Jämställdhetsmätare kollar talartid på kongressen

Jämställdhetsmätare kollar talartid på kongressen

Två jämställdhetsmätare kommer att få det spännande uppdraget att mäta jämställdheten under kongressen. Tanken är kartlägga hur många män respektive kvinnor som är uppe i talarstolen. Resultatet kommer att redovisas redan dagen därpå.
Av: Maria Zaitzewsky Rundgren

Under kongressen ska två jämställdhetsmätare kontrollera hur det står till med fördelningen mellan män och kvinnor. Jobbet handlar om att iaktta vilka som är mest uppe i talarstolen och hur länge män respektive kvinnor talar.

– Jag har en känsla av att män ofta pratar längre tid och tar mer plats, säger Salam Kaskas, ledamot i IOGT-NTOs förbundsstyrelse.

– Tanken är att mäta jämställdheten i en viss fråga, eftersom vi inte kan vara exakt överallt hela tiden. Jobbet går ut på att räkna antalet män och kvinnor som framträder. Efter dagens slut görs en sammanställning som presenteras morgonen därpå. På så vis kan de slutsatser vi drar användas redan nästkommande dag. Det är viktigt att kunna använda verktyget och de tankeställare vi eventuellt får direkt på plats. Då har vi också möjlighet att korrigera inför kommande möten. Vi har mindre nytta av resultatet när kongressen är över, konstaterar Salam Kaskas.

Det är förbundsstyrelsen som har tagit beslutet om att anlita jämställdhetsmätare till årets kongress, i enlighet med den handlingsplan för jämställdhet som tidigare kongresser beslutat om. Efter kongressen kommer en mer noggrann rapport att sammanställas och överlämnas till förbundsstyrelsen samt distrikten.

 

 

Dela artikeln:
0