Accentnykterhet – Accent http://www.accentmagasin.se Sveriges största tidning om droger och nykterhet Mon, 01 Jul 2019 14:54:59 +0000 sv-SE hourly 1 Ny förbundsstyrelse och bantad budget sista kongressdagenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-forbundsstyrelse-och-bantad-budget-sista-kongressdagen/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-forbundsstyrelse-och-bantad-budget-sista-kongressdagen/#respond Sun, 30 Jun 2019 15:23:22 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655757 Val av ny förbundsstyrelse, beslut om en hårt bantad budget, avtackningar, utdelning av veteranmedalj och ett uttalande om ett flygfritt IOGT-NTO präglade kongressens sista dag.]]>

Val av ny förbundsstyrelse, beslut om en hårt bantad budget, avtackningar, utdelning av veteranmedalj och ett uttalande om ett flygfritt IOGT-NTO präglade kongressens sista dag.

Morgonen inleddes med presentation, och så småningom val, av en ny förbundsstyrelse för IOGT-NTO.

Till ordförande återvaldes Johnny Mostacero, Halmstad, till vice ordförande Lucas Nilsson, Lund (nyval)och till kassör Lina Boberg, Uppsala (som redan sitter i förbundsstyrelsen, men som förbundsstudieledare). Till ledamöter valdes Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik (omval), Carin Häregård, Stockholm (nyval), Monika Holmberg, Linköping (nyval), Morgan Öberg, Stockholm (nyval), och Tobias Wallin, Uppsala (nyval).

Kongressen beslutade också i linje med valberedningens förslag att två av de ”klädda” posterna i förbundsstyrelsen; sekreterare samt förbundsstudieledare, avskaffas, samt att förbundsstyrelsen ska bestå av åtta personer.

 

En hårdbantad rambudget, 15 miljoner kronor årligen, för perioden 2020 – 2021, klubbades också. Förbundsstyrelsen fick dock omarbeta sitt ursprungliga förslag då kongressen under lördagen tog beslut om att vissa åtaganden, bland annat en värvingskampanj och arrangemangen Verksamhetsforum och Socialt forum, även fortsättningsvis ska finansieras centralt. Att IOGT-NTO ska bli flygfritt och även i övrigt mer hållbart vad gäller miljöfrågor, bedöms också medföra ökade kostnader. Detta innebär att ytterligare besparingar kommer att göras bland annat på engagemangs- och utbildningssidan, samt på medlemstidningen Accent.

 

En veteranmedalj, IOGT-NTO:s finaste utmärkelse, utdelades till Eva Blomstrand Persson, som är tillförordnad generalsekreterare. Under kongressfesten på lördagskvällen tilldelades även Olle Häggström, ordförande i kongressbestyrelsen, en veteranmedalj.

 

Kongressen antog också ett uttalande om beslutet Flygfri 2020 och om det fortsatta miljöarbetet:

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/ny-forbundsstyrelse-och-bantad-budget-sista-kongressdagen/feed/ 0
IOGT-NTO blir flygfritthttp://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-blir-flygfritt/ http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-blir-flygfritt/#respond Sun, 30 Jun 2019 06:00:17 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655745 Med knapp marginal röstade kongressen för motionen Flygfritt 2020. Det innebär bland annat att inga flygresor ska ske inom IOGT-NTO:s verksamhet.]]>

Med knapp marginal röstade kongressen för motionen Flygfritt 2020. Det innebär bland annat att inga flygresor ska ske inom IOGT-NTO:s verksamhet och att verksamheten även på andra områden ska bli miljömässigt hållbar.

– Jag är jätteglad. Segern är att detta sker på organisationsnivå och inte bara blir individens ansvar, säger Urpo Taskinen från Vittangi, en av de 49 medlemmar från hela landet som undertecknat motionen.

Han påminde kongressen om att han redan på kongressen 1995 – även då i Örnsköldsvik – presenterade Miljöbok – IOGT-NTO:s miljöplattform:

– Detta är en process, men vi måste minska våra utsläpp nu, inte sedan. Och varje kilo räknas, säger Urpo Taskinen som sedan många år slutat köra bil och istället cyklar.

Motion nummer 35 röstades igenom med knapp majoritet, 48 – 46 (4 avstod), och Urpo Taskinen framhåller medmotionären Anja Karinsdotters insats.

– Anja har skrivit grunden i motionen, och jag tror att hennes inlägg från scenen här på kongressen nog var avgörande, säger han.

 

Förbundsstyrelsen, som fick se sitt mildare  förslag om att reducera flygresandet inom organisationen samt att utreda konsekvenserna av resandet inom IOGT-NTO i syfte att minska klimatpåverkan nedröstat, var snabba att hylla resultatet.

– Jag är stolt över våra medlemmar som har fattat detta helt nödvändiga beslut för klimatet, säger förbundsordförande Johnny Mostacero, och fortsätter:

– Det kommer att bli utmanande för oss, men det är också oerhört inspirerande. För hundra år sedan vann vi kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Nu tar vi genom ett flygfritt vårt ansvar i denna ödesfråga.

 

Kongressen beslutade alltså i enlighet med motionärerernas förslag om följande att-satser:

Att inga flygresor ska genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet under 2020, med undantag för nödvändiga resor utanför Europa inom ramen för vårt internationella arbete och IOGT International,

Att från 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för eventuella flygresor som bedöms som absolut nödvändiga för verksamheten

Att förbundsstyrelsen tar fram ett system för att deltagare med långa resvägar ska kompenseras för inkomstbortfall, som ska börja gälla redan 2020, samt att utveckla alternativ till långväga resor så som webbinarium, regionala träffar och så vidare.

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över IOGT-NTO:s verksamhet även på övriga områden och snarast ställa om till en miljömässigt hållbar verksamhet i linje med den antagna miljöplattformen

Att till kongressen 2021 ska ett program presenteras med förslag på åtgärder som innebär att IOGT-NTO:s verksamhet inte överskrider målen i Parisavtalet.

Att förbundsstyrelsen och IOGT-NTO:s representanter i andra styrelser får i uppdrag att arbeta för att liknande beslut ska fattas i våra närliggande organisationer som till exempel NBV, Våra gårdar och folkhögskolorna.

Samt att även uppmana medlemmar att arbeta för liknande beslut i andra organisationer.

]]>
http://www.accentmagasin.se/politik/iogt-nto-blir-flygfritt/feed/ 0
Stort och smått på kongressens tredje daghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/hogt-och-lagt-pa-kongressens-tredje-dag/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/hogt-och-lagt-pa-kongressens-tredje-dag/#respond Sat, 29 Jun 2019 05:44:03 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655720 Demokratifokus, distriktsårsmöten vartannat år, auktion, slopad medlemsavgift för UNF och 98 miljoner från Miljonlotteriet. Allt rymdes under kongressfredagen.]]>

Demokratifokus, distriktsårsmöten vartannat år, auktion, slopad medlemsavgift för UNF och 98 miljoner från Miljonlotteriet. Allt rymdes under kongressfredagen.

Fredagens förhandlingar inleddes med fortsatta demokratidiskussioner. Dagens första fråga gällde förslaget från förbundsstyrelsen att alla medlemmar ska ha förslagsrätt på kongressen. Det innebär att vem som helst, som är medlem kan lägga ett förslag under kongressen. Hittills har man kunnat lägga förslag i förväg i form av en motion till kongressen, men under pågående kongress har endast ombud kunnat komma med nya förslag.

Anna Frej, ombud för Västerbotten, yrkade avslag.

– Vilka är det som kommer att lägga förslag? Jo, det är pratglada män som kommer att lägga förslag som ändå ingen kommer att rösta på och på så sätt förlänga förhandlingarna, sa hon.

 

Förslaget gick ändå igenom och detsamma blev resultatet för medlemmarnas rätt att lägga förslag på distriktsårsmöte.

Det beslutades också att distriktsårsmöten i fortsättningen ska hållas vartannat år.

– Att ha dem vartannat år öppnar ju också för att ha distriktsårsmöte över två dagar, med fest på kvällen, som var vanligt förr, sa förbundsordförande Johnny Mostacero när han föredrog förslaget.

För att distrikten ska slippa välja ombud till kongressen mer än ett år i förväg kommer distrikten att ordna någon form av distriktsmöten där ombud väljs och man kan diskutera motioner till kongressen.

 

I övrigt gick mycket av förmiddagen åt till ordningsfrågor och voteringar som ägde rum vid i stort sett vare beslut. Till slut låg förhandlingarna närmare en halv dag efter schemat och nattmangling hotade.

Eftermiddagens tempo blev dock betydligt högre och i det närmaste utan diskussion klubbades mål och verksamhetsinriktning, förslaget om bemötande, tillit och stolthet, kompetenssatsning för distriktsstyrelseledamöter, finansieringsstrategi och fortsättningen på IOGT-NTO:s förändringsarbete, Expedition 50, igenom.

En veteranmedalj delades ut även idag. Det var Birgitta Svensson, från Halmstad, som välförtjänt fick motta den.

Dagens sista inslag var motionstorget. Det blev trängsel runt skärmarna i ljushallen när ombuden skulle sätta sitt nummer vid de att-satser de höll med om. Motioner som det verkar råda enighet om kommer att klubbas igenom i klump under lördagen.

 

Anders Karlsson var auktionsförättare och lyckades få 3 500 kronor för löparen. Foto: Eva Ekeroth.

Under kafferasten anordnade IOGT-NTO auktion i sin monter till förmån för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. Föremålet som auktionerades ut var en löpare som vävts av överblivna nyckelband från förra kongressen. Budgivningen började på 100 kronor, vilket snabbt bjöds över. Till slut förvärvades löparen av Mattias Gotthold, Norrbotten, för 3 500 kronor.

Julia Carlbäcker, internationella avdelningen, får betalt av Mattias Gotthold. Foto: Eva Ekeroth.

– Jag hade pengar över och tycker att det är kul att de går till något bra. Det här är ett viktigt ändamål och så är det en rolig grej, säger han.

 

Mera pengar dök upp när Miljonlotteriets vd Jonatan Hjort kom med en, i flera bemärkelser, gigantisk check på 98 000 000 kronor att fördela mellan de fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen. I sitt tacktal berättade Johnny Mostacero en anekdot från förra kongressen:

– Jag hade fått en sådan här check och åkte hem med den på tåget. De blickar jag fick visade att medresenärerna tänkte att det där Miljonlotteriet verkar vara ett bra lotteri – men varför åker han tåg??

 

Från Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, kongress rapporterades att de beslutat att slopa medlemsavgiften.

– Vi har ett nytt medlemssystem som möjliggör för våra medlemmar att bekräfta sitt medlemskap utan att behöva betala för det. Därför känns det onödigt med att behålla 50 kronor i medlemsavgift bara av princip. Vi vill att alla ska kunna vara med i UNF oavsett ekonomi, för det är det mest solidariska, säger förbundsordförande Isabelle Benfalk i ett pressmeddelande.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/hogt-och-lagt-pa-kongressens-tredje-dag/feed/ 0
Rörelsepusslet: IOGT-NTO:s utmaningarhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-iogt-ntos-utmaningar/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-iogt-ntos-utmaningar/#respond Fri, 28 Jun 2019 09:53:48 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655619 Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett ­pussel som består av många bitar. Accent har talat med sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet och framtiden.]]>

Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett ­pussel som består av många bitar. Accent har talat med sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet och framtiden.

I en folkrörelse ska många viljor och erfarenheter fogas samman. IOGT-NTO firar 50-årsjubileum nästa år och i dagarna ska kongressen i Örnsköldsvik fatta viktiga beslut om organisation, ekonomi och arbetsformer för framtiden.

För att ge en ögonblicksbild av dags­läget i medlemsleden har Accent ställt tre frågor till sex medlemmar från olika delar av organisationen: Vad betyder nykterhet för dig? Varför har du valt att vara organiserad nykterist i just IOGT-NTO? Vad ser du som IOGT-NTO:s utmaningar framåt? Idag publicerar vi del 3 av 3.

Läs också:
Nykterhetens betydelse
Nykteristen och IOGT-NTO

Så ser jag på IOGT-NTO:s utmaningar

För Saara Koponen ligger de lokala ­frågorna närmast.

– Jag känner mig fokuserad på det lokala i Krokom, men det är klart att vi påverkas av det som händer med Expedition 50. Det blir ju väldiga avstånd när distrikt slås ihop och jag tror inte att engagemanget ökar, utan snarare tvärt om, när det blir så stort. Så utmaningen
är ju att fånga upp allas intressen – och det är en stor utmaning, säger hon.

Sigrid Söderholm. Foto: privat.

Sigrid Söderholm säger att svårigheten är att få personer att ställa upp på ideellt arbete.

– Det är många som vill komma på våra arrangemang, men det är inte så många som vill ta ett styrelseuppdrag eller komma med egna förslag på aktiviteter. Många drar sig också för att följa med när vi ska visa upp oss. Själv har jag tagit det som mitt livsverk.

Hon betonar vikten av att synas och berätta att IOGT-NTO finns.

– När vi har värvaraktiviteter ger det kanske inte alltid det resultat som vi hoppats i form av fler medlemmar. Men medan vi stått där har vi ju ändå pratat med många och fått berätta om vår verksamhet. Styrkan är att vi har ett tydligt medlemskap med krav på nykterhet och att vi har solidaritet och demokrati i grundsatserna.

Det är alldeles för få som känner till IOGT-NTO och vad vi gör.

Abdiaziz Mohamud Ali är även han inne på linjen att det gäller att nå ut.

– Det är alldeles för få som känner till IOGT-NTO och vad vi gör. Det behövs fler som går ut och berättar om organisationen och hur den fungerar. Vi försöker sprida kännedom om IOGT-NTO och jag är ofta ute och pratar med andra. Vi har översatt en folder till somaliska. De flesta somalier dricker inte alkohol så de borde kunna bli medlemmar, säger han.

Hilma Svedberg. Foto: privat.

Hilma Svedberg säger att det första som dyker upp i hennes huvud är Expedition 50.

– Men jag kunde egentligen inte bry mig mindre om det arbetet. Det enda jag kan tänka på är att vi går mot ett ­samhälle där människor i allt lägre grad väljer att engagera sig ideellt i föreningar, och det drabbar oss lika mycket som andra organisationer.

– Jag tror att det är mer och mer ditåt vi går; att om det inte ger mig något så vill jag inte vara med. Då blir det att man antingen känner att man vill missionera för nykterhet, eller så ska det vara något som ger mig något tillbaka, säger hon.

Vi måste utveckla medlemskap, metoder och kommunikation.

Anders Karlsson. Foto: Ulrica Ambjörn.

Anders Karlsson ser positivt på IOGT-NTO:s möjligheter att växa och frodas, men menar att det krävs förändring.

– Vi måste utveckla medlemskap, metoder och kommunikation, inte minst måste vi använda sociala medier mer för att nå ut med allt bra vi gör. Föreningarna kommer fortsatt att vara viktiga, men vi kan inte gå efter det ­automatiskt, och medlemskap bör till exempel följa med när man flyttar. Det måste bli socialt accepterat i ­IOGT-NTO att vara medlem utan att vara föreningsaktiv och gå på medlemsmöten.

Anna Fredriksson ser samma ut­maningar för IOGT-NTO som för andra folkrörelser.

– Utmaningen är att hitta en form för verksamheten som tilltalar människor i ett samhälle som ser helt annorlunda ut än när organisationen bildades. Hur det ska gå till har jag faktisk ingen aning om. Rent politiskt för frågorna runt nykterhet blir det tufft, jag sätter mitt hopp till de unga. De är kloka.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-iogt-ntos-utmaningar/feed/ 0
Kongressen präglar Örnsköldsvikhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/kongressen-praglar-ornskoldsvik/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kongressen-praglar-ornskoldsvik/#respond Fri, 28 Jun 2019 05:40:16 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655687 Arrangemangen sprider sig långt utanför Nolaskolan och sätter färg på hela Örnsköldsvik denna vecka.]]>

Arrangemangen sprider sig långt utanför Nolaskolan och sätter färg på hela Örnsköldsvik denna vecka.

