Sex nya medlemmar i IOGT International

Under hösten har sex nya medlemsorganisationer från Tanzania, Uganda, Mexiko och Albanien välkomnats till IOGT International, som nu har sammanlagt 120 medlemsorganisationer i 60 länder.
Av: Maria Zaitzewsky Rundgren

– Det känns förstås roligt och framför allt viktigt för oss. Ju fler medlemsorganisationer desto starkare blir vi och för att attrahera nya organisationer måste vi förnya oss. Under kongressen 2010 tog vi nya grepp för att marknadsföra oss bättre och det har gett resultat, säger Maik Dunnbier, politik- och kommunikationsansvarig på IOGT International.

De organisationer som får möjlighet att bli medlemmar i IOGT International har antingen haft ett långvarigt samarbete med IOGT sedan tidigare. Eller så har organisationen sett att IOGT International gör skillnad och ansöker om medlemskap. I samtliga fall ställer IOGT International samma krav; organisationerna måste dela IOGT:s värdegrund om demokrati, mänskliga rättigheter och drogfrihet. Dessutom måste de vara ideella, en så kallad NGO.

– För nya medlemmar blir det en win-win-sistuation. Vi får nya medlemsorganisationer som gör oss större och starkare, vi vill ju vara en världsomspännande organisation. De får ta del av vår kunskap och våra erfarenheter och kan verka från vår gemensamma plattform, säger Maik Dunnbier.

Asien och Afrika är de världsdelar varifrån flest nya medlemsorganisationer kommer.

– Historiskt har vi varit starka i USA och Europa, medan Asien och Afrika kommer stort. Det är också i dessa världsdelar som alkoholindustrin är mäktig, så vi utgör en viktig motkraft där, konstaterar Maik Dunnbier.

I Europa tillkommer inte så många nya medlemsorganisationer, men de som redan finns är däremot stabila. I USA, en gång organisationens födelseland, är IOGT en relativt svag organisation, men det kan komma att ändras.

– Nykterheten är växande i USA, det är många som vill bli nyktra efter att ha varit beroende. Vi tror att det finns en god marknad för IOGT International där. I vår kommer vi att resa dit för att föra en dialog med potentiella medlemsorganisationer, säger Maik Dunnbier.

 

Dela artikeln:
0