Halv miljon till IOGT-NTO:s lokala flyktingarbete
Utflykt med asylsökande i Norrland. Foto: NBV

Halv miljon till IOGT-NTO:s lokala flyktingarbete

IOGT-NTO har beslutat att skjuta till 500 000 kronor till sin lokala verksamhet, medel som kommer väl till pass när många av organisationens föreningar och medlemmar gör insatser kopplat till den pågående flyktingströmmen.
Av: Maria Zaitzewsky Rundgren

Varje år har IOGT-NTO-föreningar eller nätverk av medlemmar som vill driva lokala projekt grundande i organisationens grundsatser om solidaritet, demokrati och nykterhet möjlighet att söka ur en pott på två miljoner kronor. Med anledning av flyktingkrisen utökas den potten med en halv miljon kronor där pengar från och med nu och fram till den 31 december kan sökas till fortsatt arbete med att välkomna flyktingar.

– Beslutet om de extra 500 000 kronorna togs av förbundsstyrelsen för bara några dagar sedan. Den ideella kraften och engagemanget vi ser nu visar upp våra medlemmars bästa sida och det vill vi naturligtvis stötta. De som jobbar med detta ska inte behöva lägga en massa tid och energi på att söka medel från andra håll, även om de också får hjälp från andra än IOGT-NTO. Vi vill att de i denna akuta situation ska kunna lägga huvudfokus på att bedriva verksamhet, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero.

 

Han tillägger att de extra pengarna också är ett sätt att visa att IOGT-NTO är en på samma gång modern och traditionell folkrörelse som har en god organisatorisk förmåga och klarar att agera på kort varsel.

– Det här visar konkret att vi är mer än bara en nykterhetsrörelse. Vi jobbar också för demokrati, solidaritet och allas lika värde, säger Johnny Mostacero.

I och med den extra halvmiljonen stängs inte möjligheten att söka pengar ur utvecklingspotten på två miljoner (plus den extra halvmiljonen) nu i september – som tidigare var slutdatum – utan fortsätter så länge pengarna räcker eller fram tills nyår.

Dela artikeln:
0