På butiksfasader i Örnsköldsvik hänger flaggor med IOGT-NTO-rörelsens kongresslogga. Till och med korvkiosken har en flagga. Tvärs över gågatan hänger en stor banderoll. Det går inte att gå många meter innan man ser någon som har en kongressväska, en namnskylt om halsen eller ett bekant emblem. Eller så möter man ett bekant ansikte. Kongressen har verkligen satt sin  prägel på staden.

Överallt pågår också aktiviteter. Den som inte var bunden till förhandlingar kunde under torsdagen delta i en rad seminarier på olika teman, bland annat om hur cannabis-lobbyn ska bemötas, om gårdsförsäljning av alkohol och hur det är att leva med en förälder som dricker för mycket.

Foto: Eva Ekeroth.

Under eftermiddagen erbjöds också skapande verksamhet för den som ville. I Sliperiet, Örnsköldsviks nya kulturhus, inhyst i ett gammalt sliperi som senast fungerat som fritidsgård, kunde kongressdeltagarna ägna sig åt spontanslöjd och återbruk.

När Accent tittar in sitter Karin Brandin Samuelsson vid ett bord med massor av pärlor framför sig.

Karin Brandin Samuelsson gör armband på Sliperiet i Örnsköldsvik under IOGT Kongressen. Foto: Jonas Forsberg www.jfp.se.

– Jag gillar att pyssla och brukar göra smycken och ägna mig åt scrapbooking.

En scrapbook är en blandning av urklippsbok och fotoalbum, där man sätter in både fotografier och sådant som biljetter, dikter eller dekorationer.

– Nu tänkte jag försöka få med mig ett armband hem, säger hon.

Hem är Stockholm.

– Vi har åkt hit hela familjen, men bara för att vi vill. Varken jag eller min man har någon funktion här. Vi bara glider runt. Vår 15-åring är på äventyrslägret som UNF har och 11-åringen är på daglägret.

Annika Sjöström är verksamhetsutvecklare på NBV. Idag är hon på sin förra arbetsplats Sliperiet och slöjdar.

– Jag försöker göra en apnäve, en slags knop, men det går så där, säger hon.

 

De som höll sig i förhandlingslokalen fick istället vara med om en utdelning av IOGT-NTO:s förnämsta förtjänsttecken, Veteranmedaljen i äkta guld. Den som tilldelades medaljen var Åke Marcusson, förbundsrektor på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. Han fick den för sina insatser för nykterhetsrörelsen, där han varit engagerad både ideellt och professionellt, nationellt och internationellt, i flera av rörelsens organisationer.

Åke Marcusson. Foto: Jens Wingren.

– Det här var inte väntat precis, sa han och övergick sedan till att knyta an till dagens förhandlingar om Expedition 50:

– När jag var president i IOGT international kunde jag konstatera att organisationer om inte vill förnya sig inte överlever. Det är viktigt att se skillnaden mellan att förändra och förnya. IOGT-NTO har genomgående förnyat sig. Tänk bara på den smärtsamma sammanslagningen 1970. Om vi tänker förnyelse istället för förändring så kommer den här organisationen fortsätta leva.

 

På väg från kongresslokalen, utanför Ica, möter Accent ett gäng glada ungdomar som ägnar sig åt gatukonst.

Daniel Bergdahl. Foto: Eva Ekeroth.

– Vi deltar i UNF:s aktivistläger och har fått i uppdrag att gå ut och skriva positiva budskap på stan, förklarar Daniel Bergdahl, nybiven IOGT-NTO-medlem, men föreslagen till UNF:s förbundsstyrelse och en av de ansvariga för lägret.

Lägret har pågått sedan i tisdags och avslutas på lördag.

– Vi är 54 deltagare från Sverige, Island, Estland, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Polen, Schweiz och Tyskland, säger Daniel Bergdahl.

Torsdagskvällen är fantastisk, blå himmel och strålande sol. Ifrån hamnen hörs musik. Det är Sommarvågen, ett gemensamt evenemang som anordnas av kongressarrangörerna och Örnsköldsviks kommun. Där bjuds på musikunderhållning, allsång, lotterier och annat.

Foto: Eva Ekeroth.

De kongressdeltagare som hade krafter kvar, efter underhållning i hamnen eller kvällsförhandlingar, begav sig till nattkaféet som just denna kväll förvandlats till nostalgikafé där Sven-Erik Alfredsson visar bilder och berättar anekdoter från förr.

Nostalgikafé. Foto: Eva Ekeroth.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kongressen-praglar-ornskoldsvik/feed/ 0
23 distrikt ska bli 8http://www.accentmagasin.se/nykterhet/23-distrikt-blir-8/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/23-distrikt-blir-8/#respond Thu, 27 Jun 2019 14:51:19 +0000 Jens Wingren http://www.accentmagasin.se/?p=1655683 IOGT-NTO:s kongress i Örnsköldsvik har beslutat att dagens 23 distrikt ska slås samman till åtta enligt förbundsstyrelsens förslag. Någon rösträtt för alla på distriktsårsmöten blir det däremot inte.]]>

IOGT-NTO:s kongress i Örnsköldsvik har beslutat att dagens 23 distrikt ska slås samman till åtta enligt förbundsstyrelsens förslag. Någon rösträtt för alla på distriktsårsmöten blir det däremot inte.

Flera motioner hade lämnats in om att slopa ihopslagningen av distrikt, som är en del av förnyelsearbetet Expedition 50. En motion ville lägga ner distrikten helt och hållet.

Niklas Christerson är en av de som motionerat mot indelningen. Han ifrågasatte under förhandlingen om förändringen verkligen skulle leda till mer engagemang så som förbundsstyrelsen menar.

– Finns det en risk att det finns saker ute i distrikten som fungerar och som man slår sönder i och med det här. Så att vi i slutändan står med åtta svaga distrikt och långa avstånd? Det är min farhåga, sa han.

Under eftermiddagens förhandlingar uttryckte många ombud en oro inför sammanslagningen men de flesta hade ändå landat i att stödja förbundsstyrelsens förslag.

– Det här är inte roligt. Det är smärtsamt för många inblandade och kanske är det mest smärtsamt för de som har välfungerande distrikt idag, sa Anna Frej från Västerbotten i talarstolen.

Beredningsgruppen i frågan kunde igår konstatera att de allra flesta distrikt, 17 stycken, ämnade rösta för en sammanslagning medan tre distrikt var emot och två splittrade. Ett distrikt närvarade inte i beredningsgruppen.

Dagens förhandlingar handlade mer om tidsramarna för sammanslagningen än ifall den överhuvudtaget skulle äga rum. De nordligaste distrikten menade att de hamnat efter i arbetet då de lagt mycket krut på att jobba emot det ursprungliga förslaget från förbundsstyrelsen som föreslog att hela Norrland skulle slås samman till ett stort distrikt.

Till slut ställdes kongressen inför en serie beslut. Efter att ha beslutat att distrikten ska finnas kvar och att de ska slås samman till åtta ställdes tidsplanen på sin spets. Förbundsstyrelsens förslag innebar att de nya distrikten börjar gälla 1 januari 2020, utan ett fastslaget datum för när de gamla distrikten ska vara slutgiltigt avvecklade. Detta ställdes mot beredningsgruppens förslag som dessutom ville se att de gamla distrikten skulle vara avvecklade till senast den 1 januari 2021.

Röstningen blev hårfin men med några få rösters marginal vann till slut beredningsgruppens förslag.

Andrine Winther, förbundsstyrelsens vice ordförande, fick sista ordet i debatten och var nöjd efter att beslutet var genomklubbat.

– Det här ger oss mycket mera kraft och muskler att fokusera på verksamhetsutveckling och nya typer av engagemang.

Ännu ett kontroversiellt förslag låg på bordet under eftermiddagen: rösträtt för alla medlemmar på distriktsårsmöte. Efter många och långa diskussioner och en mycket jämn omröstning 47–46, som avgjordes strax efter 21 på kvällen, beslöts att förslaget ska återremitteras. Nu blir det upp till nästa kongress att avgöra.

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/23-distrikt-blir-8/feed/ 0
Många viktiga frågor på Junis kongresshttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/manga-viktiga-fragor-pa-junis-kongress/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/manga-viktiga-fragor-pa-junis-kongress/#respond Thu, 27 Jun 2019 11:04:22 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655672 Nytt namn, nya plattformar, rekrytering, arbetsplan och motioner. Åsikterna går isär bland ombuden på Junis kongress om vilken fråga som är viktigast.]]>

Nytt namn, nya plattformar, rekrytering, arbetsplan och motioner. Åsikterna går isär bland ombuden på Junis kongress om vilken fråga som är viktigast.

Det är fullsatt i Junis kongresslokal i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik. Att det är kongress för en barnorganisation märks främst på alla färgglada ballonger, vimplar och bollar som pryder lokalen – och på att några av ombuden är riktigt unga.

Många viktiga frågor kommer att förhandlas även här, men kanske inte lika omvälvande som på IOGT-NTO:s kongress. Det märks inte minst på att ombuden har skilda uppfattningar om vilken fråga som är viktigast.

 

Åsa Thorstensson är ersättare från Halland.

Åsa Thorstensson.

– Jag har lagt en motion. Att se om den går igenom tycker jag är mest spännande, säger hon.

 

Längst fram sitter Göteborgsombuden samlade.

Marianne Hallbert, Sven Karlsson, Markus Borg och Pontus Beskow Borg. Foto: Eva Ekeroth.

– Arbetsplanen för de kommande åren tycker jag är absolut viktigast, säger Marianne Hallbert. De andra nickar instämmande.

– Och namnbytet. Det kanske inte är så viktigt, men det är ändå något helt nytt, tillägger Pontus Beskow Borg.

 

Hamzi Hussein från Västerbotten tycker värvningen är viktigast.

Hamzi Hussein. Foto: Eva Ekeroth.

– Hur vi ska gå vidare med rekryteringen så att vi blir ännu större tycker jag är den viktigaste frågan, säger han.

 

Förbundsordförande Mona Örjes har kanske svårast att välja fråga.

– Men de nya plattformarna, barnplattformen, ledarplattformen och påverkansplattformen, tycker jag är viktigast. De är mer långsiktiga och talar om vart vi vill styra framöver och vilka våra viktiga värden är.  De kommer i sin tur att styra andra beslut, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/manga-viktiga-fragor-pa-junis-kongress/feed/ 0
Rörelsepusslet: Nykteristen och IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-nykteristen-och-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-nykteristen-och-iogt-nto/#respond Thu, 27 Jun 2019 03:56:25 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655604 Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett ­pussel som består av många bitar. Accent har talat med sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet och framtiden.]]>

Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett ­pussel som består av många bitar. Accent har talat med sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet och framtiden.

I en folkrörelse ska många viljor och erfarenheter fogas samman. IOGT-NTO firar 50-årsjubileum nästa år och i dagarna ska kongressen i Örnsköldsvik fatta viktiga beslut om organisation, ekonomi och arbetsformer för framtiden.

För att ge en ögonblicksbild av dags­läget i medlemsleden har Accent ställt tre frågor till sex medlemmar från olika delar av organisationen: Vad betyder nykterhet för dig? Varför har du valt att vara organiserad nykterist i just IOGT-NTO? Vad ser du som IOGT-NTO:s utmaningar framåt? Idag publicerar vi del 2 av 3.

Läs också:
Nykterhetens betydelse

Därför är jag organiserad nykterist i IOGT-NTO

 

För Saara Koponen handlade det om att hitta en nykter gemenskap.

– Jag visste ingenting om IOGT-NTO innan jag åkte på en kurskurs-helg i Umeå. Där träffade jag folk från kamrat­stödet Språngbrädan och började engagera mig i den föreningen. Sen sökte de folk till styrelsen och jag kom med, säger hon, och fortsätter:

– Jag tycker om att jobba med event så jag testade att arrangera lite genom IOGT-NTO. Jag insåg att det inte finns så mycket nyktra mötesplatser och aktivi­teter för vuxna.

Saara Koponen berättar att hon hört att det tagit lång tid för kamratstöden att komma in i gemenskapen bland mer traditionella föreningar.

Saara Koponen. Foto: privat.

– Ibland blir det lite ”vi och dom”, att det är två olika läger. Men jag tycker att det blivit bättre. Här i Jämtland är ju kamratstöden de som fokuserar mest på värvning och gör ett jättebra jobb. Men de får ändå jobba för att komma in i den övriga rörelsen. Det blir ju en spänning mellan någon som har haft missbruksproblematik och någon som aldrig druckit. Jag har inte upplevt det själv, men andra har berättat om det.

Det är viktigt att vi syns och är ute och berättar att vi finns.

Sigrid Söderholm tycker att det är viktigare än någonsin att vara en del av en organisation.

– Det är viktigt att vi syns och är ute och berättar att vi finns. När vi har värvaraktiviteter ger det kanske inte ­alltid det resultat som vi hoppats i form av fler medlemmar, men medan vi stått där har vi ju ändå pratat med många och fått berätta om vår verksamhet. Styrkan är att vi har ett tydligt medlemskap med krav på nykterhet och att vi har solidaritet och demokrati i grundsatserna, säger hon.

Sigrid Söderholm tycker att hon får större respekt för sin nykterhet som medlem i en organisation.

– De som står utanför rörelsen accepterar mitt val bättre när det ingår i medlemskapet, än om jag bara skulle vara nykter för min egen skull. Även kommunen och andra respekterar vårt arbete och bekräftar att vi behövs. Det är inget jag ensam skulle kunna åstadkomma.

Abdiaziz Mohamud Ali berättar att han alltid engagerat sig mot alkohol och andra droger.

– Vid ett tillfälle hörde jag någon prata om IOGT-NTO. Jag kollade på nätet för att få reda på vad det var för organisation och sedan tog jag kontakt. Vår förening, som var en hjälpförening mot alkohol och andra droger, beslutade att vi skulle bli en IOGT-NTO-förening. På så sätt fick vi också kontakt med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), som vi samarbetar mycket med.

Att vara organiserad i IOGT-NTO gör att föreningen kan genomföra en mängd aktiviteter.

– Vi försöker förebygga att ungdomar börjar dricka alkohol eller använder narkotika. Vi ordnar utflykter och resor till andra städer i Sverige. Då brukar vi ha utbyte mellan ungdomarna och delar upp dem i diskussionsgrupper. Vi brukar också ordna föreläsningar.

– Vi har även ordnat utbildningar i sopsortering och om Allemansrätten. Då gick vi ut i skogen och lärde oss vilka växter som är fridlysta och var man får slänga skräp, berättar Abdiaziz Mohamud Ali.

Föreningsliv betyder ju på gott och ont att alla olika människor blandas.

Hilma Svedberg. Foto: privat.

Hilma Svedberg var tidigare engagerad i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. När hon fyllde 25 och skulle gå över till IOGT-NTO hade det uppstått en situation i samband med Nykterfrizon som innebar att Göteborg- och Bohusläns distrikt skulle få ihop en ny styrelse.

– Jag tyckte att om det står mellan att den här personen blir återvald och att jag ger mig in i distriktsstyrelsen så får jag göra det. Så det var lite bananskal. Hade inte förfrågan kommit så hade jag nog inte varit aktiv som medlem tror jag.

Sedan en tid vacklar Hilma Svedberg i sitt medlemskap.

