoppling och tid för kontemplation. Det är guld värt när höstens och vinterns mörker slår klorna i mig. Jag hoppas att även ni haft en fin sommar och att vi nu är laddade för att fortsätta arbetet med att utmana alkoholnormen, erbjuda en nykter gemenskap och driva en politik för ett nyktrare samhälle.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/laddad-infor-hosten/feed/ 1
Johnny Mostacero: ”Tiden går fort när man har roligt”http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-tiden-gar-fort-nar-man-har-roligt/ http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-tiden-gar-fort-nar-man-har-roligt/#respond Tue, 28 Jun 2016 12:00:55 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1638800 Tidsperioden jag som ordförande främst fokuserar på är de två åren som förflyter mellan två kongresser. Den fråga jag ställer mig är naturligtvis vad vi som organisation har utfört under detta år.]]>

Tiden går fort när man har roligt är ett ordspråk jag fick lära mig redan som liten. Men för oss som växte upp på 1970-talet var det ännu mer påtagligt hur oändligt långsamt tiden gick när man hade tråkigt.

Vi hade vare sig datorer eller något internet att förströ oss med när ledan slog till. När vi hade roligt sysslade vi i stället med spontanfotboll och utomhuslekar som indianer och cowboys, inspirerade av tv serier som High Chaparall och Alias Smith and Jones.

En tråkig dag kunde dock räddas av kompisar, problemet var dock följande: Kompisen kunde bo en bra bit bort och telefonen som kommunikationsverktyg skulle användas sparsamt. Detta innebar att vi barn fick cykla till kompisen för att fråga om hen ville leka. Ganska ofta för att mötas av att ingen var hemma. Då var det bara att hoppa upp på cykeln och trampa hem igen.

Varför skriver jag det här kanske du undrar? Ja, en anledning är att jag alldeles nyligen fyllde 50 år. En milstolpe i livet som föranleder mig att fundera över begreppet tid, vad som hänt i livet hittills och vad som ska hända i livets halvlek nummer två. En annan sak som får mig att fundera över tid är mitt uppdrag som förbundsordförande. Ett uppdrag som är stort och krävande, men roligt.

 

Tidsperioden jag som ordförande främst fokuserar på är de två åren som förflyter mellan två kongresser. I dagarna har halva denna tid förflutit. Den fråga jag ställer mig är naturligtvis vad vi som organisation har utfört under detta år.

När jag summerar så kommer jag fram till följande: Arbetet med ”Vårt IOGT-NTO” har påbörjats – syftet är att vi oavsett organisationsnivå ska känna oss som ett stort vi.

I januari genomfördes en stor konferens i Köping som samlade 130 medlemmar från alla våra distrikt. Förutom att börja bygga vårt IOGT-NTO fattade vi en hel del gemensamma beslut, och påbörjade dessutom formellt vår resa med den nya strategin som karta. En gemensam resa som vi kommer att befinna oss på fram till 2021.

I år har vi också kommit igång med videokonferenser med våra distriktsordförande. Inför varje förbundsstyrelsemöte möter jag och vice ordförande Andrine Winther dem för att stämma av frågor och vägval, och för att få distriktens syn och perspektiv kring frågor som påverkar oss alla.

 

En fråga vi jobbat hårt med det gångna året är alkoholpolitik. Att regeringen nu lagt ett förslag om alkoholskattehöjning från den 1 januari 2017 är glädjande för oss och en framgång för folkhälsan.

En annan framgång är att vårt ideella arbete med transitflyktingar i Stockholm och flyktingmottagande på andra orter som genomfördes förra hösten gav oss två miljoner kronor från regeringen för att under 2016 utveckla detta arbete med fokus på integration. Större delen av dessa medel är nu kanaliserade ut i våra lokala verksamheter där de kommer göra stor nytta.

Som förbundsordförande är jag naturligtvis inte ensam. Vi har en fantastisk förbundsstyrelse som består av tolv kunniga, kompetenta och härliga medlemmar som alla brinner för att göra vårt IOGT-NTO ännu större och starkare. Och för att avsluta med det som jag inledde med. Tiden går fort och jag har roligt. Och har jag mot förmodan någon gång tråkigt, så har jag en dator och internet.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-tiden-gar-fort-nar-man-har-roligt/feed/ 0
Johnny Mostacero: ”Var med och forma vårt IOGT-NTO”http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-var-med-och-forma-vart-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-var-med-och-forma-vart-iogt-nto/#respond Tue, 31 May 2016 08:34:02 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1638409 Vi har ännu mycket mer att utföra för att vi ska nå vår vision om ett samhälle och en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.]]>

