Rapport till FN: legalisera droger!

Av: Accent

DRUGNEWS. Kriget mot narkotika har misslyckats i världen – nu är det dags för avkriminalisering och ”reglering” för att lösa drogproblemet. Det krävs i en rapport stödd av namnkunniga ex-politiker som överlämnades till FN i fredags.

Rapporten, ”Global Commission on Drugs Policy”, har tagits fram av drogliberala organisationen Avaaz, och efterlyser bland annat legalisering av några droger (som marijuana) och att narkotikabruk avkriminaliseras.
Det är ett generalangrepp på FN:s narkotikakonventioner och regeringarna som stöder dem. Det hävdas att den restriktiva, globala drogstrategin har misslyckats och att den är ineffektiv (inte minskat tillgång eller konsumtion), har kostat skattebetalarna miljarder, lett till mänskligt lidande och död, samtidigt som kriminella nätverk och våld stimuleras.

Man uppmanar till att sluta kriminalisera, marginalisera och att stigmatisera människor som använder droger. Erbjuda de som behöver vård och fler behandlingsalternativ, även heroinförskrivning. Och öka säkerhet och slå undan benen för organiserade ligor genom att legalisera några droger.

En panel med 19 kända politiker och entreprenörer – exempelvis förre FN-chefen Kofi Annan, ex-presidenter från Mexiko, Colombia och Brasilien, några ledare i EU-länder, förre norske utrikesministern Thorvald Stoltenberg och brittiske skivbolagsmiljardären Richard Branson – stöder kraven som presenterades vid en presskonferens i New York i torsdags.

Rapporten överlämnades till FN i fredags tillsammans med en petition, riktad till generalsekreterare Ban Ki-moon och världens regeringsföreträdare, som hittills undertecknats av över 592 000 personer. 
FN uppmanas att sluta med ”War on drugs” och istället gå mot ett system baserat på ”avkriminalisering, reglering, folkhälsa och utbildning”. ”Det är dags för en human och effektiv politik”.

Inför de stora FN-mötena om narkotika 1998 och 2003 mobiliserades liknande kritik mot konventionerna, syftande till att ändra i regelverket, men som inte fick gehör i ländernas överläggningar. En ny avdelningschef på FN-kontrollorganet UNODC avslöjades då som ”femtekollonare” (hans eget uttryck) med uppgift att underminera systemet inifrån, och tvingades avgå.

Denna gång verkar angreppen mer välorganiserade och samlar kända politiker. Undertecknarna hoppas att det nu ska bli en ”tipping-point” för att vända utvecklingen för ett mer liberalt synsätt på drogproblem.

Kraftig kritik riktas särskilt mot USA i den nya rapporten och uppmanas överge sin nuvarande narkotikapolitik för en mer balanserad strategi som ser till missbrukares hälsa och mänskliga rättigheter. Obama-administrationen ansvarige ”drogtsar”, Gil Kerlikowske, avvisar dock panelens förslag.

Han menar att USAs drogstrategi som lades ifjol är mer förebyggande, erbjuder missbrukare vård istället för straff och att droganvändning minskar. ”Att göra droger mer tillgängliga – som den här rapporten föreslår – skulle bara göra det svårare att hålla våra samhällen hälsosamma och säkra”, enligt Vita huset.

• Fotnot: Rapporten ”Global Commission on Drug Policy Report” (på engelska och spanska, 24 sidor).

Drugnews/SL

Dela artikeln:
0
 • Kofi Annan röker hasch?

  Jag känner mig verkligen kluven i den här frågan. En aktiv missbrukare är ofta aggressiv och har dålig impulskontroll. Detta leder till att personen lätt blir våldsam. En person som inte lever i verkligheten, bryr sig inte heller om de lagar som samhället har ställt upp.

  Å andra sidan så skulle en legalisering kunna innebära att vi tar bort en stor inkomstkälla från samvetslösa kriminella.

  Ska verkligen staten gå in med laglig förskrivning av narkotika och då vara ansvarig för en stor del av lidande och misär?