– Föreningsliv betyder ju på gott och ont att alla olika människor blandas, och om jag ska lägga två timmar en vardagkväll på en aktivitet så bär det emot eftersom jag inte får välja mitt sällskap själv. Jag behöver umgås med folk som jag kanske inte drar jämt med och det kanske inte ger mig någonting. Det känns egoistiskt och idealet är att man ska vara osjälvisk. Men jag känner inte att jag har samma typ av sammanhang i IOGT-NTO som jag hade i UNF, säger hon.

Anders Karlsson kände till IOGT-NTO sedan tidigare, eftersom hans far var aktiv, men det var först 2005 som han blev medlem.

– Jag tyckte att alkohol tar för stor plats i samhället. Men det viktigaste var att vara med i en organisation som gör bra saker. Att inte dricka alkohol var en mycket mindre sak för mig, det var inte svårt, säger han.

– Jag klev in på IOGT-NTO:s :s expedition i Nyköping där jag bodde då och sa ”Hej, jag vill bli aktiv – nu får ni lära mig”. Jag var hungrig på kunskap, och jag fick massor. Jag gick förebyggarutbildningar och var ordförande i lokalföreningen i tre år, sedan bestämde jag mig för att ”Här vill jag jobba”.

Anders Karlsson började på ett vikariat som förbundskonsulent 2007 (för övrigt som vikarie för Johnny Mostacero, som idag är IOGT-NTO:s förbundsordförande). Under en period var han både förtroendevald och anställd, men valde att avveckla sitt förtroendeuppdrag.

– Jag kände att jag måste ha fler perspektiv. Hela mitt liv kunde inte handla om IOGT-NTO, och jag behövde också skilja på rollerna. Jag tycker att jag blev bättre på mitt jobb när jag slutade som förtroendevald.

Anders Karlsson tycker att om man valt att vara anställd så måste det gå i första hand.

– Jag är anställd för att utföra ett jobb och då kan jag inte alltid ha så mycket åsikter – även om jag också är medlem. IOGT-NTO har anställda som verkligen – på riktigt – brinner för det vi gör, jag tror att det är en förutsättning för att hjälpa förtroendevalda att föra organi­sationen framåt.

Jag vill visa att jag stöttar orga­nisationen och ställa mig bakom det arbete som bedrivs

Anna Fredriksson. Foto: privat.

Anna Fredriksson är en av IOGT-NTO:s 3 120 direktanslutna medlemmar, vilket innebär att hon inte är med i någon lokalförening.

– Jag valde att vara direktansluten eftersom jag varken hinner eller vill engagera mig i en lokalförening. Då får jag ändå medlemstidningen Accent och kan läsa på accentmagasin.se på nätet och vara uppdaterad.

För henne handlar medlemskapet om att manifestera sitt stöd.

– Jag vill visa att jag stöttar organisationen och ställa mig bakom det arbete som bedrivs. Jag tycker det är viktigt att det finns någon som arbetar med de här frågorna på ett radikalt och modigt sätt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-nykteristen-och-iogt-nto/feed/ 0
Party och politik när IOGT-NTO-rörelsen intar Örnsköldsvikhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/party-och-politik-nar-iogt-nto-rorelsen-intar-ornskoldsvik/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/party-och-politik-nar-iogt-nto-rorelsen-intar-ornskoldsvik/#respond Wed, 26 Jun 2019 18:05:03 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655640 IOGT-NTO-rörelsens kongresser är nu igång i Örnsköldsvik. För IOGT-NTO:s del invigdes kongressen på onsdagseftermiddagen av förbundsordförande Johnny Mostacero.]]>

IOGT-NTO-rörelsens kongresser är nu igång i Örnsköldsvik. För IOGT-NTO:s del invigdes kongressen på onsdagseftermiddagen av förbundsordförande Johnny Mostacero.

Under onsdagsförmiddagen vällde kongressdeltagare in i Nolaskolan i Örnsköldsvik som är centrum för årets kongress. Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, började sin kongress redan igår, men det är idag IOGT-NTO:s alla deltagare ska anlända. 800 personer ska registreras och få väska med information. Funktionärerna i registreringen tar det dock med fattning.

 

– Det går jättebra. Folk är vänliga, tålmodiga och glada. Svårast för folk är att välja färg på ryggsäcken, säger Tina Engström, i mitten av bilden, som hjälper till att ta emot kongressdeltagarna.

Registreringen i full gång. Foto: Eva Ekeroth

 

Erik Winnfors Wannberg, avgående styrelseledamot, dyker upp i den stora ljushallen. Han säger att beslutet att avgå inte var någon impuls.

– Det var helt enligt planen. När jag tackade ja till att sitta i förbundsstyrelsen sa jag redan från början att jag skulle sitta ett par perioder och hjälpa till med det jag kan. Det har varit jätteintressant och roligt arbete tillsammans med mycket duktiga och kompetenta ledamöter, säger han.

Och tröttnat på ideellt arbete har han inte.

– Nu ska jag hem och vara Junis-ledare och sedan ska jag se om jag kan hitta någon ny roll inom IOGT-NTO, på ett mer lokalt plan.

 

Så slår klockan 14 och IOGT-NTO:s kongress ska invigas i aulan. Ledamöterna bänkar sig och lyssnar till förbundsordförande Johnny Mostacero som betonar att detta inte är vilken kongress som helst.

– Vår utvecklingsresa påbörjades 2015. Vi har identifierat problem som vi tillsammans behöver lösa. Nu ska vi fatta ett antal viktiga beslut som inte bara påverkar oss utan även dem som kommer efter oss.

Han påpekade också att en kongress inte bara är förhandlingar och beslut.

– Party och politik. Vi är också här för att träffa gamla bekanta och lära känna nya människor. Att komma som ny i en organisation där många varit med länge är inte alltid så lätt. Låt oss hjälpas åt att ta hand om dem som är på kongress för första gången.

Lena Hallengren talar om det viktiga arbete som IOGT-NTO-rörelsen gör. Foto: Eva Ekeroth.

 

Lite senare hälsar kommunstyrelsens ordförande Per Nylén kongressdeltagarna välkomna till Örnsköldsvik och socialminister Lena Hallengren håller ett anförande.

– Det är inga lätta frågor ni tar er an, men alkoholpolitiken behöver försvaras. Den har stort stöd bland allmänheten, men i politiken är det si och så, säger hon.

Hon nämner ”gårdsförsäljning”, distanshandel och alkoholreklam som de viktigaste frågorna. Och även den strategi för ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) som löper ut vid årsskiftet.

– Vi kommer naturligtvis att behöva ett strategiskt arbete även framöver. Möjligen kan spel behöva läggas till, men framför allt kommer vi att behöva adressera N-et. Vad alkohol gäller går ändå utvecklingen åt rätt håll, men när det gäller narkotika ser vi inga positiva tecken, säger Lena Hallengren.

Som avslutning lämnar Mona Örjes, förbundsordförande för Junis och för IOGT-NTO-rörelsen, över en namninsamling som kräver insatser från politiskt håll för de barn som lever i familjer med missbruk.

 

Enkät: Vilka förväntningar har du på kongressen?

Sören Edlund, Skåne

Sören Edlund, Skåne.

 

– Just nu försöker jag sätta mig in i handlingarna. Jag är ersättare, men räknar med att de ordinarie kommer, så jag ser fram emot att kunna delta i en del seminarier som jag anmält mig till.

 

 

 

Maria Vestman, Örnsköldsvik

Maria Vestman, Örnsköldsvik.

– Jag är en av arrangörerna och har ingått i programkommittén. Jag är ansvarig för invignings- och avslutningsarrangemangen. Jag hoppas att allt ska flyta smidigt och att alla ska trivas. Det ska bli roligt.

 

 

 

Åke Pettersson, Kalmar

Åke Pettersson, Kalmar.

 

– Det är en stor omvälvning vi står inför. Jag hoppas att vissa beslut går igenom och andra inte. Förändringen av distriktsindelningen tror jag är nödvändig, men direktdemokrati hoppas jag inte att det blir. Men jag tycker att de glömt bort föreningarna. De hänger i luften och många av dem har försvunnit i Kalmar län. Man pratar om fördelningen mellan förbund och distrikt, men föreningarna får ingenting.

 

Berit Pettersson, Kalmar.

Berit Pettersson, Kalmar

– Jag är ersättare och ser främst fram emot att träffa folk. Sedan är jag nyfiken på vilka beslut de kommer fram till. De kommer att få stor betydelse. Det gäller ju framtiden.

 

 

 

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/party-och-politik-nar-iogt-nto-rorelsen-intar-ornskoldsvik/feed/ 0
Rörelsepusslet: Nykterhetens betydelsehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-nykterhetens-betydelse/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-nykterhetens-betydelse/#respond Wed, 26 Jun 2019 04:06:56 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655591 Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett ­pussel som består av många bitar. Accent har talat med sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet och framtiden.]]>

Med över 25 000 medlemmar är IOGT-NTO ett ­pussel som består av många bitar. Accent har talat med sex medlemmar om nykterheten, medlemskapet och framtiden.

I en folkrörelse ska många viljor och erfarenheter fogas samman. IOGT-NTO firar 50-årsjubileum nästa år och i dagarna ska kongressen i Örnsköldsvik fatta viktiga beslut om organisation, ekonomi och arbetsformer för framtiden. För att ge en ögonblicksbild av dags­läget i medlemsleden har Accent ställt tre frågor till sex medlemmar från olika delar av organisationen: Vad betyder nykterhet för dig? Varför har du valt att vara organiserad nykterist i just IOGT-NTO? Vad ser du som IOGT-NTO:s utmaningar framåt? Idag publicerar vi del 1 a 3.

Det betyder nykterhet för mig

För Saara Koponen, 27 år, som sitter i styrelsen för Kamratstödet Språngbrädan i Krokom, betyder nykterhet trygghet och gemenskap.

– Tryggheten i att kunna vara sig själv och att hitta sig själv. Jag har inte varit nykter hela mitt liv utan drack alldeles för mycket en tid. Jag började dricka i ganska ung ålder och sen eskalerade det och fick så stora konsekvenser att jag insåg att jag inte kunde fortsätta. Då slutade jag – det gick inte över en natt, men det gick. I IOGT-NTO hittade jag en nykter gemenskap, säger hon.

Tryggheten i att kunna vara sig själv och att hitta sig själv.

Sigrid Söderholm. Foto: privat.

Sigrid Söderholm, 79 år, sekreterare i föreningen 941 Fröet i Boden och kassör i kretsen, talar även hon om trygghet.

– Nykterhet betyder trygghet och solidaritet. Det är så många som kämpar mot alkohol och andra droger. Om vi är många som tar avstånd så visar vi att det går att leva utan alkohol. Jag har jobbat mycket med missbrukare som vill sluta. Att vara nykter är också ett sätt att vara ett föredöme för unga, säger Sigrid Söderholm, som fortfarande är Junisledare och håller i Svenska för invandrare. Hennes barndomshem var inte helnyktert.

– Mamma drack väldigt lite, bara något litet glas ibland för att det var gott. Pappa drack som de flesta män på den tiden så att han blev berusad. Men det hände inte ofta. En bror till mig råkade däremot illa ut av spriten.

I byn där Sigrid Söderholm växte upp fanns det många nyktra som hon såg upp till.

– Det blev ett självklart val för mig att vara nykter och det har aldrig varit svårt. När jag gick med hade distriktet Nyfors kursgård. Där var det aktiviteter varje helg med bland annat bollsporter och kurser.

Abdiaziz Mohamud Ali. Foto: privat.

Abdiaziz Mohamud Ali, 56 år, är medlem i Balkeena media och IOGT-NTO UMI Learning Center i Eskilstuna och sitter i Sörmlands distriktstyrelse.

– Nykterhet betyder jättemycket. Jag är emot alkohol och droger, och det är viktigt för mig att arbeta mot användningen, säger han.

Hilma Svedberg, 26 år, sitter i distriktsstyrelsen för Göteborg och Bohuslän och är medlem i föreningen Klippan.

– Jag känner mig väldigt oideologisk just nu tyvärr. Min utgångspunkt i många år var att alkohol inte tillför något. Jag började aldrig dricka, så jag fortsatte bara med det icke-beslutet. Men jag får mer och mer svårt att motivera för någon annan varför jag förespråkar nykterhet. När jag var yngre så missionerade jag kanske mer, funderar hon.

Anders Karlsson. Foto: Ulrica Ambjörn.

Anders Karlsson, 51 år, är anställd i IOGT-NTO som teamchef för Region sydost och medlem i IOGT-NTO Nyköping, trots att han sedan lång tid tillbaka bor i Katrineholm.

– För mig betyder nykterhet framförallt frihet, att ha tillgång till sina känslor och att vara den man är. Jag behöver aldrig fundera på om jag kan köra bil till exempel. Nykterhet ger också trygghet, det är en trygghet med nyktra människor, och att kunna vara en trygghet för andra. Det är säkrare.

Anna Fredriksson, 60 år, direktansluten medlem i Stockholm, blev medlem för tre år sedan när hon stötte på IOGT-NTO i en monter under Socionomdagarna.

–Jag har under största delen av mitt liv druckit väldigt lite, men blev nykt­erist för ungefär tre år sedan. Att vara ­nykter är ett egoistiskt val,
jag tar hand om min kropp och min hälsa, men också ett solidariskt val. Sam­hället skulle vara så mycket bättre för så många om vi slapp alkohol och droger. Särskilt tänker jag på barn och unga, säger hon.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/rorelsepusslet-nykterhetens-betydelse/feed/ 0
Svenska scouter i tusental till jamboree i USAhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/svenska-scouter-tusental-till-jamboree-usa/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/svenska-scouter-tusental-till-jamboree-usa/#respond Tue, 25 Jun 2019 11:22:58 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655567 Hundra medlemmar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund åker på Världsscoutjamboree i USA i sommar. Sara Hill reser dit som funktionär för att skapa diskussioner om alkohol.]]>

Hundra medlemmar från Nykterhetsrörelsens scoutförbund åker på Världsscoutjamboree i USA i sommar. Sara Hill reser dit som funktionär för att skapa diskussioner om alkohol.

Drygt 50 000 scouter från 45 olika länder skapar en egen tillfällig stad i sommar när de samlas på läger i West Virginia i slutet av juli. Världsscoutjamboree ordnas var fjärde år och i år är det USA, Kanada och Mexiko som är värdar.

Från Sverige deltar nära 2 000 personer, varav 100 från Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF. Sara Hill från Karlstad är en av de NSF-scouter som just nu förbereder sig för att åka till USA – men inte som deltagare. Denna gång är hon funktionär och kommer att leda workshops för NSF:s räkning.

– Första gången jag åkte på en jamboree var jag bara 14 år. Då, när jag var så ung vågade jag inte delta i allt eller prata med så många nya människor. Denna gång är jag äldre och åker dessutom med mina allra bästa vänner, så det ska bli extra kul, säger Sara Hill.

Hon och två vänner kommer tillsammans att hålla dagliga workshops utifrån materialet som kallas ”Bright Minds”, som behandlar tre ämnen; demokrati och jämställdhet, miljö, samt alkohol som utvecklingshinder.

– Det kommer att vara diskussionsdelar men vi försöker även att få in lite fysiska aktiviteter eftersom att det är möjligt att alla inte är så bra på engelska, säger Sara Hill.

De ordnar workshops i Global Development Village, en särskild by på varje Jamboree där scouter har möjlighet att lära sig mer om globala problem och hur scouting kan bidra med en lösning. Sara Hill säger att just frågan alkohol som utvecklingshinder kan vara svårt att prata om, för hon vet inte hur medvetna folk är.

– I Sverige tror jag att vi kommit rätt långt gällande medvetenheten, men i många länder pratar man inte om farorna. I materialet utgår vi från verklighetsbaserade berättelser, bland annat från Uganda, och diskuterar.

Hon berättar att de även ordnar värderingsövningar där deltagarna, i grupper om cirka åtta personer, står på en linje. Sedan får de ett påstående, exempelvis; ”Man kan ha roligt utan alkohol”, och väljer sida beroende på om de håller med eller inte.

