”OK att andra röker cannabis”

Ungas attityder till cannabis har förändrats i Finland. Allt fler tycker att det är okej att andra röker på även om mycket få röker själva.
Av: Eva Ekeroth

Det skriver Svenska YLE idag.

– Det som nu är annorlunda är att också unga som inte använder cannabis tycker att det är helt okej att andra använder, säger Elina Kotovirta, från social- och hälsovårdsministeriet, under Rusmedelsdagarna i Helsingfors som anordnades av EHYT, en förening för preventivt arbete.

Cannabis är inte alls utbrett bland unga i Finland. Endast en procent av 15-åringrna använder cannabis regelbundet medan 20 procent dricker alkohol regelbundet.

Trots det ser forskare att användningen av cannabis i Finland ökar i takt med de mer liberala attityderna.

– Cannabisanvändningen i Finland har ökat, speciellt bland 25- till 35-åringar. När vi talar om tonåringar har det också ökat, men det var ganska högt redan år 2000, säger Elina Kotovirta.

År 2000 hade 10 procent av 15-åringarna testat cannabis minst en gång. Sedan minskade antalet till 6 procent för att nu vara tillbaka på 10 procent.

 

Dela artikeln:
0