Ny bok hjälper vuxna se utsatta barn
Madeleine Pousette, Hillevi Wahl, Ann-Britt Hagel och Charlotte Uggla i paneldiskussion. Foto: Eva Ekeroth

Ny bok hjälper vuxna se utsatta barn

Allt för få barn till föräldrar som dricker för mycket får hjälp. Vuxna vågar inte se och vet inte vad de ska göra. Vid ett seminarium idag presenterades en ny bok som ska ge skolpersonal mod att ingripa.
Av: Eva Ekeroth

Våga fråga, våga lyssna, våga agera heter boken som skrivits av frilansjournalisten Madeleine Pousette. Boken är full av goda exempel från skolans värld. Där finns till exempel skolan i Kolsva som gjorde om elevhälsan till att bli det självklara forumet för att ta upp alla problem. Lärarna har fått större ansvar för elevernas hälsa, men också betydligt större tillgång till hjälp. Rektor deltar aktivt i arbetet och resultatet har blivit att fler elever går ut med fullständiga betyg.

− Rektorn insåg att han, som chef, måste ta ansvar för arbetet. Annars blir det inte prioriterat, säger Madeleine Pousette.

Hon berättar också om Lidköping där Barn- och skolförvaltningen beslutat att satsa på barngrupper och på utbildning för all personal. Alla barn och deras föräldrar får hem information om hur det kan vara att växa upp i ett hem där någon dricker för mycket eller använder andra droger. Dessutom informeras de om var hjälp finns att få. Tryggve, som arbetet kallas var från början ett projekt men är nu permanent verksamhet.

− I Lidköping har man förstått att det är bra för det pedagogiska arbetet om barnen mår bra, säger Madeleine Pousette.

− Jag hoppas att boken ska nå lärarna och ge dem mod och inspiration att göra något själva. Det är därför jag låtit skolpersonal komma till tals i boken, säger Madeleine Pousette till Accent.

Under seminariet som arrangerades av CAN och SKL, hölls också en paneldiskussion med författaren Hillevi Wahl, Junis förbundssekreterare Ann-Britt Hagel, Charlotte Uggla från Socialstyrelsen och Madeleine Pousette.

Hillevi Wahl påpekade att alkoholism är en av de mest demokratiska sjukdomar vi har. Den drabbar alla. Hon tryckte på vikten av att många vuxna som orkar lyssna finns i barns närhet.

− Det räcker inte med en. De här barnen har så många olika behov så det måste finnas flera vuxna att tillgå, säger hon.

Ann-Britt Hagel pekar på att lärare inte har någon lätt situation och att många har åsikter om vad de ska ägna tiden åt.

− Samtidigt finns det lärare som reagerar och anmäler att barn far illa, men inte känner sig säkra på att det leder någon vart. Så får det inte vara. De måste få se att det blir resultat av deras agerande, säger hon.

Charlotte Uggla påminner om att skolan faktiskt är en viktig skyddsfaktor för många.

− Där finns möjlighet att stärka barnens självkänsla genom att ge dem möjlighet att lyckas. Där finns också vuxna som bara genom att visa att de ser och förstår barnet, och är beredda att lyssna, är till god hjälp, säger hon.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0