– Det som är bra med en sådan övning är att det enbart handlar om vad du själv tycker, man kan inte ha fel. Det är viktigt om barn ska våga uttrycka sig tror jag, säger Sara Hill.

Framförallt ser hon fram emot att hålla i aktiviteterna, och hon kommer själv ihåg när hon var 14 år och deltog i liknande workshops.

– Jag kanske inte brydde mig just då, men det har stannat kvar hos mig och diskussionsämnena är något jag tänker även på nu. Så även om folk inte förstår omedelbart, gör det kanske ändå ett stort avtryck, säger hon.

Tidigare har hon deltagit i Världsscoutjamboree i Sverige, men också för fyra år sedan i Japan.

– I Sverige var alla scouter på en åker, vilket var jättefint och typiskt svenskt. Men den här parken verkar extremt amerikansk och cool, med berg att klättra på, skateparker, river rafting – galna grejer och fullt med coola aktiviteter som man aldrig trodde att man skulle få uppleva.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/svenska-scouter-tusental-till-jamboree-usa/feed/ 0
Glaset gör smakenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/glaset-gor-smaken/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/glaset-gor-smaken/#respond Tue, 25 Jun 2019 08:18:59 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655534 Samma dryck kan få helt olika smak beroende på vilket glas den serveras i. Avgörande är var på tungan drycken landar.]]>

Samma dryck kan få helt olika smak beroende på vilket glas den serveras i. Avgörande är var på tungan drycken landar.

En solig vårdag vid Mälarens strand serverar Magnus Lundgren, grundare av En bättre dryck, alkoholfria drycker ur olika slags glas. En äpple/citron/ingefärsmust som smakar syrligt och friskt i ett högt champagneglas smakar jolmig och fadd ur det låga, vida vinglaset. En druvjuice som får en fin syra i ett glas smakar alldeles för sött i ett nästan identiskt, fast något lägre, glas. Hur är det möjligt?

– Det beror på var på tungan drycken trillar ner. Den smak vi känner först tenderar att ta över upplevelsen, säger Magnus Lundgren.

Han brinner för mat och dryck och tycker att de alkoholfria dryckerna ­behöver lyftas fram bättre.

– När det gäller alkoholdrycker så ligger fokus på smaken och vilken mat den passar till. Men när det kommer till alkoholfria drycker så flyttas fokus till dig som person och varför du inte dricker. Det vill jag ändra på, säger han.

Han förklarar att vi känner olika smaker på olika delar av tungan. Glasets form avgör var drycken landar i munnen. Sött känner vi på främre delen av tungan.

– Eftersom många alkoholfria drycker är rätt söta så passar de bäst att serveras i glas som lyfter fram syran, säger han och visar ett så kallat Riesling-glas som tagits fram just för att lyfta syrligheten genom att få drycken att landa längre in i munnen.

Glasets form påverkar inte bara var drycken landar på tungan, utan också doften, som är en stor del av smak­upplevelsen.

– Kupans storlek påverkar hur ­doften uppfattas. Ju mer luft, det vill säga ju större kupa, desto tyd­ligare doft, säger han och de­mon­strerar med en druvjuice på Merlot-druvor:

– Till mörka drycker, som den här, eller 100 procent blåbär, är en stor kupa med mycket doft att föredra. Hos vissa fina cidersorter däremot kan en lätt doft av jäst avslöjas om man serverar dem i sådant här glas.

Även avståndet mellan drycken och näsan påverkar.

– Ju längre avstånd mellan dryck och näsa desto större blir spridningen av aromerna.

Upplevelsen styrs inte bara av smaken.

– Ett glas Coca cola, som egentligen är väldigt sött, uppfattar vi som svalkande redan innan det når munnen, om vi får den serverad i ett glas utan fot och med is som kyler handen, säger han.

Kylan i sig dämpar också sötman.

– Rabarbersaft är väldigt god, men oftast söt. Rabarbern har en bra egen syra som väger upp att man har så mycket socker i. Serverar man saften kyld så försvinner också en del av sötman, säger Magnus Lundgren.

Glasets form kan även styra hur man dricker.

– Dricker man vin tar man en smutt och ställer sedan ner glaset. Dricker man mjölk eller vatten så dricker man klunkvis. Alkoholfria drycker kan man i allmänhet dricka på det sättet. Vill man att drycken ska drickas lång­sammare bör man inte servera druv­juice i en sejdel.

Alla kan ju inte ha olika slags glas hemma för varje dryck. Så hur ska man tänka?

– Det finns inget rätt eller fel. Och det är en poäng med att glaset är vackert. Välj det du tycker bäst om, men jag vill att du provar dig fram!

 

Alain Milliat – Merlot

Glaset som rekommenderas till denna druvjuice är ett Bordeaux-glas, med stor kupa för att samla upp alla aromer.

Beskows Vy – Äpple och Slånbär

Även denna måltidsdryck passar bäst i Bordeaux-glaset.

 

Foto: Kristina Sahlén.

Apolinaire No 3  – Äpple Citron Ingefära 

Glaset som passar väldigt bra är ett Riesling glas; ett glas som är format för att framhäva syran i en dryck. Drycken smakar friskt och fint i det glaset, medan det blev lätt kvalmigt i ett helt öppet glas.

 

 
 

Foto: Kristina Sahlén.

Alain milliat – Chardonnay

Liksom Merlot är detta en ren druvjuice. Vi provade den ur ett Chardonnay­glas och ett Rieslingglas, men föredrog det senare (till höger), med något mindre kupa. Det framhäver syran väldigt bra, vilket gör att sötman inte blir lika tydlig.

 

 

Foto: Kristina Sahlén.

Tosterups Cider 

Smakar bäst drucket ur ett Trapist-glas, som är ett klassiskt kupat ölglas.

 

Kombicha Kombucha 

Kombucha är en dryck gjord på fermenterat te. Den här, som är hantverksmässigt framställd, är god att dricka ur Champagne­glas. Glaset gör att drycken känns frisk och det ”svampiga” som kan finnas i Kombucha blir inte lika framträdande.

 

 

Foto: Kristina Sahlén.

Fever Tree – Ginger Beer

En härlig dryck med bra sting från ingefäran som gör att den är ”sipp-vänlig” vilket gör den trevlig som drink. God att dricka ur ett ”trapist-glas” men går även bra i ett klassiskt Chardonnay­­glas, med lite större kupa än Riesling-glaset.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/glaset-gor-smaken/feed/ 0
Kostymer, rollspel och tidsresor på drogfritt Närconhttp://www.accentmagasin.se/kultur/kostymer-rollspel-och-tidsresor-pa-drogfritt-narcon/ http://www.accentmagasin.se/kultur/kostymer-rollspel-och-tidsresor-pa-drogfritt-narcon/#respond Mon, 24 Jun 2019 11:55:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655448 UNF:arna Denise Öberg och Arild Petrovic fastnade för sci fi-genren steampunk i fjol. Nu förbereder de en egen steampunk-träff i Linköping med kostymer, tidsmaskin och skattjakt.]]>

UNF:arna Denise Öberg och Arild Petrovic fastnade för sci fi-genren steampunk i fjol. Nu förbereder de en egen steampunk-träff i Linköping med kostymer, tidsmaskin och skattjakt.

”Varifrån kommer tidsmaskinen, och vilka är ute efter den?”
Det är utgångspunkten för den berättelse och skattjakt som Denise Öberg och Arild Petrovic, medlemmar i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, har hittat på till steampunkmötet.

– Vi har byggt egna steampunkpistoler och sytt kostymer, bland annat en korsett, och ”tidsmaskinen” är en gammal kamera som Arilds pappa har byggt om, säger Denise Öberg.

Träffen äger rum under Närcon, en stor spel- och cosplayfestival på Linköpings universitetsområde i slutet av juli. Denise Öberg berättar att hon och sambon Arild Petrovic fick idén om att ordna något eget arrangemang när de besökte Närcon-festivalen förra året.

– Nu hoppas vi att vi kan samla ihop lite folk som också gillar steampunk, eftersom att det är en så häftig genre – så att vi lär känna fler som är lika intresserade som vi är, säger hon.

Steampunk är en genre där 1800-tal blandas med science fiction, en slags retro-futurism som går att finna i litteratur, konst, film och mode. Exempelvis kan det finnas ångmaskiner, luftballonger och annan teknik från industriella revolutionen, men mixat med framtidsteknik, som till exempel påhittade vapen. Vanliga inslag i estetiken är synlig mekanik, mässing och kugghjul.

Men även om Denise Öberg och Arild Petrovic kommer vara fullt utklädda i enlighet med stilen, så är det inget måste för andra som vill komma på träffen.

– Om de vill komma i en egen roll får de göra det, fast det är inget tvång. Alla som är nyfikna är välkomna och vi har skrivit förslag på karaktärer som folk kan använda på mötet. De kommer att få bestämma om de vill hjälpa mig och Arild eller ett annat lag under skattjakten, säger Denise Öberg.

Både hon och Arild är engagerade i UNF och Denise Öberg säger att det är viktigt för dem att Närcon tagit ställning och är ett helt drog- och alkoholfritt arrangemang.

– Ställningstagandet gör att vi känner oss säkra och trygga där. Det blir enklare för oss att våga hålla i ett event och att ta ansvar för andra människor om de inte är berusade.

]]>
http://www.accentmagasin.se/kultur/kostymer-rollspel-och-tidsresor-pa-drogfritt-narcon/feed/ 0
Få koll på kongressenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/fa-koll-pa-kongressen/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fa-koll-pa-kongressen/#respond Thu, 20 Jun 2019 14:13:30 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655473 Nästa vecka är det dags för IOGT-NTO:s kongress. Här är några av de frågor som kommer att avhandlas. ]]>

Nästa vecka är det dags för IOGT-NTO:s kongress. Här är några av de frågor som kommer att avhandlas.

Expedition 50

• 2015 gav kongressen i Lund förbundsstyrelsen, FS, i uppdrag att ta reda på hur organisationen mår. Vid januarisamlingen 2017 presenterades det inledda förändringsarbetet för första gången som Expedition 50, och vid kongressen 2017 togs ett inriktningsbeslut, bland annat om att minska antalet distrikt kraftigt. Debatten är het, inte minst när det gäller distriktsindelningen. FS föreslår nu att dagens 23 distrikt blir åtta.

• Inom ramen för Expedition 50 har även gjorts en demokratiutredning. Den handlar om hur formerna för inflytande kan öka i organisationen, och hur de demokratiska processerna ska fungera på framtida kongresser.

• I utvecklingsarbetet ingår också att utveckla nya former för engagemang, något som oroliga röster befarar hamnar i skuggan av de organisatoriska frågorna.

• Dags för etapp 2 i Expedition 50: FS föreslår kongressen att besluta om att genomföra ett omfattande arbete kring organisationskulturen i syfte att förbättra bemötandet, stärka tilliten och öka stoltheten inom IOGT-NTO.

 

Ekonomin

IOGT-NTO:s huvudsakliga intäkter kommer från Miljonlotteriet (överskottet fördelas mellan IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund, det vill säga även till IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF). Sedan en tid är Miljonlotteriets intäkter vikande, och redan i år har förbundet tvingats göra besparingar. Inför kommande år krävs ytterligare besparingar och hårdare prioriteringar då budgeten för 2020 krymps med 15 miljoner kronor jämfört med 2019 års budget.

 

Medlemslöftet

Vid snart sagt varje kongress har medlemslöftet varit uppe till diskussion, särskilt den del som rör vilken alkoholstyrka medlemmarna lovar att inte överskrida. I nuvarande löfte är det 2,25 volymprocent. Till årets kongress hade FS i uppdrag att ta fram ett konkret
förslag. Förslaget innehåller bland annat en sänkning av alkoholstyrkan till 0,5 procent. Dock visar det sig nu att övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen blockerar förslaget. Att det är möjligt beror på att stadgeändringar som rör de andra förbunden ska ske genom samstämmiga kongressbeslut. IOGT-NTO vill tolka stadgarna som att det är fritt fram att välja en annan gräns, så länge den inte är högre än 2,25 procent. Det har de andra förbunden sagt nej till. Därför kommer FS nu i stället att föreslå att kongressen beslutar om en rörelsegemensam utredning av medlemslöftet.

 

Mål- och verksamhets-inriktning

Kongressen ska också besluta om mål- och verksamhetsinriktning för kommande kongressperiod. Följande övergripande formuleringar föreslås:

• IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap, välkomnar alla oavsett tidigare erfarenheter, och möjliggör ett lustfyllt engagemang.

• IOGT-NTO utmanar alkoholnormen och får vuxna att ifrågasätta den. IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle.

• IOGT-NTO får beslutsfattare att agera för att begränsa tillgänglig­heten av alkohol.

 

Motionerna

Till årets kongress har 52 motioner inkommit. Nio av dem rör distriktsindelningen, och majoriteten av dem vill behålla distrikten som de är.

• En motion föreslår att IOGT-NTO ska satsa mer på narkotikapolitik. ­Förbundsstyrelsen anser dock att risken är stor att det sker på bekostnad av kompe­tensen på alkoholområdet, och att det därför är bättre att andra organisationer tar det ansvaret.

• Två motioner kommer i år från Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, förbundsstyrelse. I den första föreslås att mandatperioderna ska kunna bli ­t­vå-åriga även på distriktsnivå, och i den andra att IOGT-NTO satsar mer på unga vuxna.

• En motion rör det socialpolitiska arbetet och motionärerna föreslår bland annat att IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm blir socialt kunskapscenter inom IOGT-NTO, vilket får stöd av förbundsstyrelsen.

• Så har också det ovanliga hänt att förbundsstyrelsen valt att avstå från att lägga fram en av motionerna för kongressen. Detta då förbunds­styrelsen bedömer att den innehåller så grova generaliseringar och personangrepp att de överskrider gränsen för förtal.

 

Följ all vår rapportering om kongressen här.

Lyssna även på senaste avsnittet av Accentpodden där Johnny Mostacero och Andrine Winther pratar om den kommande kongressen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fa-koll-pa-kongressen/feed/ 0
Almedalsdrink med stinghttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/almedalsdrink-med-sting/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/almedalsdrink-med-sting/#respond Thu, 20 Jun 2019 09:53:44 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655503 Vuxen smak, frisk och läskande är några av omdömena om årets Almedalsdrink.]]>

Vuxen smak, frisk och läskande är några av omdömena om årets Almedalsdrink.

Årets Almedalsdrink lanserades i går kväll på tillställningen maktahavaröl, som makthavare.se arrangerar tillsammans med Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

Drinken fick mycket beröm och verkade falla deltagarna i smaken. Under en paneldebatt om hur man optimerar sin Almedalsvecka ansåg samtliga paneldeltagare, Britt Stakston, Samuel Somo och Jessica W Sandberg, att årets drink var välsmakande och god, med ”vuxen”smak. De var dessutom överens om att Almedalsdrinken starkt bidragit till att ändra alkoholnormen som tidigare var stark i Almedalen.

I marknadsföringen inför lanseringen har UNF flaggat för att årets drink skulle innehålla en smak som antingen älskas eller hatas. För de flesta gick associationen till koriander, en gissning som visade sig korrekt. Det var dock ingen framträdande ingrediens i drinken.

Jessica Schedwin

Jessica Schedwin, chefredaktör på makthavare.se
– Spännande smak, men otroligt god. Smakar som en drink. Jag skulle när som helst kunna byta en vanlig drink mot den. Det är kul att UNF gör det här projektet. Det behövs verkligen.

 

 
 

Samuel Somo

Samuel Somo, generalsekreterare på UNF
– Godaste Almedalsdrinken hittills. Den släcker törsten. Jag gillar att den är söt först och blir sur sen. Och nu kommer den där eftersmaken, säger han när han tar en klunk av drinken.

