Vi blir inte nyktrare när vi blir äldre

Av: Eva Ekeroth

En ny studie hittar inga samband mellan nykterhet och stigande ålder. Däremot minskar andelen nykterister i alla åldersgrupper över tid. Tidigare undersökningar som visar att vi blir nyktrare när vi blir äldre, kan ha missat att ta hänsyn till att det rör sig om olika grupper som vuxit upp under olika tid.

Uppskattningsvis var hälften av alla svenskar födda mellan 1895 och 1904 nykterister. Den andelen har sedan dess sjunkit successivt och bland dem som är födda 1945 till 1954 är ca tio procent nykterister. På den nivån verkar även de  grupper som är födda senare hålla sig.

− Jag hade inte väntat mig att resultaten skulle se ut på det här viset. Jag trodde nog att fyrtiotalisterna skulle sticka ut mer. De står visserligen för ett trendbrott, men det verkar ändå som om vi som är födda senare beter oss likadant, säger Kozma Ahacic, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet.

I studien har Kozma Ahacic och hans forskarkollegor tittat på hur ålder, grupper och periodiska effekter påverkar nykterheten bland befolkningen. De har sammanställt data från Levnadsnivåundersökningen 1968 – 2000 och undersökningen om äldres levnadsvillkor, SWEOLD, 1992 och 2002. De förväntade sig finna en ökad nykterhet med stigande ålder, vilket tidigare studier tytt på, men kunde inte hitta några sådana samband.

− Nykterheten ökar inte med åldern. Det trodde jag att den skulle göra, om inte annat av hälsoskäl, säger Kozma Ahacic.

Att tidigare undersökningar fått sådana resultat kan eventuellt förklaras med att de inte tittat på samma grupp över tid, utan att de tittat på olika åldrar vid samma tidpunkt. Då tas ingen hänsyn till att fyrtiotalisterna kanske aldrig kommer att anamma trettiotalisternas dryckesmönster.

− Det finns en liten osäkerhet kring de unga vuxna, 18 – 24 och 25 – 34. Möjligen kan det vara så att det finns lite färre nykterister i de åldersgrupperna, men det beror nog på att de inte hittat sina roller än, tror han.

Resultaten är också i linje med Socialstyrelsens rapport som Accent skrev om den 1 februari år. Där märktes en ökad riskkonsumtion av alkohol bland äldre, särskilt kvinnor.

Eva Ekeroth

Läs mer: http://www.accentmagasin.se/2012/02/riskfylld-konsumtion-okar-bland-aldre/

Dela artikeln:
0