HBT-personer riskgrupp för missbruk

Av: Eva Ekeroth

Homo- och bisexuella berusningsdricker dubbelt så ofta som heterosexuella. De löper dessutom större risk att bli drogberoende.

Veckan efter Pride-festivalen i Stockholm kommer två nya rapporter, en från England och en från USA, som tar upp HBT-personers riskabla förhållande till alkohol och andra droger.

The Lesbian & Gay Foundation i England har presenterat en rapport från de tre första åren (2009 – 2011) av ett projekt kallat Part of the picture. The University of Central Lancashire håller på att bygga upp en databas över HBT-personers användning av alkohol och andra droger. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen hos dem som arbetar med alkohol- och drogfrågor.

Studien, som är gjord på 4 206 HBT-personer, visar att de oftare än heterosexuella använt någon form av narkotika, oftare dricker på ett riskabelt sätt och oftare har utvecklat ett beroende.

• 34 procent av männen och 29 procent av kvinnorna berusningsdricker en eller två gånger i veckan.
• Över 20 procent var beroende av någon drog.
• Närmare en tredjedel hade någon gång sökt hjälp eller råd för sitt droganvändande.
• De som avstod från att söka hjälp uppgav att de upplevde hinder i mötet med rådgivare på grund av sin sexuella läggning.

The Lesbian & Gay Foundation och the University of Central Lancashire anser att medvetenheten om problemen är dålig i England och håller därför på att ta fram en handlingsplan som bli rfärdig i höst. Den kommer att presentera idéer om hur berörda parter sak arbeta tillsammans för att tackla problemen.

Den amerikanska undersökningen har tittat på risk- och skyddsfaktorer för alkoholmissbruk hos homo-, bi och transsexuella ungdomar. Syftet var att ta reda på skälen till att HBT-personer har en ökad risk för missbruk.

Resultaten visar att orsakerna bakom HBT-personers drickande inte skiljer sig från den heterosexuella delen av befolkningen. Drickandet ökade linjärt under tiden den longitudinella studien pågick, men ökade snabbare för män än för kvinnor. Däremot spelade det ingen roll om de var homo- eller bisexuella. Psykisk stress eller kränkande särbehandling på grund av sexuell läggning var en riskfaktor för kvinnorna, men inte för männen. Däremot var stöd från familjen en skyddsfaktor för alla HBT-ungdomar.

Resultatet av den amerikanska undersökningen är publicerat i the Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

IOGT-NTO har i flera år deltagit i Pride-festivalen i Stockholm. Emma Svensson, från stockholmsdistriktet, har varit med från början. Hon anser inte att huvudskälet till IOGT-NTOs medverkan är att HBT-personer är en riskgrupp.

− Det spelade viss roll för beslutet att delta första gången. Men vi är på festivalen för att bryta alkonormen. Den är stark i alla grupper, särskilt vid sådana här evenemang. Vi vill synliggöra dem som väljer att vara nyktra under festivalen. I år var vår medverkan kopplad till IOGT-NTOs kampanj” Fest för alla” och UNFs ”Ett bra uteliv”. Vi har kört Nykter Pride som en motsvarighet till Vit jul och det har varit framgångsrikt, säger hon till Accent.

Eva Ekeroth

Dela artikeln:
0