 

 
 

Signe Krantz

Signe Krantz, studerande
– Uppfriskande och god. Den här kommer jag att dricka om jag kommer iväg till Almedalen, säger Signe som fortfarande inte lyckats ordna boende på Gotland under Almedalsveckan.

 

 
 

Foto: Eva Ekeroth

Peter Ekeroth, pensionär
– Mycket god. Bland de godaste alkoholfria drinkar jag druckit. Fast någon koriandersmak kunde jag inte känna.

 

 

 

Såhär gör du årets Almedalsdrink

För en liter:
12 cl starkt svart te
12 cl koncentrerad svartvinbärssaft
12 cl enbär/koriandersockerlag
4 cl färskpressad citron
60 cl kolsyrat vatten

Gör såhär:
Koka en sockerlag bestånde av en del vatten och en del socker. Låt 15 gram krossade enbär och 3 gram mald koriander dra i en halv liter sockerlag i tolv timmar. Sila av.
Koka ett startkt te, använd åtminstone 30 gram te per liter vatten och låt det dra i 8 minuter för maximal styrka och beska. Sila av.
Blanda te, sockerlag och övriga ingredienser. Drick kall.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/almedalsdrink-med-sting/feed/ 0
Nyktra strategier: Midsommarhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-midsommar/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-midsommar/#respond Thu, 20 Jun 2019 03:51:27 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655457 Hur pratar du med den där släktingen som alltid dricker lite för mycket på midsommar? Accent bjuder på strategier för nyktrare firande.]]>

Hur pratar du med den där släktingen som alltid dricker lite för mycket på midsommar? Accent bjuder på strategier för nyktrare firande.

Accent bad Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör och mindfulsobercoach, som driver alkoless.se och Anders Hammarberg, psykoterapeut och forskare, att resonera kring några vanliga dilemman för den som vill leva nyktert.

Jag ska fira midsommar med släktingar och grannarna på landet. Jag vet att några gärna vill ha snaps till sillen och sedan fortsätter det, redan innan dansen kring midsommarstången börjat. Åtminstone en av mina släktingar har vad jag skulle kalla ett problemdrickande: Hur pratar man med den där släktingen som alltid dricker lite för mycket och blir otrevlig eller gör bort sig? Jag tycker att alltihop känns olustigt och onödigt, inte minst eftersom det är barn med vid midsommarfirandet. Känner mig osäker på hur och när jag ska agera, om det ens är möjligt att förändra eller om jag helt enkelt ska avstå från att delta?

Ingela Hjulfors Berg: Det är vanligt att många känner så här. Först tycker jag att du måste prata med någon annan som ska vara med och förklara att du tycker det är jobbigt när folk blir för fulla och inte kan bete sig. Det är viktigt att få uttrycka sin oro. Värden eller värdinnan kan ta upp det med personen i fråga, uttrycka sig i jag-form och säga att hen känner sig orolig för att det blir dålig stämning. Ett knep kan vara att man väljer bort snaps till alla, ser till att folk inte får ta med sig eget dricka, eller att värden står för dricka, då har man lite kontroll. Man serverar, men inte tio snapsar och man ställer inte fram flaskor på borden. På det sättet kan man få ner konsumtionen. Jag ältade ett liknande tillfälle med min man och försökte ta upp det med dem som skulle ha festen.

– Jag hade själv som strategi, när jag inte var värdinna, att hålla mig borta från vissa personer. Om du ska avstå måste du fundera över vem du är. Gillar du att vara med många vänner då ska du absolut gå. Tycker du det är jobbigt med mycket folk ska du inte ens vara där. Våga bottna i dig själv och vad du har för behov. Ska du gå dit och vara sur är det kanske bättre att avstå. Eller så har du trevligt ändå, men du måste välja spår.

Anders Hammarberg: En jättebra och svår fråga. Hur du kan agera är väldigt beroende på vilka relationer du har till de inblandade. Det är svårt att bestämma hur folk ska dricka, men det är bra om man kan ta upp det här ändå, speciellt när det är barn involverade. Barn säger inte alltid hur de upplever situationen, men vi vet att de tycker det är obehagligt när vuxna blir påverkade.

– Jag tycker att du bör prata med vederbörande. Då är det bra att undvika att fastna i fällorna att prata om hur någon är, så du inte riskerar att uppfattas som att stämpla någon genom att säga ”jag tycker du dricker för mycket”. Utgå från vad du själv tycker är problematiskt: ”jag tycker inte att det känns okej, speciellt inte när det är barn med. Jag vill gärna träffas, men skulle vi kunna hitta ett annat sätt, så som det blivit nu känns inte bra”. Var gärna konkret och ge alternativ: ”Skulle vi kunna vänta med snapsarna till senare?” Människor gillar alternativ. – Jag önskar att det skulle vara mera oproblematiskt att prata om sådant här. Men det är lite känsligt. Om det är en annan person som är värd för firandet kan du prata med hen också. Och alternativet att välja att inte delta finns alltid.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-midsommar/feed/ 0
Två tomma poster i förslag till ny förbundsstyrelse i IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/tva-tomma-poster-forslag-till-ny-forbundsstyrelse-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tva-tomma-poster-forslag-till-ny-forbundsstyrelse-iogt-nto/#respond Wed, 19 Jun 2019 11:23:24 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655478 Drygt en vecka innan IOGT-NTO:s kongress ska välja en ny förbundsstyrelse släpper valberedningen sitt förslag. Två poster är fortfarande tomma.]]>

Drygt en vecka innan IOGT-NTO:s kongress ska välja en ny förbundsstyrelse släpper valberedningen sitt förslag. Två poster är fortfarande tomma.

Det förslag som valberedningen presenterar ser ut så här:

Ordförande: Johnny Mostacero (omval).
Vice ordförande: inget förslag.
Kassör: Lina Boberg (är idag förbundsstudieledare i styrelsen).
Ledamöter: Vanja Lindstedt (omval), Tobias Wallin (nyval), Carin Häregård (nyval), Morgan Öberg (nyval), Mårten Malm (nyval).

– Det här är så långt vi kan komma, det här är de personer vi vill förslå i dagsläget, säger Åsa Hagelstedt, sammankallande i valberedningen, och fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera de här namnen. De är inga rookies, utan personer som vet vad de ger sig in på och som kommer att klara uppdraget, ett uppdrag som innebär organisationsförändringar och stora besparingar.

 

Valberedningens plan var att föreslå nio personer, nu är det sju.

– Tyvärr har många av de vi frågat tackat nej eller hoppat av, några av personliga skäl. Vår förhoppning nu är att fler kommer att kliva fram när de ser vilka ypperliga personer som kandiderar. Nya namn kan föreslås till valberedningen eller till kongressen, säger Åsa Hagelstedt.

Till posten som vice ordförande finns i dagsläget inget namn. Att ingen föreslås till sekreterarposten beror på att valberedningen föreslår en stadgeändring som innebär att den posten utgår.

 

Lina Boberg, som idag är förbundsstudieledare, föreslås bli kassör.

– Hon är vårt förstahandsval. Hon har tidigare varit kassör i UNF (Ungdomens nykterhetsförbund), och eftersom hon redan sitter i förbundsstyrelsen i IOGT-NTO har hon god inblick.

Det har varit en tuff vår för valberedningen, som även den drabbats av avhopp.

– Men vi har kämpat på och vägrat att sänka ribban, säger Åsa Hagelstedt.

Kandidaternas egna presentationer

Tobias Wallin (nyval), 46 år, Uppsala

”Jag bor i Uppsala med min fru och fyra barn. Jobbar som affärsutvecklare/säljare på Saab i Järfälla med större delen av världen som mitt arbetsfält. Jag har varit engagerad i IOGT-NTO-rörelsen sedan barnsben och har betat av tre av fyra förbund i rörelsen, det är bara Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, som jag aldrig varit medlem i. Under mina år i rörelsen har jag provat på de flesta förtroendeuppdrag man kan tänka sig. Alla varianter på uppdrag i diverse föreningar, ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsledare i diverse distriktsstyrelser och fyra år i Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, förbundsstyrelse. Nu ligger mitt ideella fokus på min lokalförening Funbo Framtid i Uppsala, där jag bland annat ansvarar för vår fastighet.

Jag värderar IOGT-NTO-rörelsens gemensamma grundsatser, ideologi och målbild väldigt högt. Vi är en gemensam rörelse som jobbar mot ett gemensamt mål och just rörelsesamverkan är något som jag brinner extra för. Utan ett tätt samarbete med UNF, Junis och NSF tappar vi halva syftet med organisationen och jag tror att vi tillsammans kan nå oanade höjder den kommande kongressperioden.”

 

Carin Häregård (nyval), 52 år, Stockholm

”Jag är utbildad folkhögskolelärare och sjuksköterska sedan 2014. Arbetar idag som specialistsjuksköterska i psykiatri på en vårdmottagning för hemlösa i Stockholm. Innan dess arbetade jag som sjuksköterska på en beroendemottagning i tre år.

Blev medlem i  Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, 1982, i Östhammar. Har varit aktiv på alla nivåer inom UNF. Mellan 1986 till 2010 var jag anställd inom rörelsen på olika sätt, kretsinstruktör i Uppsala, förbundskonsulent och biträdande förbundssekreterare i UNF, samt projektledare och förbundskonsulent inom IOGT-NTO. Vikarierade även en tid på Tollare folkhögskola med kortkursverksamhet och tillitsbanan.

Det arbete som jag är mest stolt över att få varit med och utveckla är bland annat UNFs kamratstöd inklusive julkurserna, metoderna Föräldrar tillsammans och Ledare tillsammans, alkohol-, narkotika, och tobaks policyarbete i idrottsföreningar. Var även en drivande person i försöka utveckla utbildningsinsatser som riktade sig direkt till vuxna alkoholkonsumenter för höja kunskapsnivån kring risker med alkoholkonsumtion och beroendeutveckling. Har även varit med och startat två IOGT-NTO föreningar, Trots Allt! i Uppsala och Vildvuxen i Stockholm.

Jag vill bidra med mIn kompetens inom alkohol- och drogområdet när det gäller prevention och behandling. Tror även min bakgrund inom rörelsen kan vara en tillgång i organsationens vidareutveckling. För mig är det viktigt att alla medlemmar känner sig välkomna och inkluderade, oavsett bakgrund och anledning till sitt medlemsskap.”

 

Morgan Öberg (nyval), 40 år, Bandhagen, Stockholm

”Jag inledde mitt engagemang i nykterhetsrörelsen i Sundsvall där jag växte upp i början av 1990-talet. Det tog mig vidare till ett engagemang på distrikts- och förbundsnivå. Jag har bland annat varit förbundsordförande i Ungdomens nykterhetsförbund,UNF, och anställd på IOGT-NTOs kansli. Just nu har jag inga uppdrag i rörelsen.

Till vardags arbetar jag som centralt kvalitetsansvarig på ett studieförbund, men har mestadels arbetat med kommunikation och opinionsbildning under mitt yrkesverksamma liv. I förbundsstyrelsen ser jag att jag kan bidra med perspektiv som gör att IOGT-NTO fortsätter att ha ett framgångsrikt alkohol- och narkotikapolitiskt arbete. Jag vill också att vi utvecklar vår organisation så att det är roligt och meningsfullt att vara engagerad som medlem. Men också att vi gör kloka val när det gäller hur vi finansierar det vi gör inom IOGT-NTO. När vi förändrar vår organisation vill jag att vi gör det med eftertanke och att vi bär med oss de tankar och kloka synpunkter som finns. IOGT-NTO gör vi tillsammans.”

 

Mårten Malm (nyval),28 år, Sundbyberg

”Jag är uppvuxen landsbygden utanför Växjö, Kronobergs län. Har tidigare erfarenheter av bland annat: Distriktsstyrelse iUngdomens nykterhetsförbund, UNF, Kronoberg under många år. Ledamot Förbundsstyrelsen i UNF 2011-2013. Har även haft små engagemang i Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, och i Juvente (norska UNF). Är sammankallande i valberedningen för UNF denna mandatperioden.

Studerar nu Arkitektur på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Jag hoppas att bidra med min förmåga att vara lösningsorienterad, jag är inte rädd för att kavla upp ärmarna och ta tag i svåra frågor och beslut. Jag tror man löser de stora utmaningarna vi står inför genom att hitta konkreta och ofta lokala lösningar. Jag vill se en ökning av lokal verksamhet som också bjuder in och lockar äldre UNF:are och andra unga vuxna att stanna eller bli med i rörelsen.”

 

Lina Boberg (omval men på ny post), 31 år, Uppsala

”Jag har suttit i Ungdomens nykterhetsförbunds, UNF, förbundsstyrelse 2009-2015 (4 år som kassör) och i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sedan 2015. Är kassör i min IOGT-NTO-förening.

Arbetar som statistiker på Brottsförbyggande rådet.

Jag har under mina två mandatperioder satt igång en del processer som jag vill vara med att avsluta. Jag vill bygga en god och givande relation mellan förbundsstyrelsen och den nya generalsekreteraren. Jag tror att jag kan bidra med ett fokuserat och inkluderande tänkande. Att jag kan ge energi till gruppen och är bra på att lägga ambitionsnivån på rätt plats och genomföra det som ska genomföras. Jag tror att jag genom mina tidigare uppdrag har byggt på min kunskap och mitt självförtroende för att nu kunna axla kassörsrollen.”

 

Texten uppdateras löpande med information om de som kandiderar.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tva-tomma-poster-forslag-till-ny-forbundsstyrelse-iogt-nto/feed/ 0
”Kamratstödet behövs hela tiden”http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kamratstodet-behovs-hela-tiden/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kamratstodet-behovs-hela-tiden/#respond Wed, 19 Jun 2019 08:30:10 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655444 IOGT-NTO:s kamratstöd i Skarpnäck tar inte semesterledigt. Under sommaren arrangeras båtturer till Stockholms skärgård.]]>

IOGT-NTO:s kamratstöd i Skarpnäck tar inte semesterledigt. Under sommaren arrangeras båtturer till Stockholms skärgård.

Hallå, Ylva Sandin, kamratstödet i Skarpnäck. Vad händer hos er i sommar?

– Vi fortsätter med något vi gjort i åtta år, dagsturer till skärgården. Det bygger på att vi har ideella båtluffarvärdar, på så sätt kan vi hålla nere kostnaden och erbjuda billiga utflykter.

Vad gör ni på ut­­flykterna?

– Planen är att hålla en kort introduktion på varje ö, sedan får man välja om man vill vara med gruppen eller ta sig ut på egna strövtåg. Ibland går vi på museum på öarna, besöker Siarö fort, eller hittar fina badplatser och tar med egen matsäck.

Varför är det viktigt med aktiviteter på ­sommaren?

– På sommaren händer det kanske inte så mycket. Har man ingen egen stuga så behöver man ibland en extra knuff för att komma iväg. Det är viktigt att vi inte slår igen verksamheten helt och hållet på sommaren, för kamratstödet behövs ju hela tiden. Alla är väldigt välkomna att delta – så ta med en kompis som är nyfiken på nykterhetsrörelsen och som inte har varit med förut!

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kamratstodet-behovs-hela-tiden/feed/ 0
Nyktra strategier: Personalfestenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-personalfesten/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-personalfesten/#respond Fri, 14 Jun 2019 09:41:33 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655422 Hur gör du när kollegorna förväntar sig att du dricker på personalfesten? Accent bjuder på strategier för nyktrare festande.]]>

Hur gör du när kollegorna förväntar sig att du dricker på personalfesten? Accent bjuder på strategier för nyktrare festande.

Accent bad Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör och mindfulsobercoach, som driver alkoless.se och Anders Hammarberg, psykoterapeut och forskare, att resonera kring några vanliga dilemman för den som vill leva nyktert.

