11 saker du (kanske) inte visste om IOGT-NTO
Illustration: Björn Öberg

11 saker du (kanske) inte visste om IOGT-NTO

I en gammal organisation finns mycket historia. Accent har grävt fram 11 saker som du kanske inte visste om IOGT-NTO.
  • Relaterad läsning

Av: Eva Ekeroth

1.

Tollare folkhögskola kom i IOGT-NTO:s ägo genom att den, för stockholmare, kände möbelfabrikören Conrad Åhlberg (Åhlbergs möbler) 1932 ropade in gården på auktion och bytte den mot Stockholms Godtemplares sommarhem i Skärsätra på Lidingö.

2.

När de fem första kvinnorna valdes in i Riksdagen 1922 var IOGT-medlemmen Agda Östlund en av dem. Hon var inte ensam nykterist. Genom åren har Riksdagen haft fler än 1 000 nyktra ledamöter.

3.

Olof Bergström, som tog IOGT till Sverige 1879, var en framgångsrik kolonisatör och entreprenör. I det framväxande USA grundade han staden Gothenburg. Engagemanget för nykterhetsrörelsen avtog i takt med att festandet tilltog. Han dog utblottad och alkoholiserad 1910. 25 år efter hans död tog några medlemmar initiativ till att hedra sin grundare genom att resa en minnessten i Hälsingland där han växt upp.

4.

Elisabeth Hesselblad, som helgonförklarades förra året, konverterade till katolicismen när hon arbetade som privatsjuksköterska i en katolsk familj i USA. Dit hade hon rest 1888 för att studera till sjuksköterska och tjäna pengar till familjen hemma i Sverige. Resan har troligen betalats med pengar som hennes far, Robert Hesselblad, förskingrat från Logen Thor i Skövde som hade stadens första bibliotek.

5.

Accent nr 1/1965.

Accent är fem år äldre än IOGT-NTO. 1965 beslöt nämligen chefredaktörerna för IOGT:s tidning Reformatorn och NTO:s tidning Ariel att de skulle gå samman och ge ut en gemensam tidning som fick namnet Accent.

6.

Studiecirkelns fader Oscar Olsson höll Sveriges första studiecirkel, i Godtemplarordens regi, hösten 1902 på ett nykterhets-kafé i Lund.

7.

Under två veckor i oktober 1994 såldes drygt 100 000 orkidébuketter i IOGT-NTO:s namn. Förutom blomförsäljningen såldes orkidénålar, och en ”barn hjälper barn”-gala, där drottning Silvia medverkade, genomfördes. Medlen från orkidékampanjen användes till att finansiera en skolkampanj om narkotika i Sverige och att bidra med 1,7 miljoner till Världshälsoorganisationens gatubarnsprojekt under tre år. Orkidékampanjen genomfördes sammanlagt tre gånger under 1980- och 1990-talet.

8.

Under större delen av 1990-talet var IOGT-NTO-rörelsen en av tre delägare i Astrid Lindgrens värld. Anledningen till att rörelsen gick in med aktiekapital var dels möjligheten att få sälja lotter till besökarna i parken och dels att Junis skulle få möjlighet att spela teater på parkens scener.

9.

IOGT-NTO var först i Sverige med att anordna en julkonsert med kända artister. Den hölls i Berwaldhallen i Stockholm 1988 under namnet Vit jul. Konserten bandades av Sveriges radio och sändes på nyårsafton samma år. För arrangemanget svarade Arrangemangsservice, en artistförmedling som IOGT-NTO drev mellan 1988 och 1995. Julkonsert-verksamheten pågick till 1995.

Foto av ordenshuset Brofästet på Skansen

Ordenshuset Brofästet på Skansen. Foto: Arkivbild

10.

På initiativ av IOGT-NTO invigdes 1996 ett ordenshus på Skansen. Valet föll på föreningen Brofästets lokal i Raklösen utanför Ullfors i norra Uppland. Huset flyttades till Skansen. Efter Skansens önskemål är interiören återställd till hur den såg ut på 1930-talet.

Wendelsbergs folkhögskola. Foto: Nathalie C. Andersson

11.

Under IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg flyter ett vattendrag som förbinder den omgivande parkens dammar. Vattnet kan nås via en lucka i köket där läraren Herger Karlberg enligt sägnen trillade ner när han, dubbelvikt på grund av ryggskott, missade att luckan var öppen. Han kom upp botad från ryggskottet och vattnet anses sedan dess undergörande.

Dela artikeln:
0