Vit Jul: Det här gör IOGT-NTO-rörelsen

Av: Pierre Andersson

Familjeklubbar
Familjeklubbar som är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan alkohol och andra droger. En familjeklubb innefattar max 12 familjer som träffas varje vecka, ofta i någon föreningslokal, under en och en halv timme. IOGT-NTOs behandlingshem Dagöholm har utbildade handledare. 
Info/Kontakt: www.dagoholm.se, 0150-664100

UNFs kamratstöd
kamaratstöd UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, utbildar kamratstödjare som får lära sig hur det är att vara barn i en dysfunktionell familj. UNF arrangerar varje år också en skidresa till någon skidort i Europa kring jul och nyår för kamratstödjare och för ungdomar från familjer med missbruk. 
Info/Kontakt: www.unf.seinfo@unf.se, 08-672 60 60

Huskuren
Huskuren är ett pedagogiskt verktyg för att förbättra relationerna i familjer med missbruks- och beroendeproblematik. Programmet är en blandning av samtal, lek och övningar.  Huskuren är en del av IOGT-NTOs sociala verksamhet.
Info/Kontakt: www.iogt.se, Monica Johansson: 0733-838338,monika.johansson@iogt.se

Solsidan
IOGT-NTOs Juniorförbund, JUNIS, har frågespalten Solsidan på sin hemsida där barn upp till 14 år kan ställa frågor till vuxna och få råd och hjälp. Det kan handla om allt från den egna kroppen till mobbing, ensamhet eller föräldrars missbruk.
Info/Kontakt: www.junis.org (barnwebb)

Sommarläger
IOGT-NTOs ”Ferie- och familjeverksamhet” arrangerar varje år runt om i Sverige sommarläger för ungdomar mellan 13-18 år som lever i missbruksfamiljer. Lägret pågår en vecka och samtal blandas med aktiviteter. Man följer sedan upp med ytterligare två helgläger där hela familjen deltar. 
Info/Kontakt: www.iogt.se, Monica Johansson: 0733-838338,monika.johansson@iogt.se

Stödgrupper
IOGT-NTOs Juniorförbund, JUNIS, har ett pedagogiskt program, Junis Barnprogram, med terapeutiska effekter för barn i åldern 9-12 år som kommer från en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar eller är beroende av alkohol eller andra droger. Ledare till Junis Barnprogram utbildas på IOGT-NTOs folkhögskolor Tollare och Wendelsberg.
Info/Kontakt: www.junis.org (vuxenwebb)

Kamratstöd
IOGT-NTOs kamratstöd har funnits sedan 1987 och vänder sig till människor som direkt eller indirekt är drabbade av drogmissbruk eller -beroende. Det finns ett 70-tal kamratstödsverksamheter runt om i landet med allt från frukostträffar och teaterbesök till studier och föreningsmöten. Genomför också ett stort antal familjeläger i landet.
Info/Kontakt: www.iogt.se, Bosse Karlsson: 0733-72 62 34, bosse.karlsson@iogt.se, Curt Thapper, 0733-83 83 36, curt.thapper@iogt.se

Chaplin
Nätverket Chaplin med ett femtiotal medlemmar, däribland IOGT-NTOs vice ordförande Anna-Carlstedt, vänder sig till vuxna barn till missbrukare. Syftet är att medlemmarna ska arbeta på sina respektive områden för att skapa debatt och opinion kring missbruksfrågan.
Info/Kontakt: www.fryshuset.se, Beatrice Jabbour: 08-691 72 33, Beatrice.Jabbour@fryshuset.se

Dela artikeln:
0