Jag har i stort sett slutat att gå med på after work med kollegorna eftersom jag vet att umgänget kommer att kretsa kring alkohol. De försöker truga på mig alkohol, och har svårt att acceptera att jag säger nej. Även personalfester, konferenser och kickoffer börjar bli något jag gruvar mig för långt i förväg, och det tas inte väl upp när jag lämnar återbud eller avviker tidigt. Hur kan jag hantera detta på ett mer konstruktivt sätt?

Ingela Hjulfors Berg: Har man inte jobbat så länge kan det vara svårt att sätta ner foten. Det bästa, om man inte kan tacka nej, är att spela att man dricker, be bartendern hälla upp i samma glas och så sitter man där och bara sippar i lugn och ro utan frågor. När det blir för tungt kan du smita, när de andra blir för fulla då kan du dra hem, ingen märker det. Man har ingen upplysningsplikt.

Anders Hammarberg: Det här är en fråga som många som kommer till oss på mottagningen brottas med. I många fall kan det visa sig att andra tänker likadant, att de också vill hålla igen, och tycker det är ganska skönt om någon äntligen tar upp det. Det går att säga det här utan att ta upp om man själv har alkoholproblem, om det skulle vara fallet. Ibland är det inga större problem, men i vissa kulturer är det själva drickandet som är grejen. På after work deltar ju alla frivilligt och det kan vara en utmaning. Du kan hänga med och dricka alkoholfritt, ofta kan man göra det utan att någon ser att du väljer det alternativet.

– Att behöva avstå från att delta är tråkigt, men även här får du försöka hitta ett sätt att motivera varför, kanske hälsoskäl eller att du är inne i en träningsperiod. Det sista är ett argument som många hakar på i och med en växande hälsotrend. På kickoffer och konferenser finns ofta en gräns för hur mycket alkohol man bjuder på, en policy som är ganska känd och kommunicerad. Men visst finns det fortfarande platser där man har en fredagsöl på jobbet, även om det blir mer och mer ovanligt.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-personalfesten/feed/ 0
Uppsala vill behålla sitt distrikthttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/uppsala-vill-behalla-sitt-distrikt/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/uppsala-vill-behalla-sitt-distrikt/#respond Fri, 14 Jun 2019 05:37:14 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655366 Hallå där Maria Haglund, ny distriktsordförande för IOGT-NTO:s Uppsaladistrikt.]]>

Hallå där Maria Haglund, ny distriktsordförande för IOGT-NTO:s Uppsaladistrikt.

Hur känns det att vara nyvald ordförande?

– Jag är egentligen ordförande för Junis-distriktet, men eftersom valberedningen inte fick ihop en full styrelse för IOGT-NTO så beslöt vi att ha en gemensam styrelse. Vi kommer att ha ett extra årsmöte i augusti när vi vet hur kongressen beslutat om distriktsindelningen. Vi har motionerat till kongressen om att behålla den nuvarande indelningen. Därför har jag inte hunnit ha några visioner för framtiden.

Varför vill ni behålla det nuvarande distriktet?

– Av flera skäl. Vi tycker att distrikten blir för stora och att det är synd att vi får olika indelningar mellan Junis, UNF och IOGT-NTO. Vi har idag svårt att få folk att åka till årsmöten och det kommer att bli ännu svårare när det är mycket längre bort. Jag tycker vi såg det när vi hade årsmöte med NBV att det var färre lokala ombud. De distrikt som fungerar väl tycker vi kan få fortsätta och de som vill gå ihop kan göra det. Allt behöver inte ske lika och samtidigt, det viktiga är att behålla engagemanget där det finns.

Men är det realistiskt att ha kvar distrikten som de är?

– Nu har ju distrikten fått avlastning genom att förbundet kan sköta ekonomi och ta arbetsgivaransvaret. För Uppsalas del har vi också precis fått två verksamhetsutvecklare på plats. Jag tycker det är synd att vi inte får testa om det skulle fungera först. Det känns som en ”top–down”-lösning där våra erfarenheter skulle kunna utnyttjas bättre.

Vad gör ni om ni inte får er vilja igenom utan distrikten slås samman?

– Då får vi väl bilda en krets i Uppsala. Vi har flera föreningar i Uppsala, men de är små och vi måste samarbeta för att göra större arrangemang.

Ni är också kritiska till förslagen om direktdemokrati. Varför då?

– Det låter inkluderande, men kan bli väldigt odemokratiskt. Risken finns att besluten kommer att fattas av dem som bor närmast platsen där årsmötet hålls eller att någon tar med ett gäng kompisar för att få igenom en viss fråga.

Vad hoppas du på framöver?

– Jag hoppas förstås att vår motion går igenom, och då vet jag att vi får ett engagemang som gör att vi kan få fram folk för poster i styrelsen. Vi kan inte stå bakom motionen utan att också ta ansvar för konsekvenserna.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/uppsala-vill-behalla-sitt-distrikt/feed/ 0
Stora besparingar i IOGT-NTOhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/stora-besparingar-iogt-nto/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/stora-besparingar-iogt-nto/#respond Wed, 12 Jun 2019 09:41:39 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655398 IOGT-NTO:s kongress som tar plats i Örnsköldsvik sista veckan i juni kommer att ta ställning till en budget som innebär stora besparingar.]]>

IOGT-NTO:s kongress som tar plats i Örnsköldsvik sista veckan i juni kommer att ta ställning till en budget som innebär stora besparingar.

Bakgrunden är Miljonlotteriets vikande intäkter. Lotteriet, som ägs av IOGT-NTO, är organisationens huvudsakliga inkomstkälla, och överskottet fördelas mellan IOGT-NTO, Junis, UNF och NSF.* Miljonlotteriets prognos pekar nu mot 15 miljoner kronor lägre intäkter per år 2020-2021, för IOGT-NTO:s del. Förbundsstyrelsen vill se en budget i balans, inga pengar ska tas från sparade medel.

– Vi har aldrig haft så stora neddragningar i IOGT-NTO räknat i reda pengar tidigare. Vi har inte heller tvingats dra in tjänster eller säga upp personal på detta sätt. Å andra sidan har vi aldrig tidigare varit så många anställda, säger Eva Blomstrand Persson, tillförordnad generalsekreterare.

Förbundsstyrelsens prioriteringar innebär sänkt ambitionsnivå inom flera områden, omfördelning av arbetsuppgifter och tjänster, minskat antal tjänster, och ett skärpt fokus på prioriterade områden. De områden som förbundsstyrelsen prioriterar att säkra resurser till är medlemstillväxt, alkoholpolitik, samt den regionala personalorganisationen.

 

Områden som förbundsstyrelsen vill dra ned på är arbetet med alkoholnormen, nya engagemangsformer, insamlingsarbetet, samt bidrag till andra organisationer, som bland annat folkhögskolorna, Våra gårdar, Eurocare och Eucam. Det ekonomiska stödet till distrikten sänks, och resurser flyttas från central till regional nivå. Hantering av ekonomi och administration ska effektiviseras.

Även förbundets kommunikationsavdelning och medlemstidningen Accent får enligt förbundsstyrelsens budget mindre pengar. För Accents del innebär det att en 80-procents journalisttjänst dras in och att antalet utgåvor blir färre.

 

Under innevarande år och 2020 försvinner sammanlagt ett tiotal tjänster: it-avdelningen läggs ned, vakanta tjänster och pensionsavgångar ersätts inte, samt ytterligare tjänster avvecklas. Tillfälliga tjänstledigheter kommer inte att vikariebesättas.

IOGT-NTO:s internationella avdelning berörs inte av neddragningarna.

– Den finansieras helt av externa medel från Radiohjälpen, Forum Syd med flera, samt egeninsatser från förbunden. Den internationella verksamheten baseras på långa avtal med samarbetspartners och kan inte heller bara avbrytas under pågående avtalsperiod. Vi har ju personalen anställd hos oss, men fakturerar i stort sett alla kostnader till Internationella för personal och kringkostnader, säger Eva Blomstrand Persson.

 

Eva Blomqvist, kassör i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse: Varför är det så viktigt med en budget i balans – IOGT-NTO har ju gott om pengar sparade?

– Vi har ju helt andra budgetförutsättningar detta år och även framöver, jämfört vad vi blivit ”vana” med. Under 2019 löser vi upp en del av vårt egna kapital för att möta de minskade intäkterna, men det är naturligtvis inte hållbart att fortsätta med. Därför gav förbundsstyrelsen redan i januari kansliet i uppdrag att jobba med kostnadsminskningar för att from 2020 ha en budget i balans utifrån den nya, lägre intäktsramen. Kongressbudgeten är ett resultat av det arbetet.

Förbundsstyrelsen prioriterar medlemstillväxt, alkoholpolitik och den regionala personalorganisationen?

– FS har haft diskussioner om verksamhetsprioriteringar och varit eniga om att alkoholpolitik och medlemstillväxt är överställda andra mål. Den regionala personalorganisationen är den viktigaste resursen för arbetet i mål- och verksamhetsinriktningen, varför den logiska följden blir att värna den resursen.

Kommer de här besparingarna vara tillräckliga?

– Som vi bedömer det nu, ja. Lotterimarknaden är utsatt för tuff konkurrens och än så länge har vi en väldig tyngdpunkt på intäktssidan från Miljonlotteriet, så om det skulle bli ytterligare förändring av lotteriöverskottet kommer vi att behöva titta på helheten igen.

– ”En-ben-heten” är det viktigaste skälet till att jobba med andra och nya intäkter, och just nu investerar vi ju rätt mycket i insamlingsverksamheten. Vi föreslår ju också kongressen att anta en finansieringsstrategi,säger Eva Blomqvist.

Artikeln är uppdaterad.

* Utöver IOGT-NTO är de tre övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen juniorförbundet Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/stora-besparingar-iogt-nto/feed/ 0
Motioner: Flest rör distriktsindelningenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/motioner-flest-ror-distriktsindelningen/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/motioner-flest-ror-distriktsindelningen/#respond Wed, 05 Jun 2019 10:22:01 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655275 Till årets kongress i IOGT-NTO har 52 motioner inkommit. Det ämne som berör flest är distriktsindelningen.]]>

Till årets kongress i IOGT-NTO har 52 motioner inkommit. Det ämne som berör flest är distriktsindelningen. En motionär har skrivit 10 motioner och en motion är undertecknad av 49 motionärer. UNF:s förbundsstyrelse har lämnat två motioner. En motion vill förbundsstyrelsen inte behandla.

Nio motioner rör frågan och majoriteten vill behålla distriktsindelningen som den är. En föreslår att distrikten slopas helt.

En motion föreslår att IOGT-NTO ”ska ha en målbild som innebär att vi blir Sveriges bästa alkohol- och narkotikapolitiska organisation”. Förbundsstyrelsen anser dock att risken är stor att det sker på bekostnad av kompetensen på alkoholområdet och att det därför är bättre att andra organisationer tar det ansvaret: ”Att satsa på att bli både den bästa alkohol- och narkotikapolitiska organisationen skulle utifrån dagens förutsättningar innebära att vi blir sämre på alkoholfrågan till förmån för att bli bättre på narkotikafrågan. Så länge det inte finns någon annan organisation som driver alkoholfrågorna så som vi gör behöver vi hålla fokus på alkoholens skador i samhället.”

 

Två motioner kommer i år från UNF:s förbundsstyrelse. I den första föreslår UNF att mandatperioderna utreds så att de kan bli två-åriga även på distriktsnivå och i den andra att IOGT-NTO satsar mer på unga vuxna.

 

En motion rör det socialpolitiska arbetet och motionärerna föreslår bland annat att Dagöholm blir socialt kunskapscenter inom IOGT-NTO, och att det socialpolitiska arbetet samlas och inriktas på vårdkedjan. Båda förslagen stöds av förbundsstyrelsen.

 

Så har det unika hänt att förbundsstyrelsen valt att avstå från att lägga fram en motion för kongressen, nämligen motion 40 Islamistisk extremism i nykterhetsrörelsen. Enligt förbundsstyrelsen innehåller motionen grova generaliseringar och personangrepp.

– Det var inget lätt beslut. Motioner skrivs ju till kongressen, inte till förbundsstyrelsen, men det är vi som har ansvar för vad som publiceras. Den här motionen uppfattar vi som konspiratorisk och den namnger flera medlemmar på ett sätt som hamnar inom sfären för förtal, säger Erik Winnfors Wannberg, som är ledamot i förbundsstyrelsen.

Han säger att förbundsstyrelsen först provade att maskera de avsnitt som innehöll personangrepp.

– Men det räckte inte att maska över namn. Personer gick att identifiera ändå och då måste mer text bort. Då blev det så stora stycken som försvann att innehållet blev obegripligt.

I stället kommer förbundsstyrelsen att be kongressen att lita på styrelsens omdöme och inte behandla motionen.

– Men under kongressen kommer vi att ha ett motionstorg där motionerna diskuteras. Där har ju motionären möjlighet att prata för sin motion, säger han och tillägger att stadgarna inte varit behjälpliga för hanteringen av fallet.

– De är inte skrivna för sådana här situationer, säger han.

 

Kongressens flitigaste motionär är Maria Gripenhoftner från Umeå som lagt tio motioner. De rör allt från att korta kongressen med en dag, ge möjlighet till flerårigt medlemskap, inkludera fler med funktionshinder samt inkludera lucia-aktiviter i Vit jul, till att anställa en föryngringsstrateg på förbundet.

 

En motion som sticker ut är nummer 35, Flygfritt 2020, som hela 49 motionärer från norr till söder står bakom. De föreslår främst att ”inga flygresor ska genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet under 2020, med undantag för nödvändiga resor utanför Europa inom ramen för vårt internationella arbete och IOGT International, samt att från 2021 ska i princip inga flygresor inom Europa genomföras i IOGT-NTO:s verksamhet. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för eventuella flygresor som bedöms som absolut nödvändiga för verksamheten.”

Motionärerna vill också att deltagare med långa resvägar ska kompenseras för inkomstbortfall och att förbundsstyrelsen utvecklar alternativ till möten som kräver långa resor.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på allvaret i frågan, men anser att det skulle medföra stora svårigheter att på så kort sikt ställa om verksamheten och att konsekvenserna är oöverskådliga. De föreslår därför att kongressen avslår motionen, men beslutar att IOGT-NTO ska reducera flygresandet samt ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av resandet inom IOGT-NTO ”med syftet att minska organisationens klimatpåverkan av resandet.”

Samtliga motioner och förbundsstyrelsens förslag är publicerade på kongressens webbplats.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/motioner-flest-ror-distriktsindelningen/feed/ 0
Karl-Oskar och Kristina invigde Blå bandets lokalhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/karl-oskar-och-kristina-invigde-bla-bandets-lokal/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/karl-oskar-och-kristina-invigde-bla-bandets-lokal/#respond Tue, 04 Jun 2019 04:12:39 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655294 För första gången på över 60 år genomföres ett live-arrangemang på Röda kvarn i Almunge. Det var IOGT-NTO-medlemmarna Bo och Tina Frid som med sin musikal-föreställning invigde den nya Blå bands-lokalen.]]>

För första gången på över 60 år genomföres ett live-arrangemang på Röda kvarn i Almunge. Det var IOGT-NTO-medlemmarna Bo och Tina Frid som med sin musikal-föreställning invigde den nya Blå bands-lokalen.

I en gripande föreställning fick publiken på Röda kvarn i uppländska Almunge ta del av Karl-Oskars och Kristinas slit för att kunna försörja sina barn och ge dem en framtid. Dottern Annas död leder till beslutet att lämna hembygden och det trygga Småland för en okänd tillvaro i USA. Väl där fortsätter kampen för att bygga upp en ny tillvaro. Särskilt Kristina har svårt att anpassa sig till det nya livet.

