Nu blir NSF en del av nya scouterna

Av: Pierre Andersson

NSF ska bli en del av de nya Scouterna, det beslutade man på ett extra förbundsmöte i helgen. Beslutet är ett led i den största omorganiseringen av svensk scoutrörelse i modern tid.

På ett stundtals kaotiskt möte där ordningsfrågorna ofta var fler än debattinläggen, diskuterades frågan om NSF:s eventuella samarbetsavtal med den nya organisationen Scouterna.

Bakgrunden är att övriga scoutrörelsen i Sverige beslutat sig för att samlas under en och samma organisation – som i framtiden bara ska heta Scouterna. De enskilda scoutförbunden finns kvar, men samverkar mycket tätt med Scouterna via samarbetsavtal. I avtalet säkerställs också att NSF kan fortsätta att ha kvar sin särart och även i framtiden vara en del av IOGT-NTO-rörelsen.

Rätten att bedriva scoutverksamhet i Sverige kan enligt scoutrörelsens internationella regler bara tillfalla en organisation. Om NSF skulle ställa sig utanför ett samarbete skulle man också förlora rätten att kalla sig scouter.

Mötet beslutade efter långa diskussioner att ställa sig bakom det föreslagna avtalet med Scouterna, om än med medskick om vissa detaljer som man vill att förbundsstyrelsen tar med sig i de fortsatta förhandlingarna.

Pierre Andersson

 

Dela artikeln:
0