Vi har ännu mycket mer att utföra för att vi ska nå vår vision om ett samhälle och en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Under mina 15 år som anställd tjänsteman på IOGT-NTO hade jag förmånen att få arbeta både med vår alkoholpolitiska, vår sociala och vår förebyggande verksamhet. Nästan allt jag gjort har inneburit ett nära samarbete och en tydlig samverkan med våra distrikt, våra föreningar och våra medlemmar. Men väldigt ofta också en samverkan med andra aktörer. Aktörer som står oss nära i många frågor, men som inte alltid eller fullt ut delar vår syn på helnykterhet. Det har varit samverkan med skola, polis, föreningar, företag, näringsliv, politiker och inte minst vuxna som jag träffat i deras egenskap av föräldrar eller ungdomsledare.

I samband med mitt arbete har jag också rört mig mycket ute i IOGT-NTO-landet, som för mig är detsamma som en stor del av vårt IOGT-NTO. Detta arbete och resande har gjort att jag fått möjlighet att se vilka fantastiska resurser vi har i form av samlingslokaler, kursgårdar och andra fastigheter. Men också det allra viktigaste för en folkrörelse: medlemmar som verkligen brinner för vad vi står för och som på riktigt tror att vi tillsammans kan förändra världen till det bättre.
Vad jag tar med mig från alla dessa resor, möten och samarbeten är att IOGT-NTO har en hög trovärdighet. Att vi såväl nationellt som regionalt och lokalt är en stabil och pålitlig samverkanspart och att vi har medlemmar som fortfarande tror på att vi tillsammans och gärna i samverkan med andra aktörer kan förändra världen.

 

Många medlemmar har hittat in i ett medlemskap, men har ännu inte hittat sitt engagemang inom IOGT-NTO. Här är det viktigt att framhålla att ett medlemskap inte innebär ett åtagande att engagera sig. Men alla mina möten med medlemmar som har hittat sitt engagemang, samt mina egna erfarenheter från idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen, säger att ett engagemang för något man tror på och tycker är roligt ger medlemskapet en ytterligare dimension.

Och frågor att engagera sig i saknas inte. Många föreningar behöver ta tag i generationsväxlingen för att säkra framtiden. Inte sällan finns det även en fastighet att förvalta. En fastighet som man först och främst måste besluta sig för om det är en tillgång eller en belastning. För en del av våra lokaler som tidigare fylldes av verksamhet står nu oanvända stora delar av tiden – en outnyttjad resurs, eller i värsta fall som en ekonomisk och engagemangskrävande belastning.

Men en viktig insikt att ta med sig är att ett engagemang inte nödvändigtvis måste vara kopplat till en förening. Ett engagemang kan ha sin plattform i ett nätverk med andra medlemmar, eller varför inte via internet. Det kan utföras storartad opinionsbildning via sociala medier som facebook, twitter, instagram och youtube.

En annan utmaning är att vi måste arbeta mer med bildningsfrågor. Ett exempel är föreningskunskap och mötesteknik. Det är något som vi måste fortsätta att utbilda och utbildas i. IOGT-NTO fyller 137 år 2016, men vi är långt ifrån färdiga. Vi har ännu mycket mer att utföra för att vi ska nå vår vision om ett samhälle och en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. En bra början är att se de utmaningar vi har och anta dem. Jag lovar göra det! Är du med? Tillsammans formar vi vårt IOGT-NTO.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-var-med-och-forma-vart-iogt-nto/feed/ 0
”Så ska vi förändra alkoholnormen”http://www.accentmagasin.se/opinion/sa-ska-vi-forandra-alkoholnormen/ http://www.accentmagasin.se/opinion/sa-ska-vi-forandra-alkoholnormen/#respond Tue, 22 Mar 2016 14:47:31 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1637274 I Sverige har vi en tradition av att föra en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Men det räcker inte. Vi behöver fler samtal om alkoholen och dess roll i vårt samhälle. ]]>

Som folkrörelse vill vi vara med och påverka och forma vårt samhälle på det sätt som vi tror är det bästa. Så har vi gjort ända sedan den första IOGT-föreningen bildades en kulen novemberkväll 1879. Men vad är det då vi vill uppnå som folkrörelse – och hur ska vi lyckas?

Jag tycker att vi beskriver det vackert i våra grundsatser: IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

Vad vi vill i alkoholfrågan beskrivs tydligt i vår vision som lyder: IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Dessa två stycken tycker jag tydligt säger vad vi vill, men också allt om oss som organisation.

