Nätdroger läggs på tidigare drogvanor

Problemen med nätdroger är relativt små – och gruppen som använder de nya drogerna använder redan mycket narkotika, alkohol och tobak. Det framkommer i en studie som CAN har gjort nyligen.
Av: Pierre Andersson

Fenomenet nätdroger har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Det handlar om en mängd olika preparat som säljs på nätet och som ofta ännu inte har hunnit bli narkotikaklassade.

En ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att de som använder så kallade nätdroger bland ungdomarna (5-6 procent bland pojkar i årskurs två) är en grupp som redan använder annan narkotika i stor utsträckning.

– De använder mycket andra narkotiska preparat, säger Håkan Leifman, direktör på CAN. 80 procent använder cannabis, 15 procent av nätdrogsanvändarna använder också kokain. Det här är en multianvändargrupp som dessutom dricker mycket alkohol och röker mycket.

Rapporten visar med andra ord att nätdrogsanvändarna inte är en ny, isolerad grupp. Man konstaterar också att gruppen ligger högt när det gäller de riskfaktorer som mäts i CAN:s skolstudier: skolk, otrivsel i skolan, tillåtande attityd från föräldrar mm.

– Man ska självklart lägga resurser på att bekämpa nätdroger, men ännu mer effektivt är sannolikt att jobba med de riskfaktorer vi vet påverkar användningen av alkohol, tobak och narkotika i allmänhet, säger Håkan Leifman. Sen måste man förstås jobba med den här ganska tunga gruppen, där handlar det om riktade insatser och kanske till och med behandling.

CAN:s statistik om narkotikaanvändningen bland skolungdomar har ibland kritiserats just för att den inte fångar upp nätdroger.

– Vi får ofta den frågan. Men även om vi lägger på nätdrogerna så blir skillnaden marginell. Det rör sig om kanske en halv procent ytterligare av ungdomarna i årskurs två som använt narkotika när vi lägger till nätdroger.

 

Dela artikeln:
0