FHI: Var femte barn lever med riskbruk

Av: Pierre Andersson

Rapporten ”Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem” presenterades av Folkhälsoinstitutet i slutet av september 2008 och visar att var femte barn lever i en familj där någon eller båda föräldrarna dricker för mycket. 

Uppgifterna kommer från den nationella folkhälsoenkät som genomförts årligen, där svarspersonerna bland annat har svarat på hur ofta och hur mycket de dricker. Svaren visar att 15,6 procent av alla män med barn i hushållet har en riskabel alkoholkonsumtion. Motsvarande siffra för kvinnor är 7,7 procent. 
Det finns inget sätt att veta hur många av de här männen och kvinnorna som lever i samma familj, analysen blir därför att andelen barn i riskbruksfamiljer ligger mellan 15,6 och 23,3 procent. En sannolik uppskattning är 20 procent. 

I rapporten har man valt att tala om riskbruk snarare än missbruk. Riskbruk uppstår enligt rapportförfattarna när någon har en ”problematisk/riskabel konsumtion av alkohol”. 

Rapporten finns på www.fhi.se.

Dela artikeln:
0