Men alkoholen begränsar oss fortfarande och hindrar oss dessutom på många sätt från att leva ett fritt och rikt liv.

 

I Sverige har vi en tradition av att föra en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Men det räcker inte. Vi behöver fler samtal om alkoholen och dess roll i vårt samhälle. En rak, ärlig och intensivare debatt om alkohol är en bra början. Vi måste våga se alkoholens enorma konsekvenser för såväl individen som för samhället.

Som folkrörelse har vi genom vår blotta existens utmanat alkoholnormen ända från starten. Ofta på ett positivt sätt genom att erbjuda en frizon där alkohol inte förekommer. Det sägs också att det är nykterhetsrörelsen som är orsaken till att Sverige är en av världens största kaffe­konsumenter. I stället för alkohol kom man på att kaffe var är en utmärkt dryck att samlas kring (det är det fortfarande). Alkoholen byttes helt enkelt ut mot kaffe och kakor adderades som tilltugg. I samma anda har vi i Almedalen ersatt roséminglen med den alkoholfria – och ofta rosade – Almedalsdrinken.

 

Som förbundsordförande vill jag vara den som bär vårt arbete med alkoholnormen utåt. Men du som medlem är minst lika viktig. Ju fler vi är som pratar om alkoholnormen desto större framgång kommer vi att få. Det första steget är att etablera begreppet alkoholnorm – och det gör vi genom att våga prata om den. Det andra steget är att bidra till att de som dricker upptäcker normen och inser hur begränsande den är – då kan viljan till förändring skapas. Genom att stå upp för vårt val och också bidra till att andra ser hur begränsande alkoholnormen är kan vi tillsammans förändra och förskjuta normen.

Jag är övertygad om att arbetet med alkoholnormen kommer ge oss många nya medlemmar. För även om alkoholnormen påverkar även de som dricker, så är den extra kännbar för oss nykterister. Så att ställa frågan ”Vill du bli medlem i IOGT-NTO och genom medlemskapet vara med och förändra och förskjuta alkoholnormen?” kan vara det som gör att de som redan är nyktra väljer att också bli medlemmar i vårt IOGT-NTO. Ställ frågan så kanske vi får ännu en medlem som är med och förändrar världen!

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/sa-ska-vi-forandra-alkoholnormen/feed/ 0
”Det finns en kraft i tydliga mål”http://www.accentmagasin.se/opinion/det-finns-en-kraft-tydliga-mal/ http://www.accentmagasin.se/opinion/det-finns-en-kraft-tydliga-mal/#respond Tue, 09 Feb 2016 11:51:53 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1636471 Kraften i att gemensamt processa, diskutera, debattera och justera antagna mål är enorm. Nu är det vårt gemensamma ansvar att se till så att målen också blir verklighet.]]>

När jag sitter och skriver denna krönika så ligger ett nytt år framför oss som ett oskrivet blad i den bok som kommer bära titeln 2016. För mig är ett nytt år något väldigt speciellt, jag kan göra bokslut över det år som gått och samtidigt formulera nya mål för det år som kommer.

Den 1 januari är för många någon slags magisk gräns för att påbörja en ny resa med nya mål.

Som så mycket annat lär traditionen med nyårslöften komma från Amerika, och det sägs att det var Benjamin Franklin som var upphovsman till detta påfund. I vår tid har många nyårslöften starkt fokus på livsstilsförändringar. Vanliga löften är att börja äta sundare, motionera mer eller gå ner i vikt. Ett inte helt ovanligt löfte är att sluta dricka alkohol helt, eller dra ner på konsumtionen. Vi som tränar på gym märker av detta med nyårslöften, inte minst under årets första månader då gruppträningspassen är fullbokade och även reservlistan till passen är lång.

 

Jag själv avger inga specifika nyårslöften utan skriver i stället ned de mål som jag vill uppnå under kommande år. Att ha tydliga mål om man vill att något skall ske är ju helt logiskt. Men det finns en kraft i målen som, enligt studier, ökar markant om man skriver ner dem, och som inte riktigt går att förklara. Nedskrivna mål innebär också en möjlighet att regelbundet gå tillbaka till och utvärdera hur långt jag kommit i uppfyllandet.

För att förenkla delar jag upp målen i tre delar som jag valt att benämna arbete, privat och drömmål. Vad gäller arbete så har jag ganska många mål nedskrivna, ett av dem är att jag ska jobba mer intensivt och fokusera mer på att vi ska bli fler medlemmar i IOGT-NTO.