Hela historien ur Vilhelm Mobergs Utvandrar-epos berättas på en dryg timme av Bo och Tina Frid genom Benny Anderssons musik och Björn Ulvaeus texter från musikalen Kristina från Duvemåla. Med tidstypisk rekvisita och fantastisk sång tar de publiken med sig på resan.

 

Bo och Tina Frid är deltidsmusiker och IOGT-NTO-medlemmar från Hjo i Västergötland. I över tjugo år har de haft föreställningen Karl-Oskar och Kristina – en musikalisk resa på sin repertoar.

– Det var en ära att få vara de första som uppträder här sedan 1950-talet, säger Bo Frid.

Även publiken är nöjd.

– Så bra ni var. Jag har sett Kristina från Duvemåla flera gånger, men det här är första gången som orden verkligen går fram, säger Agneta Gyllner, till Bo Frid efter föreställningen.

 

Agneta Gyllner är ordförande i Lions-föreningen som äger huset där den nedlagda biografen finns.

– Det är så roligt att det kommer in ny verksamhet här. Det har stått tomt sedan vi blev tvungna att lägga ner biografen 2015, säger hon till Accent.

Nöjdast av alla är kanske ändå Almunge Blåbandsförenings ordförande, Per-Olof Svensson.

– I lokalen vi hade tidigare höjde de hyran så vi inte hade råd att vara kvar. Men engagerade medlemmar gav inte upp. De letade reda på den här lokalen som vi nu hyr av Lions. Att få inviga den med ett arrangemang som håller så här hög klass gör mig stolt, säger han.

Han är ny ordförande för föreningen.

– Vi har varit utan ordförande i flera år, men när det blev aktuellt att hyra en lokal måste ju någon kunna skriva under kontraktet så jag åtog mig ordförandeskapet, säger Per-Olof Svensson.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/karl-oskar-och-kristina-invigde-bla-bandets-lokal/feed/ 0
Satsning på nyktrare studentfirande i Skövdehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/satsning-pa-nyktrare-studentfirande-skovde/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/satsning-pa-nyktrare-studentfirande-skovde/#respond Mon, 03 Jun 2019 09:55:35 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655175 För tionde året i rad bidrar IOGT-NTO till ett nyktrare studentfirande i Skövde: med vattenflaskor som kan hängas runt halsen.]]>

För tionde året i rad bidrar IOGT-NTO till ett nyktrare studentfirande i Skövde: med vattenflaskor som kan hängas runt halsen.

Studentfiranden förknippas ofta med alkohol; med champagnefrukost, en liten flaska bubbel runt halsen vid utspringet, följt av en blöt fest på kvällen. IOGT-NTO i Skövde vill utmana sådana traditioner. Den 14 juni tar stadens studenter examen och då kommer IOGT-NTO återigen att dela ut vattenflaskor som hängs runt halsen, tillsammans med ett gratulationskort, där studenterna uppmanas att dricka mer vatten. Initiativet, som kallas ”Orka hela dagen” har just blivit ett certifierat IQ-projekt.

– Vi tycker att vi har skapat en trend i Skövde faktiskt. Just nu passar det rätt bra, eftersom ungdomar dessutom dricker allt mindre alkohol, säger Petra Berghäll, verksamhetsutvecklare på IOGT-NTO team Väst, som är en av initiativtagarna.

Foto: IOGT-NTO Skövde

Redan veckorna före examen har det blivit tradition att arrangörerna ställer sig i ett lokalt köpcentrum för att få hjälp från allmänheten med att knyta på banden på vattenflaskorna.

– På så sätt drar vi uppmärksamhet till debatten. Samtidigt som vi försöker få studenter att inse att de inte bara ska dricka massa alkohol under examensdagen, vill vi få föräldrar och andra anhöriga att tänka på att de inte ska köpa ut till ungdomarna, säger Petra Berghäll.

Hon säger att de fått bra respons hittills och nu kör de projektet för tionde året i rad. IOGT-NTO samarbetar med Skövde kommun, Ica och Ramlösa för att ordna flaskorna till de drygt 1 000 studenter som går ut gymnasiet.

Enligt Petra Berghäll har flera personer hört av sig för att få tips när de vill starta något liknande initiativ i sin kommun. Hon säger att det är bra med flera samarbetspartners för att få allt att gå ihop.
– Ramlösa kanske inte vill sponsra alla studenter i hela Sverige. Men det behöver trots allt inte kosta så mycket med vattenflaskor, band och kort, säger hon.

Som ett bevis på att ”Orka hela dagen” gör ett bra jobb, har de nyligen tilldelats ett diplom från Systembolagets dotterbolag IQ, som varje år delar ut diplom till ett 40-tal projekt över hela landet, som också blir certifierade IQ-projekt.

Petra Berghäll berättar att gymnasieskolorna i Skövde numer uppmanar föräldrar att inte hänga alkohol runt halsarna på sina studenter – något som de tidigare inte tagit ställning till.

– Den traditionen är en gammal alkoholnorm som hängt kvar, men nu finns det ju så många dryckesalternativ. Att skolorna nu tagit ställning tycker jag är bra, sedan förstår jag att studenten inte kommer att bli helt alkoholfri för det. Men studenten bör vara ett roligt minne som man kommer ihåg, inte något som någon annan måste berätta för en, säger Petra Berghäll.
]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/satsning-pa-nyktrare-studentfirande-skovde/feed/ 0
Tjörn firar nykterhet och kvinnlig rösträtthttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/tjorn-firar-nykterhet-och-kvinnlig-rostratt/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tjorn-firar-nykterhet-och-kvinnlig-rostratt/#respond Tue, 28 May 2019 12:22:34 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655164 Folknykterhetens dag firar IOGT-NTO-föreningen på Tjörn med familjeaktiviteter – och hyllar samtidigt en lokal ikon som stred för nykterhetsrörelsen och kvinnlig rösträtt.]]>

Folknykterhetens dag firar IOGT-NTO-föreningen på Tjörn med familjeaktiviteter – och hyllar samtidigt en lokal ikon som stred för nykterhetsrörelsen och kvinnlig rösträtt.

Runtom i landet firas Folknykterheten den här veckan, och på torsdag, 30 maj, är det Folknykterhetens dag. Då blir blir det pyssel, fika, fiskdamm och skattjakt i trädgården kring Villa Solfrid på Tjörn. Värdar är IOGT-NTO Nya Stjärnan och Elin Sundbergs vänförening, i samverkan med NBV och Tjörns kommun.

– Vi har haft ett projekt ihop under året för att lyfta att den kvinnliga rösträtten fyller hundra år i Sverige. Det fanns en lång tradition av att fira Folknykterhetens dag här, men nu blir det första gången på länge, säger Linn Heiel Ekeborg, ordförande IOGT-NTO Nya Stjärnan.

I centrum för festligheterna står den politiska pionjären Elin Sundberg, som bodde i Villa Solfrid under tidiga 1900-talet. Hon var drivande i kampen för kvinnlig rösträtt, men även engagerad i nykterhetsrörelsen, framförallt genom Vita bandet och IOGT. Under 1950-talet brukade hon fira Folknykterhetens dag tillsammans med allmänheten i sin trädgård, berättar Linn Heiel Ekeborg:

– Det känns roligt att vi återupptar traditionerna, dessutom på samma plats som förr. I vår förening har vi haft en del slutna aktiviteter för medlemmar, men vi skulle behöva bli fler. Så jag hoppas att många kommer, och att vi börjar synas mer i samhället på Tjörn, samt att fler vet vilka vi är och räknar med oss.

Elin Sundberg. Foto: Elin Sundberg vänförening

Under firandet kommer det finnas möjlighet att träffa Elin Sundberg – eller åtminstone en dramaturgisk tolkning av henne i tidstypiska kläder. Och förutom trädgårdsaktiviteterna, anordnas guidade turer som handlar om Elin Sundbergs nykterhetsarbete och om hennes politiska gärning.

– Hon var verkligen en fantastisk kvinna! Före sin tid; hon var ogift, vegetarian och kandiderade till riksdagen. Det är lite ”Fröken Friman”-känsla över henne, säger Linn Heiel Ekeborg.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/tjorn-firar-nykterhet-och-kvinnlig-rostratt/feed/ 0
Nyktra strategier: Studentmottagningenhttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-studentmottagningen/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-studentmottagningen/#respond Mon, 27 May 2019 14:28:41 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655232 Hur gör du när familjen vill fira din studentexamen med alkohol? Accent bjuder på strategier för nyktrare firande.]]>

Hur gör du när familjen vill fira din studentexamen med alkohol? Accent bjuder på strategier för nyktrare firande.

Accent bad Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör och mindfulsobercoach, som driver alkoless.se och Anders Hammarberg, psykoterapeut och forskare, att resonera kring några vanliga dilemman för den som vill fira nyktert.

Jag tar studenten i juni och mina föräldrar ska ordna en mottagning för både mina och sina egna vänner, samt släkten, i mitt föräldrahem. De tycker att det känns fel och pinsamt att inte kunna bjuda gästerna på alkohol. Jag vill inte vara otacksam, men jag är nykterist och vill helst inte ha alkohol på min egen examensfest. Funderar på om jag kan ställa ultimatum? Hur ska jag få dem att förstå?

Ingela Hjulfors Berg: Ja, du kan ställa ultimatum, det är din fest och du bestämmer. Vill du ha en nykter fest, och om alla vet att du inte dricker, varför ska du bjuda på en massa alkohol? Du behöver inte göra det för dina föräldrars skull. Du är en föregångare, en förebild, du visar vägen!

Anders Hammarberg: Det är självklart att du ska få ha din studentfest som du vill! Det borde varje förälder lyssna in. Det kan vara svårt att ställa ultimatum speciellt när det har med föräldrar att göra, men mitt svar är absolut att du ska bestämma själv över festen.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/nyktra-strategier-studentmottagningen/feed/ 0
Kristina Sperkova: ”Jag fastnar inte i problemen”http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kristina-sperkova-jag-fastnar-inte-problemen/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kristina-sperkova-jag-fastnar-inte-problemen/#respond Fri, 24 May 2019 13:00:30 +0000 Accent http://www.accentmagasin.se/?p=1655206 En stabil uppväxt gav Kristina Sperkova trygghet. Den hjälper henne när hon som ordförande för IOGT International talar i FN. Att arbeta med alkoholfrågor ger henne hopp. ]]>

En stabil uppväxt gav Kristina Sperkova trygghet. Den hjälper henne när hon som ordförande för IOGT International talar i FN. Att arbeta med alkoholfrågor ger henne hopp.

Tvättmaskinen går varm i Gustavsberg utanför Stockholm. Det blir mycket tvätt mellan Kristina Sperkovas alla resor som ordförande för IOGT International. Här i lägenheten där hon bor med sin sambo Maik har hon också sin arbetsplats, och det finns gott om utrymme när familjen kommer från Slovakien och hälsar på.

– De klagar alltid över att de inte ser mycket av mig, men de följer vad jag gör och är intresserade. Jag åker väldigt gärna till Slovakien, vi nystartar IOGT där nu, säger hon.

Som 10-åring ville Kristina Sperkova bli skådespelare. Hon bestämde då att hålla sig borta från alkohol.

– Jag brydde mig väldigt mycket om mitt framtida rykte, det skulle inte finnas något att gräva fram om mig när jag blev känd, skattar hon.

Sedan tog handbollen över, hon tränade varje dag på elitnivå och för det krävdes god fysik.

– Jag ville inte ha något som hin­drade mig.

Vid den här tiden var hennes pappa med och drog igång IOGT i Slovakien. Han brukade alltid gå till fots överallt, men en dag tog han spårvagnen till ett möte. Där fanns en annons om att starta IOGT.

– ”Kom om ni vill vara med” stod det. Pappa var för en hälsosam livsstil så han gick dit.

Mamman ville inte ha alkohol i hemmet så det passade henne också. Kristinas Sperkovas pappa som var specialpedagog fick ansvar för ungdoms­verksamheten.

Foto: Viktor Gårdsäter.

– Jag fick inte vara med eftersom han var min pappa. Jag tyckte det var orättvist, men så hoppade någon av och jag kom med på en kurs och sedan på mitt första internationella läger.

Fram till dess hade Kristina Sperkova valt bort alkohol av omsorg om den egna kroppen, nu blev hon medveten om att hon ville bidra till samhället, och hon såg att det fanns solidaritetsskäl att inte stödja alkoholindustrin. Allt eftersom lärde hon sig mer om industrins metoder och alkoholens skador.

– I ett förebyggande program skulle vi hålla utbildning för eleverna på skolorna. De brukade fråga om vi själva använde alkohol, och det var skönt att säga nej, jag gillade att stå för det jag pratade om.

Det som är bra med alkoholpolitik är att det finns åtgärder som fungerar. Vi vet att till exempel alkoholskatter funkar. Det ger mig hopp.

Att hon kan vara ärlig med sig själv och sina värderingar har betydelse idag också, och gör att hon gillar att jobba med alkoholfrågor.

– Det som är bra med alkoholpolitik är att det finns åtgärder som fungerar. Det ger mig hopp. Vi vet att till exempel alkoholskatter funkar. Det ger mig en känsla av att jag kan göra någonting. Även om det är på lång sikt, säger hon.

Kristina Sperkova utstrålar positivitet, även när hon är allvarlig. Hon tror att det till stor del handlar om en stabil uppväxt.

– Min familj har inte skyddat mig från olika upplevelser, jag fick lösa situationer själv, men de har funnits bredvid mig när det varit jobbigt. Ett dåligt betyg någon gång eller en olycklig förälskelse, det var ingenting i jämförelse med hur några andra kamrater hade det.

Som barn ogillade hon att miss­lyckas, när hon gjorde det grät hon av frustration.

– På sommarlägret fick jag diplom den enda dagen jag inte grät. Om jag behövde gråta, då fick jag göra det, men mina föräldrar lärde mig att hantera saker med lite distans och vara rädd om mina nerver. Nu fastnar jag inte i ett problem. Det dyker upp, jag tar det, sedan är det över.

Men hon kan även idag gråta när hon blir frustrerad eller arg, rösten kan staka sig lite om hon är upprörd när hon håller tal.

– Om en läkare berättar om leverskador som leder till döden, då kan jag se det framför mig. Att sedan höra någon skoja om alkohol, då måste jag fortsätta hitta mina kanaler för att påverka, fortsätta arbeta för lagstiftning som räddar liv.

– Att prata i FN, inför många, är ett ansvar, då har jag möjlighet att påverka, den kommer inte varje dag. Då tänker jag att jag förberett mig tidigare i livet genom att tävla och uppträda, säger Kristina Sperkova.

Foto: Viktor Gårdsäter.

När Kristina Sperkova byter miljö, byter hon också sinnesstämning. Men allt detta flygande som jobbet innebär, hur känns det när klimatfrågan är så brännande?

– Det påverkar mig väldigt mycket. Jag är vegan på grund av klimatet och för att jag älskar djur. Jag har bestämtatt inte flyga på semestern, bara i jobbet. Men personliga möten behövs. Jag försöker vara effektiv i mitt resande. Vi får se hur länge jag klarar det mentalt, säger hon.

Kanske vill hon ha hund igen. Dante, cockerspanieln som hon haft i 15 år gick bort för ett år sedan. Han fungerande som en återhållande faktor
för resandet, hon ville gärna vara där han var.

Sambon Maik, som är från Tyskland, jobbar också i organisationen. De får mycket tid tillsammans på det sättet och förstår varandras arbete.

– Vi är inte rotade i Sverige, men det är vårt gemensamma hem, ingen av oss har någon fördel eller nackdel av att vi bor här. När vi är i Sverige pratar vi svenska, utomlands engelska. Svenskan tog över min tyska, det måste jag göra någonting åt, skrattar hon.

Jag sätter inte upp mål för mig själv. Jag fångar upp trender, anpassar mig till situationen och vad som är möjligt.

