Många nykterister till Scouternas stämma
Foto: Nathalie C. Andersson

Många nykterister till Scouternas stämma

NSF skickar 58 ombud till nationella Scouternas årsmöte. Det är fler än förra gången.
 • Om NSF och Scouternas stämma

  • NSF är en del av IOGT-NTO-rörelsen och den världsomspännande scoutrörelsen, i Sverige kallad Scouterna.

  • Demokratijamboreen är nationella Scouternas högsta beslutande organ. Den kallas också för Scouternas stämma.

  • Demokratijamboreen hålls vartannat år och varje scoutkår får skicka ombud till stämman.

  • Antalet ombud bestäms av scoutkårens medlemsantal. Kårerna får ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar.

  • 2018 års Demokratijamboree går av stapeln den 9–11 november i Karlstad. Till den skickar NSF 58 ombud. Till Demokratijamboreen 2016 skickades 56 ombud.

  • Av NSF:s ombud är 80 procent (47 personer) 30 år eller yngre. År 2016 var 41 personer under 30 år.

Av: Nathalie C. Andersson

– Det är jätteroligt, säger Linn Ternefors, generalsekreterare för NSF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund.

Hon tycker det är extra roligt att 47 ombud, eller 80 procent, är under 30 år.

– Det är jätteviktigt att vi visar att du inte behöver ha varit medlem länge, eller ha en viss ålder, för att vara ombud, utan dina åsikter är viktiga. Som barn- och ungdomsorganisation är det viktigt att våra unga medlemmar får vara med och leda, säger Linn Ternefors.

 

Demokratijamboreen är nationella Scouternas stämma – och det högsta beslutande organet inom rörelsen. Eftersom NSF både är en del av IOGT-NTO-rörelsen och Scouterna, får man skicka ombud till stämman.

Denna gång har NSF:s scoutkårer lyckats skrapa ihop 58 ombud, vilket är 75 procent av det möjliga antalet ombud som förbundets kårer har.

– Det är vi väldigt nöjda med. Vi har uppmuntrat kårerna via våra sociala kanaler, och även kontaktat dem personligen och frågat om de skickar ombud, säger Linn Ternefors.

Hon tycker det är viktigt att NSF är väl representerade på Scouternas stämma.

– Det är där som utvecklingen för svensk scouting formas, och då vill vi ju vara med och tycka till om den.

 

På Demokratijamboreen i Kristianstad 2014 var NSF med och fick igenom en ny alkoholpolicy för Scouterna. Den säger att all scoutverksamhet ska vara alkoholfri.

2016 ville några motionärer riva upp policyn och gå tillbaka till tidigare ordning, då alkoholbruk var tillåtet så länge alla deltagare var över 18 år.

På årets Demokratijamboree är frågan aktuell igen, genom en ny motion.

Linn Ternefors, generalsekreterare på NSF. Foto: Nathalie C. Andersson

– Jag tänker att på ett sätt är det viktigt att hålla policyfrågor levande, så det inte blir pappersprodukter. Men vi uppfattar att det finns ett starkt stöd för den nuvarande policyn, inte bara hos oss i NSF, utan även hos många andra kårer som också tycker att scoutverksamhet helt fri från alkohol är en bra grej, säger Linn Ternefors.

Dela artikeln:
0