När det gäller privata mål så har jag under många år tänkt att jag ska ta körkort för motorcykel. Något jag velat väldigt länge, men aldrig tagit tag i. Nu ska det bli spännande att se vilken effekt det får att det är ett tydligt formulerat och dessutom nedskrivet mål. Det sista området är drömmål, och detta är mål som inte har någon definitiv gräns för 2016. Ett av mina drömmål är att äga en Maserati, som enligt mig är den absolut mest estetiska sportbil man kan tänka sig, med ett motorljud som är oslagbart. Dessutom inte orimligt dyr.

 

Vad gäller IOGT-NTO så har vi en ny sexårig strategi för 2016–2021 att jobba efter. För att konkretisera arbetet har vi också gemensamt tagit fram mål och verksamhetsinriktning som bryts ner på två år. Dokument som vi gemensamt antagit under kongressen i Lund. Dessa två dokument kommer rätt använda av oss alla, innebära att sannolikheten är hög för att vi faktiskt ska uppnå våra mål. Det gäller dock att vi hela tiden håller målen levande och att vi regelbundet återgår till dem för att stämma av hur långt vi kommit.

Kraften i att gemensamt processa, diskutera, debattera och justera antagna mål är enorm.

Med det vill jag önska alla läsare en god fortsättning på 2016 och stort lycka till med era målsättningar för detta år. Må det bli ett år med lycka och välgång för oss alla!​

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/det-finns-en-kraft-tydliga-mal/feed/ 0
”Nykterhet vägen till en bättre värld”http://www.accentmagasin.se/opinion/nykterhet-vagen-till-en-battre-varld/ http://www.accentmagasin.se/opinion/nykterhet-vagen-till-en-battre-varld/#respond Tue, 22 Dec 2015 18:38:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1635678 Det som skiljer IOGT-NTO från andra folkrörelser är att vi också ser nykterhet som en bärande del i arbetet för en bättre värld.]]>

Demokrati och solidaritet är en viktig del av vår folkrörelsesjäl, men det som skiljer IOGT-NTO från andra folkrörelser är att vi också ser nykterhet som en bärande del i arbetet för en bättre värld.

Sverige har ett alkoholmonopol som är en stabil grund i alkoholpolitiken. Systembolaget har uppdraget att sälja alkohol med socialt ansvarstagande och att agera med folkhälsan i fokus. Att sälja alkohol med folkhälsan som riktlinje är förstås motsägelsefullt, men så länge samhället accepterar alkohol är ett monopol utan privat vinstintresse den bästa lösningen. Systembolaget håller hårt på åldersgränser och har en tydlig policy för etableringar av nya butiker där det inte handlar om att expandera för att öka försäljningen. De har dessutom en kundnöjdhet som är högre än någonsin. Systembolaget sköter sina kort väl och har under de senaste åren agerat skickligt också i ett bredare samhällsperspektiv genom mer än en fördubbling av stödet till alkoholforskning.

Ett annat viktigt inslag är bildandet av IQ, ett bolag som arbetar med alkohol­information. Proffsigt och elegant har de under sin relativt korta livstid etablerat ett framgångsrikt arbete även med aktörer som inte alltid velat ägna sig åt förebyggande arbete. Nämnas kan studentorganisationer och idrottsrörelsen. Min rekommendation är: fortsätt på den vägen!

Ändå finns det ständigt ett hot mot det monopol som Systembolaget agerar under.

Förslaget om gårdsförsäljning är ett av dessa, och här finns det en förvånande okunskap hos såväl politiker, tjänstemän som hos allmänheten. Det är inte som många tycks tro, av hänsyn till eventuella konsumtionsökningar som IOGT-NTO är emot förslaget, utan för att gårdsförsäljning hotar monopolet och öppnar marknaden för många andra aktörer.

Ett annat orosmoln är alkoglass – en frusen drink på 5 volymprocent – som kan säljas helt oreglerat oavsett kundens ålder. Alkoglass räknas inte som dryck och därför kan/vill inte Folkhälsomyndigheten agera och stoppa den – trots att det är deras ansvar att se till att alkohollagen följs. Det måste också till en tydlig lagstiftning kring näthandeln av alkohol.

 

För att upprätthålla en restriktiv solidarisk alkoholpolitik krävs modiga politiker. Politiker som inser att alkohol inte är vilken vara som helst och som agerar utifrån den insikten. Folkhälsominister Gabriel Wikström har ett hårt arbete framför sig. För oss som medlemmar i en folkrörelse med ambition att göra Sverige nyktrare och minska alkoholskadorna gäller det att fortsätta agera vakthund. Det måste säkerställas att politiker och tjänstemän på alla nivåer har kunskap i alkoholfrågan, och att de vågar omsätta den kunskapen i skarpa alkoholpolitiska förslag!