Det var i Sverige de träffades. Båda kom hit som volontärer för den internationella ungdomsorganisationen som fanns inom IOGT tidigare. Kristina Sperkova tog då en paus i sin femåriga utbildning till psykolog. Hon erbjöds jobb i IOGT International och tackade
ja, men åkte först hem och tog sin examen. De kunskaperna hjälper henne inom alla livets områden, inte minst i arbetet att leda en internationell styrelse. Hon träffar hela tiden människor från olika kulturer och behöver kunna lyssna för att förstå.

– Jag sätter inte upp mål för mig själv. Jag fångar upp trender, anpassar mig till situationen och vad som är möjligt. Blev det inte som tänkt var det antagligen för att något annat var mer angeläget.

– Det är väldigt viktigt att prata om ett positivt liv utan alkohol. Vad alkoholfria val kan innebära för ekonomi och personliga relationer. Människor har det i sig, men en del har gett upp sina värderingar. Då är det bra om någon annan tar upp frågorna.

Foto: Viktor Gårdsäter.

Kristina Sperkova gör ingen stor grej av sin nykterhet, men försöker inte heller inte gömma sina värderingar.

– Det finns en moralism där människor dömer sig själva genom någon annan. Jag vill skapa trygghet och genom mitt beteende ge möjlighet för andra att också välja att avstå. Jag är den som beställer dryck först. Samtidigt är jag inte bara nykterist, hittar vi andra gemensamma nämnare blir det mycket lättare.

Hon berättar om en återträff med gymnasieklassen. Några sa ”men ta ett glas i alla fall”.

– Jag sa nej. De försökte och så gick vi vidare. De berättade hur bra det var att jag inte försökte få dem nyktra. Men de såg inte dubbelmoralen i sitt eget beteende, när de ville övertala mig.


Följ Kristina Sperkovas blogg

 

IOGT International

• IOGT International samlar över hundra organisationer från hela världen, med över 100 000 enskilda medlemmar.

• Många eldsjälar i fattiga länder saknar pengar, då kan IOGT International stötta i att försöka hitta finansiering.

• Efter en process som tagit flera år, har IOGT International blivit officiell partner till Världshälsoorganisa­tionen, WHO. Det ökar möjligheten att vara rösten på FN-nivå för en alkoholpolitik som bidrar till global hälsa och utveckling.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/kristina-sperkova-jag-fastnar-inte-problemen/feed/ 0
Fika för alla – även i framtiden?http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fika-alla-aven-framtiden/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fika-alla-aven-framtiden/#respond Fri, 24 May 2019 10:23:05 +0000 Ulrica Ambjörn http://www.accentmagasin.se/?p=1655185 Boken Manifest för bättre kaffe är lustläsning för kaffenördar – och lyfter samtidigt viktiga framtidsfrågor.]]>

Boken Manifest för bättre kaffe är lustläsning för kaffenördar – och lyfter samtidigt viktiga framtidsfrågor.

På 160 välmatade sidor får läsaren lära sig om allt från världsmarknadsprisets utveckling och produktionsvillkor i kaffets ursprungsländer, till hur kaffe ska hanteras, rostas och drickas för att smaka som bäst.

För medlemmar i en kaffeälskande organisation som IOGT-NTO är detta förstås ovärderlig kunskap. Till exempel att hälften av världens kaffeodlingar på grund av klimatförändringar beräknas bli obrukbara inom en nära framtid. Och att världsmarknadspriset på kaffe inte på långt när täcker produktionskostnaderna. Detta enligt bokens författare Joanna Alm för att vi i väst lärt oss dricka alldeles för billigt och dåligt framställt, industriellt kaffe. Bokens budskap är att det är mer än hög tid att vi börjar betala kaffets verkliga kostnad.

Joanna Alm. Foto: Christian Gustavsson

Till hjälp för den som tycker att ”kaffetåren den bästa är, av alla jordiska drycker”, och vill vara en god konsument, finns listat 12 steg till bättre kaffe. Inte bara råvarorna utan även utrustningen, bland annat olika slags kaffekvarnar, filter och bryggare, avhandlas. Här finns också recept och tips på allt från iskaffe till ”kontorskaffe.” För den hugade kan det bli såväl en påtår som en tretår. Manifest för bättre kaffe (Natur & kultur) är något så ovanligt som en snygg coffee-table-book med ett viktigt ärende.

Joanna Alm är Sverigemästare i kafferostning, och har även fått internationella utmärkelser. Fotografen Christian Gustavsson har tagit de bedövande vackra bilderna.

Fotnot: Den så kallade  Kaffevisan skrevs på tidigt 1800-tal av skribenten och textförfattaren Mauritz Cramaers.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/fika-alla-aven-framtiden/feed/ 0
Håkan Engblad vill hjälpa andra med beroendehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogt-nto-medlemmen-hakan-engblad-vill-hjalpa-andra-med-beroende/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogt-nto-medlemmen-hakan-engblad-vill-hjalpa-andra-med-beroende/#respond Tue, 21 May 2019 11:39:58 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1654992 Kamratstödet Språngbrädan i Krokom har funnits i sex år och fortsätter att växa. Håkan Engblad var med från starten.]]>

Kamratstödet Språngbrädan i Krokom har funnits i sex år och fortsätter att växa. Håkan Engblad var med från starten.

Hur kom du i kontakt med IOGT-NTO?

– Jag tyckte att det behövdes en mötesplats i Krokom för personer som kämpade mot beroende. Socialförvaltningen tipsade om IOGT-NTO-föreningen Räddningsplankan i Östersund. De hjälpte oss att komma igång. Nu är det sex år sedan vi bildade Språngbrädan. Vi har hunnit bli trettio-fyrtio medlemmar. Bara de senaste fjorton dagarna har vi fått in sex nya medlemmar. Från början var vi bara några gamla uvar, men sedan hittade vi Saara Koponen från Tandsbyn som nu är ordförande. Hon är framåt!

Vad gör ni för aktiviteter?

– Vi hade ett stort Vit jul-arrangemang med uppträdande för ungdomar. Nu följer vi upp det och planerar regelbundna aktiviteter för unga. Exakt vad det ska bli vet vi inte än. Det beror på vad de vill ha. Vi samarbetar också med kyrkan och deras verksamhet Handkraft, som ordnar träffar för personer som av olika orsaker hamnat lite utanför samhället. Vi fixar fika och material och hjälper till vid träffarna. I utbyte får vi använda kyrkans lokaler. Ibland ordnar vi resor och utflykter. En Ikea-resa och en revyresa med middag har vi nyligen genomfört. Närmast planerar vi en bowlingresa. På torsdag ska vi också börja en studiecirkel i vegetarisk matlagning och bakning.

Vad betyder verksamheten för dig?

– Väldigt mycket. Jag känner glädje och trevligt kamratskap, som ett helt nytt liv.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/iogt-nto-medlemmen-hakan-engblad-vill-hjalpa-andra-med-beroende/feed/ 0
Stopp för ändring av IOGT-NTO:s medlemslöftehttp://www.accentmagasin.se/nykterhet/stopp-andring-av-iogt-ntos-medlemslofte/ http://www.accentmagasin.se/nykterhet/stopp-andring-av-iogt-ntos-medlemslofte/#respond Tue, 14 May 2019 11:47:08 +0000 Eva Ekeroth http://www.accentmagasin.se/?p=1655043 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vill ha nya formuleringar i medlemslöftet, bland annat en sänkning av alkoholprocenten. Förslaget möter dock motstånd i övriga IOGT-NTO-rörelsen.]]>

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vill ha nya formuleringar i medlemslöftet, bland annat en sänkning av alkoholprocenten. Förslaget möter dock motstånd i övriga IOGT-NTO-rörelsen.

Vid snart sagt varje kongress har medlemslöftet varit uppe till diskussion, särskilt den del som rör vilken alkoholstyrka som är den högsta medlemmarna tillåts att dricka under löftet.

Till årets kongress har IOGT-NTO:s förbundsstyrelse fått i uppdrag att ta fram ett konkret förslag, vilket de också gjort. Nu ser dock förslaget ut att stoppas av IOGT-NTO:s juniorförbund, Junis, och Ungdomens nykterhetsförbund, UNF.

För oss blir det jätterörigt om förbunden ska ha olika löften.

– För oss blir det jätterörigt om förbunden ska ha olika löften. För barnen i Junis spelar det ingen roll, men vi kräver ju att våra ledare är medlemmar i något av de andra förbunden och då blir det väldigt konstigt om man ska ha olika löften beroende på om man är över eller under 25, och tillhör IOGT-NTO eller UNF, säger Mona Örjes, förbundsordförande för Junis.

– Vi tycker att det är problematiskt om våra medlemmar ska behöva avge ett annat löfte när de går över till IOGT-NTO. Det är medlemslöftet som binder ihop oss ideologiskt. I nuläget anser därför inte vår förbundsstyrelse att vi kan ha olika löften, säger Isabelle Benfalk, förbundsordförande för UNF.

 

Att det är möjligt för Junis och UNF att blockera förslaget beror på att stadgeändringar som rör de andra förbunden inom IOGT-NTO-rörelsen ska beslutas genom samstämmiga kongressbeslut hos alla förbund som berörs. Till sådana ändringar hör beslutet om medlemslöftet.

Men formuleringen i stadgarna är otydlig och IOGT-NTO har valt att göra en annan tolkning än de övriga förbunden:

”Löftet måste innehålla max 2,25 volymprocent samt våra grundsatser och program.”

Det är en formulering som antingen kan tolkas som att alla förbundens löften måste innehålla formuleringen ”max 2,25 volymprocent” eller som att de måste innehålla en angiven volymprocent som inte får överstiga 2,25.

IOGT-NTO har valt en mycket fri tolkning, genom att inte ha med någon siffra alls i det nya förslaget till löfte, utan istället ange max 0,5 volymprocent i ett förtydligande. Den tolkningen accepterar inte Junis och UNF som tolkar stadgarna på det förstnämnda sättet.

Det är inte förrän nu vi förstått att IOGT-NTO verkligen vill ändra löftet.

Att inte Junis eller UNF sagt ifrån tidigare beror enligt Mona Örjes på att de inte fått en officiell fråga.

– Jag fick en muntlig fråga direkt efter förra kongressen och då svarade jag att det inte fanns något intresse hos våra medlemmar att ändra löftet. Och det kvarstår, säger hon.

Isabelle Benfalk menar att det är en miss i kommunikationen.

– Det var otydligt för oss vad utredningsuppdraget innebar för IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Eftersom vi inte förstod vidden av det så frågade vi inte, och IOGT-NTO förklarade inte eftersom de inte förstod att vi inte förstod. Det är inte förrän nu vi förstått att IOGT-NTO verkligen vill ändra löftet, säger hon.

 

Nu när det finns ett skarpt förslag kommer dock saken i ett annat läge.

– Jag förstår om IOGT-NTO är besvikna på att vi inte agerat tidigare, men vi tycker att UNF och IOGT-NTO bör ha samma löfte. Är IOGT-NTO verkligen angelägna om att ändra löftet så är vi beredda att gå in i processen, säger Mona Örjes.

Isabelle Benfalk instämmer.

– Vi vill få vara med i processen och få en reell chans att påverka. Nu är det ju för sent. Det vi kan göra nu är att ställa en fråga till kongressen och hoppas att även vår förbundsstyrelse får i uppdrag att utreda saken, säger hon.

Det finns mycket att ta ställning till och en del frågor kvar att lösa.

Mona Örjes anser att det finns mycket att ta ställning till och en del frågor kvar att lösa.

–  Löftesändringen innehåller ju flera delar. Det är inte bara promillegränsen att ta ställning till. Vad gör vi till exempel med de medlemmar som redan avgivit det nuvarande löftet?

Hon hoppas därför att IOGT-NTO:s kongress ger förbundsstyrelsen ett förnyat uppdrag.

– Förbundsstyrelsen har ju genomfört sitt uppdrag från förra kongressen, men jag hoppas att de får fortsätta. Då får de ju också lite extra tid att fundera på de frågor som ännu inte är helt lösta.

I UNF är medlemslöftet en kall fråga.

Någon garanti för att förbunden kan enas i en kommande utredning kan förstås ingen av ordförandena ge.

– I UNF är medlemslöftet en kall fråga. Det har inte varit uppe på kongressen på mycket länge. Men det är möjligt att vi ändrar ståndpunkt, och accepterar att vi har olika löften om vi får lite mer tid på oss, säger Isabelle Benfalk.

– Och det kan förstås fortfarande bli så att vi säger nej, säger Mona Örjes.

NSF har redan ett löfte med en annan lydelse.

Karin Wester. Foto: Caroline Spångberg.

För Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF, är frågan inte lika problematisk.

– Vi ser helst att vi har en gemensam procentsats i alla fyra förbunden, men NSF har redan ett löfte med en liten annan lydelse så för oss är det inte lika dramatiskt, säger förbundsordförande Karin Wester.

NSF har dessutom mer tid att agera.

– Vi har vårt förbundsmöte i oktober. Då vet vi hur de andra förbundens kongresser beslutat och kan agera efter det. Men att ändra löftet är inget som är angeläget för våra medlemmar.

 

Karin Wester anser inte heller att NSF påverkas på samma sätt som de övriga.

– Hos oss är man ju medlem oavsett ålder. Vi har inte samma problem som Junis, att ledarna är medlemmar i andra organisationer, eller som UNF att man går över till IOGT-NTO efter 25.

Helt oproblematiskt är det dock inte.

– Många är dubbelanslutna. Jag tror inte att vi kommer att tappa några medlemmar, möjligen kan några välja att lämna IOGT-NTO om deras löfte innebär att man inte får dricka 2,25 procent, men det är ju inte så dramatiskt egentligen, säger Karin Wester.

De kommer fem i tolv och säger något som ställer vårt arbete på ända.

Johnny Mostacero, ordförande för IOGT-NTO. Foto: Nathalie C. Andersson

IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero är irriterad över den uppkomna situationen och delar inte synen att de andra förbunden inte fått en officiell förfrågan.

– Jag och dåvarande generalsekreteraren, Peter Moilanen, tog upp frågan i Riksstyrelsen, som är rörelsens gemensamma organ för beslut som rör alla. Då är det tydligt nog. Nu kommer de fem i tolv och säger något som ställer vårt arbete på ända, säger han.

 Så vad händer nu på kongressen?

– Vi kan ju inte gå fram med ett förslag om ändrat löfte för IOGT-NTO i nuläget. Istället kommer vi att lägga fram ett gemensamt förslag, till alla förbundens kongresser, om en ny utredning där alla förbunden ingår. Något skarpt förslag blir det alltså inte förrän till kongressen i Jönköping 2021, säger Johnny Mostacero.

 

Bakgrund:

Till kongressen i Lund 2015 kom flera motioner om att sänka procentsatsen i löftet, som för närvarande är 2,25 volymprocent alkohol. Kongressen uppdrog åt förbundsstyrelsen att utreda frågan.

Uppdraget gick vidare till Per-Åke Lundin som presenterade resultatet av sin utredning vid kongressen i Karlstad 2017. En provomröstning gjordes bland ledamöterna vilken visade att majoriteten, 54 procent, fortfarande vill ha en procentsats angiven i löftet. Av dem som ville behålla procentsatsen ville flest, 23 procent, sänka till 0,5, medan 12 procent ville behålla dagens nivå och 10 procent önskade en sänkning till 0,0 procent.

Förbundsstyrelsen fick därefter i uppdrag att till kongressen i Örnsköldsvik återkomma med ett skarpt förslag. Det nya förslaget har medlemmarna kunnat ta ställning till i en webbenkät. Resultatet av den tyder på att förslaget skulle kunna gå igenom, under förutsättning att de som besvarat enkäten är representativa för medlemmarna.

]]>
http://www.accentmagasin.se/nykterhet/stopp-andring-av-iogt-ntos-medlemslofte/feed/ 0