 • OP-Jocke

  Du skriver ”En aktiv missbrukare är ofta aggressiv”? Är det inte dags att lägga av med skrämselpropagandan gällande både substanser och missbrukare? Visst kan en aktiv missbrukare vara aggressiv och ha bristande impulskontroll, men när det gäller våld är det största problemet drogen alkohol, som varken är eller kommer bli narkotikaklassad.

  En legalisering av narkotika skulle troligen orsaka kaos. Men en avkriminalisering av narkotika för eget bruk skulle troligen göra underverk. Det lidande och den misär många narkotikamissbrukare lever i beror inte på substansen i sig, utan på substansens höga pris. Det höga priset beror på att narkotikahandel (och bruk) ger löjligt höga straff, vilket i sin tur gör att de som sysslar med narkotikahandel tar en stor risk. I Sverige anser lagstiftarna att narkotikahandeln mellan människor som frivilligt ägnar sig åt detta, är allvarligare än ALLA andra brott, förutom mord i vissa fall!? Denna risk är det ganska få som är beredda att ta, men då snabba pengar är lockande för många, kompenseras denna risk med en väldigt stor summa pengar i vinst. Missbrukaren är beroende av preparatet som kostar denne 2-3000 kr per dag och detta gör att missbrukaren sällan bryr sig om annat än att skaffa pengar till sin ”medicin”. Mat, boende, hygien m.m är saker som missbrukaren prioriterar bort och det är detta som orsakar lidandet och misären.

  Sverige med den bakåtsträvande nolltolerans-synen satsar otroligt mycket på att försöka eftersträva denna löjligt misslyckade linje. Vi har allt att vinna på att göra en helomvändning och avkriminalisera narkotika för eget bruk. Att satsa resurser på att jaga smålangare och knarkare som bryter bilar på nätterna för att underhålla sitt missbruk, är uppenbarligen totalt meningslöst. Det hjälper varken missbrukaren eller någon annan att sätta denna några månader bakom galler.

  En avkriminalisering skulle innebära att tillgängligheten till preparaten ökade, vilket även skulle sänka priserna. Detta gör i sin tur att färre brott skulle begås. Först och främst skulle ju alla domar för ringa narkotikabrott försvinna, vilket bara det skulle vara en stor besparing. Men om en narkotikamissbrukare kunde finansiera sitt missbruk på samma sätt som en ”Svensson alkis” finansierar sitt, skulle vi kunna rädda många liv och samtidigt spara massor av pengar. Nämn ett brott (förutom vissa eko-brott, alkoholrelaterade våldsbrott och sexualbrott) som inte snuddar vid narkotikamissbrukarens desperata jakt på pengar till sin dagliga dos? Avkriminalisera och erbjud missbrukaren vård istället för att satsa allt på något så idiotiskt som en nolltolerans mot narkotika!

  Men NEJ! Staten ska inte gå in och slänga ut knark hit och dit, till vem som helst. Det finns människor som behöver t ex centralstimulantia för att fungera, men det är en helt annan fråga. Det finns flera länder som på lite olika sätt satsat på en avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Vissa länder har avkriminaliserat preparat de ser som lättare, medan andra har avkriminaliserat samtliga narkotiska preparat för eget bruk.

  Portugal är ett bra exempel, då de 2001 avkriminaliserade allt eget bruk av alla narkotiska preparat med ett ofattbart bra resultat. Då jag omöjligt kan skriva här hur de gick till väga, så får den som är intresserad kolla upp detta själv, men där har vi en modell att gå efter utan att staten delar ut knark hur som helst…

 • Pierre Andersson

  Resultaten i Portugal är inte så entydiga som många vill göra gällande – vi har en text om detta i ett kommande nummer. Andelen ungdomar som använder cannabis har ökat något och de positiva resultat man nått kan troligen lika gärna tillskrivas de ökade satsningarna på vård som på avkriminaliseringen. Men som sagt, mer om detta i Accent 7/11.