Ny förbundsstyrelse och bantad budget sista kongressdagen
Kongressens sista dag. Foto: Ulrica Ambjörn

Ny förbundsstyrelse och bantad budget sista kongressdagen

Val av ny förbundsstyrelse, beslut om en hårt bantad budget, avtackningar, utdelning av veteranmedalj och ett uttalande om ett flygfritt IOGT-NTO präglade kongressens sista dag.
Av: Ulrica Ambjörn

Morgonen inleddes med presentation, och så småningom val, av en ny förbundsstyrelse för IOGT-NTO.

Till ordförande återvaldes Johnny Mostacero, Halmstad, till vice ordförande Lucas Nilsson, Lund (nyval)och till kassör Lina Boberg, Uppsala (som redan sitter i förbundsstyrelsen, men som förbundsstudieledare). Till ledamöter valdes Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik (omval), Carin Häregård, Stockholm (nyval), Monika Holmberg, Linköping (nyval), Morgan Öberg, Stockholm (nyval), och Tobias Wallin, Uppsala (nyval).

Kongressen beslutade också i linje med valberedningens förslag att två av de ”klädda” posterna i förbundsstyrelsen; sekreterare samt förbundsstudieledare, avskaffas, samt att förbundsstyrelsen ska bestå av åtta personer.

 

En hårdbantad rambudget, 15 miljoner kronor årligen, för perioden 2020 – 2021, klubbades också. Förbundsstyrelsen fick dock omarbeta sitt ursprungliga förslag då kongressen under lördagen tog beslut om att vissa åtaganden, bland annat en värvingskampanj och arrangemangen Verksamhetsforum och Socialt forum, även fortsättningsvis ska finansieras centralt. Att IOGT-NTO ska bli flygfritt och även i övrigt mer hållbart vad gäller miljöfrågor, bedöms också medföra ökade kostnader. Detta innebär att ytterligare besparingar kommer att göras bland annat på engagemangs- och utbildningssidan, samt på medlemstidningen Accent.

 

En veteranmedalj, IOGT-NTO:s finaste utmärkelse, utdelades till Eva Blomstrand Persson, som är tillförordnad generalsekreterare. Under kongressfesten på lördagskvällen tilldelades även Olle Häggström, ordförande i kongressbestyrelsen, en veteranmedalj.

 

Kongressen antog också ett uttalande om beslutet Flygfri 2020 och om det fortsatta miljöarbetet:

Dela artikeln:
0