Hit går IOGT-NTO:s pengar

Av: Pierre Andersson

Illustration: Emma Hanquist

Illustration: Emma Hanquist

 

Kansli och samarbete

  • Samarbetsorgan är organisationer som IOGT-NTO är med i och betalar avgifter till, till exempel IOGT International, studieförbundet NBV, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor .
  • I kostnaderna för samordning ingår löner och administration för kansliledning, arbete med strategisk utveckling och personalutveckling, myndighets- och företagskontakter med mera. 
  • Till Service räknas medlemsregister, telefonväxel, vaktmästeri, IT-drift och –support. 

Internationellt

  • I internationellt ligger kostnader för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, anslag (utöver medlemsavgiften) till IOGT International och kostnader för Sven-Olov Carlssons internationella arbete.

Aktiviteter

  • Verksamhetsenheten svarar för alla centrala insatser inom IOGT-NTOs verksamhetsområden – alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete. Exempelvis lobbyarbete i riksdagen och EU-parlamentet, Folknykterhetens vecka och Almedalsveckan, kommunsatsning, kamratstöd och familjeverksamhet, forskning och utveckling av metoder.
  • Organisationsenheten har ansvar för regionalt utvecklingsarbete, utvecklingskonsulenterna, medlemsfrågor och värvning, samordning av utbildning och av jämställdhetsarbetet.
  • Kommunikationsenheten svarar för förbundets marknadsföring och produktion av material, mediekontakter, hemsida och community samt arbetet med IOGT-NTOs varumärke.
  • Pengarna till förbundsstyrelsens förfogande är avsedda för nya insatser, som tillkommer under året.

Distrikten

  • Distrikten får 250 kronor för varje medlem (150 kronor första året då medlemmarna inte betalar full avgift). Direkt stöd lokalt/regionalt utbetalas när distrikten presenterat en utvecklingsplan, och direkt stöd/projektstöd kan sökas löpande under året till lokala projekt. Det regionala utvecklingsprojektet RUP avslutas i januari, men en mindre pott finns för regionalt samarbete.  
Dela artikeln:
0