Distriktsorförande om läget i Norrbotten

Ola Andersson som är distriktsordförande i Norrbotten om läget just nu.
Av: Maria Zaitzewsky Rundgren

Ola Andersson, distriktsordförande i Norrbotten.

Hur ser medlemsutvecklingen ut i distriktet?
– Tyvärr ser vi en nedåtgående trend.

Vad beror den negativa utvecklingen på?
– Vi har en svag nyrekrytering och en ålderstigen medlemsbas.

Har ni något nytt och spännande på gång?
– Vi har kommit igång med ett Nordkalottsamarbete. Nykterhetsrörelser i norra Norge, Sverige och Finland samarbetar och skapar intressanta aktiviteter tillsammans. Till sommaren har vi planerat ett internationellt ungdomsläger i Norge och till hösten en topputbildning i Kiruna. Jag har en idé att i framtiden kunna anordna en internationell konferens kring alkoholpolitiken i Nordkalottområdet där även ryska Kolahalvön kan bjudas in.

Vilka utmaningar står distriktet inför?
– Vi behöver tänka nytt i det lokala föreningslivet, hur ska vi få fler medlemmar att vilja bli aktiva? En annan utmaning är att engagera nya och passiva medlemmar i rörelsen.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Dela artikeln:
0