Nu står julen för dörren och vårt framgångsrika rörelsegemensamma arbete med Vit Jul kommer även i år bidra med att sätta fokus på vikten av att vuxna som firar jul i barns närvaro gör det utan alkohol. Många av våra medlemmar kommer att bidra genom att skapa fritidsaktiviteter under julhelgen. Allt för att även de barn och unga som har det jobbigt hemma ska få något kul minne att berätta om när skolan börjar igen efter jullovet.

Avslutningsvis vill jag önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul, och ett Gott Nytt År.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/nykterhet-vagen-till-en-battre-varld/feed/ 0
Johnny Mostacero: ”Vi kan erbjuda medmänsklighet”http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-vi-kan-erbjuda-medmansklighet/ http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-vi-kan-erbjuda-medmansklighet/#respond Thu, 29 Oct 2015 14:59:52 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1634738 Viktigast av allt: vi kan erbjuda medmänsklighet och omtanke till män­niskor som just genomgår sitt livs största kris. Det finns otaliga exempel på hur våra medlemmar runt om i landet genomfört precis det jag nämner. ]]>

Vad som händer i Syrien är en katastrof av stora mått. Det går inte längre att värja sig mot vad som händer. Solidariteten och viljan att hjälpa har vaknat till liv bland oss svenskar. Kanske har det tidigare varit för svårt för oss att ta in känslan av att tvingas från sitt hem, lämna sin hemort och fly till en annan del av landet. Eller känslan av att mot sin egen vilja tvingas iväg mot ett ovisst öde i ett nytt och främmande land långt hemifrån.

Två personer har förändrat vår kollektiva syn och vår vilja att engagera oss i mottagandet av flyktingarna från Syrien och andra länder. Den första är Alan Kurdi. Den lilla drunknade treåriga pojke vars bild spreds över världen för en tid sedan. Alan och flera andra barn och vuxna drunk­nade när båten hans familj befann sig på kapsejsade på väg från Bodrum till Kos. Två resmål som vi svenskar åker till för att fira semester samtidigt som det pågår ett krig i grannlandet Syrien.

En liten gosse vars liv knappt hann börja innan det släcktes. Kanske fick detta ofattbara och meningslösa ändå en mening genom att bilden talar direkt till våra hjärtan och tar fram den empati och solidaritet som de flesta av oss har.

Den andra personen som haft stor betydelse för att ta fram vår kollektiva solidaritet är professor Hans Rosling. Hans pedagogiska sätt att enkelt förklara förhållanden kring flyktingströmmen från Syrien har påverkat oss. Med äpplen, legobitar och annan rekvisita lyckas han lägga fram fakta som alla förstår. Bland annat visar han att av Syriens 20 miljoner invånare är 8 miljoner på flykt i sitt eget land, 4 miljoner har tagit sin tillflykt till grannländer som Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak och drygt 250 000 har lyckats ta sig till Europa. Det är inte svårt att föreställa sig hur det skulle kännas om hälften av befolkningen i Sverige tvingades lämna sina hem och fly till en annan del av landet eller till något annat land långt bort.

 

Men vad kan vi då göra rent praktiskt förutom att visa vår solidaritet, öppna vårt land och välkomna de som behöver det? Jo, vi IOGT-NTO-medlemmar kan aktivt hjälpa till i mottagandet av de flyktingar som anländer. Vi har tillgång till föreningslokaler som kan erbjuda tak över huvudet och en plats att sova på innan myndigheterna hinner etablera en kontakt och ta över ansvaret. Vi kan samla in hygienartiklar, kläder och annat som behövs. Många av våra medlemmar har stor vana vid att organisera och arrangera och med hjälp av sociala medier har vi dessutom snabba kommunikationsvägar. Genom Facebook kan man starta en insamling av förnödenheter och även hitta frivilliga som hjälper till med transporter, matlagning och annat.

Men viktigast av allt: vi kan erbjuda medmänsklighet och omtanke till män­niskor som just genomgår sitt livs största kris. Det finns otaliga exempel på hur våra medlemmar runt om i landet genomfört precis det jag nämner. Dessa medlemmars engagemang och entusiasm kring att välkomna människor som lämnat sina hem och flytt från sitt land är att visa solidaritet i dess allra finaste form.

]]>
http://www.accentmagasin.se/opinion/johnny-mostacero-vi-kan-erbjuda-medmansklighet/feed/ 0