Handbok i nollning

Av: Eva Ekeroth

 Alla ska kunna delta i nollningar och insparkar. Det anser IOGT-NTOs uppsaladistrikt som håller på att ta fram en handbok för arrangörer.

Inom ramen för projektet Terminstart Uppsala håller en handbok i ”nollning för alla” på att tas fram. Det skriver uppsalastudenternas tidning ERGO idag. Det är IOGT-NTOs uppsaladistrikt som fått pengar från stiftelsen Ansvar för framtiden som står bakom projektet.

Rose-Marie Vidlund är projektledare. Hon samverkar med Uppsalas studentkårer, nationer och programföreningar, liksom med de studentföreningar som representerar olika religioner. Även studenthälsan finns med på ett hörn.

− Alla studentorganisationer har personer som är ansvariga för nollning. Under våren hade vi fyra tankesmedjor med dem för att få fram goda idéer. Både goda och dåliga erfarenheter kan ge uppslag till tips för arrangörer, säger hon till Accent.

Tankesmedjorna har handlat om makt, normer och diskriminering; krisbearbetning; alkoholnormen samt sexuell hälsa. I början av höstterminen kommer Rose-Marie Vidlund att delta i flera nollningar för att se om det finns anledning att komplettera det tänkta innehållet i boken.

Arbetet har redan gett resultat anser Rose-Marie Vidlund.

− Vi har fått igång en dialog med studentaktörerna. Det roligaste är att de också tycker att de fått ut något. Det märks att de tänker annorlunda nu. De är mer problematiserande kring normer som utesluter, säger hon.

Till jul beräknas boken vara färdig.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0